DIRECTEUR MABEL BROSS BETREURT COMMOTIE

'Ik kan nog heel veel voor DELTA betekenen'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Mabel Bross moet een klein half jaar na haar aantreden als directeur van de Boxtelse welzijnsinstelling DELTA weer wijken.

In een periode van relatieve rust zijn nieuwe plannen voor een reorganisatie bij de medewerkers van DELTA Stichting Welzijn Boxtel ingeslagen als een bom. Directeur Mabel Bross, die een klein half jaar na haar aantreden weer moet wijken, zegt dat DELTA een deuk heeft opgelopen. ,,Ik hoop dat we er met z'n allen op korte termijn in slagen in rustig vaarwater te komen. Maar als inderdaad sprake is van veel personele mutaties, kan dat wel even duren", voorspelt Bross.

Vorige week werd in deze krant onthuld dat het nieuwe strategisch plan Koers 2007 waaraan het bestuur van DELTA werkt de nodige mutaties op de werkvloer tot gevolg zal hebben. Voorzitter Han Hubben vertelde dat een aantal personele mutaties zal worden doorgevoerd. Hij sprak niet van gedwongen ontslagen, maar stelde wel dat vaststaat dat in het proces van vernieuwing geschoven zal worden met personen. Ook stelde Hubben dat voor bepaalde functies 'meer diepgang' wordt gezocht.

Het bestuur heeft, zo vertelt directeur Bross, vorige week een bijeenkomst belegd waar het personeel van DELTA is ge´nformeerd over zaken die samenhangen met Koers 2007. ,,Het bestuur heeft te kennen gegeven dat de doelstellingen van Koers 2007 niet gehaald worden met de huidige manier waarop bij DELTA gewerkt wordt", zo licht Bross toe. Vorige week woensdag werd een brief verspreid waarin de mededeling stond dat de directievoering binnen DELTA moet veranderen.

Deze mededelingen en de berichtgeving daarover in deze krant hebben volgens Bross heel veel stof doen opwaaien. Volgens de directeur van DELTA zijn haar medewerkers nog steeds volop bezig met de verwerking. ,,Het is jammer dat nu ineens zoveel commotie is veroorzaakt", zegt ze. ,,Het gebeurt op een moment dat het zo goed ging met DELTA. Iedereen is weer trots om bij DELTA te mogen werken, iedereen staat meer dan honderd procent achter zijn werk. We hebben heel veel activiteiten op de rol staan die allemaal heel goed aanslaan."

TRAUMA
Bross merkt op dat DELTA door de jaren heen woelige perioden heeft doorgemaakt en dat de berichten over de op handen zijnde reorganisatie vooral bij medewerkers die al langer bij de welzijnsinstelling werken hard zijn aangekomen. ,,Het is als een trauma voor die groep mensen. Zaken die eigenlijk zijn afgesloten komen op die manier weer heel heftig terug." De directeur geeft aan dat de personeelsvertegenwoordiging nadrukkelijk een vinger aan de pols houdt en alle procedures die betrekking hebben op de reorganisatie van nabij volgt.

In een schriftelijke reactie op de berichtgeving stelde de personeelsvertegenwoordiging vorige week het te betreuren dat er vanuit het bestuur informatie naar buiten is gebracht zonder dat hierover eerst intern overleg is gevoerd. Volgens directeur Bross is altijd in stilte aan de plannen gewerkt en is ook op dit moment nog niet duidelijk welke veranderingen precies worden doorgevoerd. Inhoudelijk wil de directeur niet reageren op de zaken die voorzitter Hubben vorige week in deze krant heeft gemeld omtrent de reorganisatie.

De directeur van DELTA maakt duidelijk dat het bestuur heeft aangegeven dat spoedig een interim-directeur wordt benoemd die alle directietaken van haar zal overnemen. Bross wordt sectormanager hulpverlening bij de welzijnsinstelling. ,,Ik denk dat het het beste is voor alle partijen als die interim-directeur er snel komt. Dat schept duidelijkheid naar iedereen."

GEEN JOBHOPPER
Bross betreurt dat ze haar functie als directeur na amper zes maanden weer neer moet leggen. ,,Ik heb in september of oktober van het vorig jaar een weloverwogen keuze gemaakt. Ik heb in een interview toen al duidelijk gemaakt dat ik geen jobhopper ben die van baan naar baan springt. Ik heb de baan aanvaard voor een langere periode. Maar soms veranderen dingen sneller dan je denkt en worden andere keuzes gemaakt. Dat is nu eenmaal zo, zo zit de grote mensenwereld in elkaar."

Bross erkent dat het haar emotioneel raakt dat ze van het bestuur te horen heeft gekregen dat ze moet terugtreden. ,,Maar ik heb genoeg relativeringsvermogen om hiermee om te gaan. Ik denk dat ik op dit moment kan zeggen dat ik ook in een andere functie nog het nodige voor de organisatie kan betekenen."

De directeur heeft nog niet gedacht aan opstappen. ,,Zo'n stap hangt altijd af van de koers waarvoor gekozen wordt. Op dit moment is dat niet aan de orde." Bij DELTA werken momenteel 33 mensen. Daarnaast maakt de welzijnsinstelling nog gebruik van een tiental andere medewerkers die wel op de loonlijst staan, maar in feite bij DELTA gedetacheerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de buurtsportwerker en enkele contactouders.
17 juni 2004

Print deze pagina

Terug