WEER OVERLEG GEMEENTE EN BOUWFONDS

Parkeren blijft struikelblok bij uitwerking Marktplan

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft nog steeds geen knoop doorgehakt over de definitieve uitwerking van het plan aan de Markt. Struikelblok blijft de vraag of onder het geprojecteerde winkel- en appartementencomplex een parkeergarage moet komen. Wethouder Wim van Erp sluit niet uit dat elders in het centrum parkeergelegenheid wordt gezocht.

Boxtel werkt al geruime tijd aan de invulling van de westzijde van de Markt. Na het stranden van een ambitieus theaterplan is met projectontwikkelaar Bouwfonds een plan ontwikkeld voor de bouw van winkels en appartementen. Onder het complex is ruimte voor een parkeerkelder, maar vanwege de hoge kosten van zo'n voorziening is nog steeds niet duidelijk of Boxtel hiervoor zal kiezen.

Het gemeentebestuur heeft deze week andermaal overleg gevoerd met Bouwfonds. Tijdens dat overleg is volgens wethouder Van Erp duidelijk geworden dat er nog steeds onbeantwoorde vragen zijn over de parkeerkelder. Hij stelt dat momenteel twee varianten op tafel liggen. In één variant laat Boxtel de parkeerkelder varen en wordt gekozen voor een andere oplossing. Welke oplossing dat is wilde de wethouder deze week niet zeggen, maar vaststaat dat dan elders in het centrum parkeergelegenheid wordt gezocht.

Het mogelijk schrappen van een parkeerkelder past in de plannen voor de versterking van de cultuurhistorische as tussen de Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen. ,,We willen zo weinig mogelijk blik langs de cultuurhistorische as", verduidelijkt Van Erp. Hij stelt evenwel dat een appartementencomplex zonder parkeerplaatsen een andere doelgroep trekt.

Bij het ontbreken van een parkeerkelder zouden kleinere appartementen voor jongere mensen gebouwd kunnen worden. Wanneer gebouwd wordt voor ouderen met meer financiële draagkracht, dan is een parkeerkelder voor deze doelgroep een belangrijke voorziening. Omdat deze doelgroep grotere woningen wil, kunnen aan de Markt minder appartementen gerealiseerd worden.

GEEN KEUZE
De wethouder benadrukt dat nog geen keuze is gemaakt en dat het gemeentebestuur in afwachting is van een nieuwe exploitatieopzet. Daaruit moet blijken welke kosten met de definitieve invulling van het Marktplan zijn gemoeid. Zeker is dat een parkeerkelder voor winkelend publiek van de baan is. Eerder al bleek dat zo'n voorziening erg kostbaar was.

Van Erp vertelt dat het overleg met Bouwfonds in een goede sfeer is verlopen. Eerder dit jaar moesten de onderhandelingen met de projectontwikkelaar nieuw leven ingeblazen worden en stelde Boxtel een nieuwe projectleider aan. De wethouder betreurt dat de planvorming nog steeds traag verloopt, maar verwacht dat hij op korte termijn met Bouwfonds tot een samenwerkingsovereenkomst kan komen. ,,Ik verwacht dat we eind 2004 of begin 2005 kunnen beginnen met bouwen", aldus Van Erp.
17 juni 2004

Print deze pagina

Terug