VELDKAPEL ROOND VIJFTIG JAAR IN GEBRUIK

Annakapel rustpunt
voor buurt en passanten

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Speciaal voor de jubileummis is de beplanting die op deze archieffoto van de Annakapel nog te zien is verwijderd. De eucharistieviering wordt opgedragen in de openlucht; het groen moet tijdelijk wijken voor de bezoekers.

Vijftig jaar geleden werd de Annakapel in de buurtschap Roond ingezegend. Het gebedshuisje op de hoek Kempseweg-Roond werd destijds gebouwd door leerlingen van de LTS. Zondag 4 juli wordt er om 13.30 uur een eucharistieviering opgedragen door pastoor Jo de Jong van de Heilig Hartparochie. Na afloop is onder het genot van koffie of thee en cake een tentoonstelling te zien die niet alleen de geschiedenis van de veldkapel in beeld brengt, maar ook de ontwikkeling van de Roond.

In 1951 werd een start gemaakt met de bouw van de Annakapel, weet Jan Vermulst. De 64-jarige Boxtelaar is geboren op de Roond en heeft heel zijn arbeidzaam leven in de buurtschap geboerd. ,,Nu boer ik nog hobbymatig, zoals de meesten hier in de buurt. Vroeger was dat heel anders en verdiende nagenoeg iedereen hier de kost als agrariër. De Roond vormde destijds een hechte gemeenschap. De buren hielpen als een koe moest kalven, maar net zo goed met het binnenhalen van de oogst", zegt Vermulst die mede verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kapel.

GEBEDSDIENSTEN
,,De Annakapel zorgde voor een toegevoegde waarde. De buurtbewoners hielden hier altijd een gebedsdienst als een van hen was overleden", kan Jeanne Swinkels (52) zich nog goed herinneren uit de begintijd toen ze dertig jaar geleden op de Roond kwam wonen. Samen met haar vorig jaar te vroeg overleden schoonzus Mien Swinkels verzorgde Jeanne jarenlang de gebedsdiensten. De laatste jaren is dat een stuk minder geworden. ,,Er zijn steeds meer nieuwe bewoners in de buurt gekomen. De geloofsbeleving is heel anders geworden. Toch houden we nog elk jaar twee keer een gebedsdienst: in de Veertigdagentijd en de Advent. Bovendien wordt op de maandag na Moederdag en op 26 juli altijd een mis opgedragen", aldus Jeanne.

De twee eucharistievieringen houden rechtstreeks verband met de heilige aan wie de kapel is toegewijd: Anna is de moeder van de maagd Maria, 26 juli is haar naamdag. Dit jaar is overigens afgeweken van de vaste datum in juli. ,,Het is dan zomervakantie. Zeker omdat we nu het gouden jubileum vieren, leek ons dat geen geschikt moment. Vandaar dat we de mis nu hebben verplaatst naar 4 juli", meldt Jeanne.

VERSE BLOEMEN
Tegenover de Annakapel woont Bertha van Breugel (64). Elke dag is ze in de Annakapel te vinden. Ze zorgt dat er verse bloemen op het altaar staan en maakt de zitbanken schoon die regelmatig onder de vogelpoep zitten. Met een bedenkelijk gezicht kijkt Bertha naar de fraai gemetselde gewelven waaraan de Annakapel haar bijnaam dankt: kathedraal onder de veldkapellen. ,,Vroeger klom ik ook op de trap om de spinrag weg te halen, maar dat durf ik niet meer." Uit Bertha's blik is op te maken dat ze zich aan de spinnenwebben ergert.

,,Och, dat ziet toch niemand", relativeert Jan de irritatie bij zijn buurvrouw. Vanuit haar woning houdt Bertha ook goed in de gaten dat er geen vernielingen worden aangericht. ,,Dit is de enige kapel die dag en nacht geopend is voor mensen die een bezoek willen brengen. Natuurlijk wordt er wel eens iets stuk gemaakt, maar uiteindelijk valt dat wel mee", zegt de vrouw die als enige de sleutel tot de toegangsdeuren bewaart.

Nog immer vervult de Annakapel een functie als rustpunt. Is het niet voor bezoekers met religieuze motieven, dan toch zeker voor passanten die op de banken voor of in de kapel even van hun fiets stappen of hun wandeltocht onderbreken. Ook veel werknemers van het nabijgelegen bedrijventerrein Ladonk zoeken de veldkapel tussen de middag regelmatig op om er hun boterham op te eten. ,,Toch speelt het geloof nog steeds een rol voor bezoekers. Er zijn mensen – niet uit de buurt! – die hier elke ochtend een kaarsje opsteken. Ook vinden we wel eens een briefje waarin gevraagd wordt om voor deze of gene te bidden voor genezing. Laatst lag er nog een gedicht waarin iemand tot Anna bad na een verbroken relatie", aldus Jeanne.

TENTOONSTELLING
Hoe druk het wordt tijdens de jubileummis op 4 juli kunnen de drie buurtbewoners niet inschatten. ,,We hopen dat veel oud-bewoners de gelegenheid aangrijpen om nog eens herinneringen op te halen", zegt Jan.

De tentoonstelling die Jan Swinkels voor het 50-jarig bestaan van de Annakapel heeft samengesteld, telt veel foto's die voor gespreksstof kunnen dienen. De overzichtstentoonstelling is alleen op zondag 4 juli tot 17.00 uur te zien bij de familie Spierings, Roond 3. Dat is ook het adres waar de eucharistieviering plaatsvindt als het slecht weer is. Tijdens het Herfstfestijn wordt de expositie opgesteld in het historisch museum Piet Dorenbosch.

Over de totstandkoming van de Annakapel en de inrichting ervan publiceerde Brabants Centrum op 25 juli 2002. Het verhaal is na te lezen in het archief van deze website.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bewoners van de buurtschap Roond koesteren hun Annakapel. Van links naar rechts Jeanne Swinkels, Jan Vermulst en Bertha van Breugel.
24 juni 2004

Print deze pagina

Terug