SINTLUCAS IS SCHILDERSAMBACHT NOG NIET VERLEERD

Gerestaureerde landauer pronkjuweel gemeente

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het resultaat van de restauratie werd zichtbaar in de hal van SintLucas. Op de achtergrond biedt directielid Frank Hezemans (staand op de trap) een nieuwe zweep aan, waarmee de Liempdse koetsier Jo Ramakers reclame voor de 'creatieven in opleiding' te Boxtel moet maken.

Een beetje spijt klonk wel door in de woorden van Frank Heezemans. Het directielid van mbo-school SintLucas droeg afgelopen maandag in de hal van het schoolgebouw aan de Grote Beemd de gerestaureerde landauer over aan burgemeester Jan van Homelen. Studenten hebben het antieke dienstvoertuig van de voormalige gemeente Liempde weer de diepblauwe kleur gegeven die het vroeger moet hebben gehad. Het fluorescerend oranje van SintLucas ontbrak echter...

Dat de huiskleur van SintLucas niet op koets te zien is, compenseerde Heezemans met een cadeautje. Koetsier Jo Ramakers uit Liempde kreeg niet alleen een nieuwe zweep waarvan het handvat in oranje was uitgevoerd; hij kreeg ook de opdracht het mennerswerktuig goed zichtbaar mee te voeren als de koets gebruikt wordt. Volgende maand is dat al het geval. Dan worden weer paarden voor de ruim honderd jaar oude landauer gespannen voor de jaarrit van de Liempdse menvereniging De Koetsiers. Zondag 4 juli is het rijtuig in oude glorie te bewonderen voor het publiek. Ramakers klimt dan samen met zijn bijrijder, groom Piet Merks voor het eerst weer op de bok van de landauer.

Directielid Heezemans was zichtbaar trots op het werk dat zijn studenten onder aanvoering van vakdocent Joep Dirkx de voorbije maanden hebben uitgevoerd. ,,Het was een soort masterclass. We krijgen wel eens het verwijt dat SintLucas haar afkomst verloochent en geen aandacht meer besteedt aan het authentieke schildersvak. Nu blijkt het tegendeel", aldus de woordvoerder van de school.

Voor alle negen studenten, die wekelijks op maandag drie uur lang in eigen tijd aan de koets werkten, had Heezemans een financile vergoeding in petto. Burgemeester Van Homelen, die onder de indruk was van het geleverde werk, deed daar nog een aardigheidje bovenop. Naast een tas met plaatselijke presentjes bood hij de leerlingen een gezamenlijk bezoek aan de bioscoop aan.

NIET VERKOPEN
De noodzaak om het dienstrijtuig van de gemeente te restaureren, werd vijf jaar geleden duidelijk tijdens een eerdere jaarrit van 'De Koetsiers' door jurylid Evert Ipenburg. Uiteindelijk kreeg diezelfde Ipenburg wiens familie al in de zeventiende eeuw rijtuighersteller was en die als pensioengerechtigde het werk nu nog hobbymatig uitoefent - van het Boxtelse gemeentebestuur de opdracht de koets technisch weer in orde te maken.

Het rijtuig is in Ipenburgs werkplaats te Lithoijen onder meer uitgerust met een moderne hydraulische remtechniek. Een voorwaarde volgens Ipenburg om met de koets op de openbare weg te komen. De ontsierende gevarendriehoek die verplicht is achterop te voeren, is achterwege gelaten en vervangen door twee bescheiden reflectoren. Na de revisie door Ipenburg werd het rijtuig door de studenten van SintLucas geschuurd, geschuurd en nog eens geschuurd. Vervolgens werd de nieuwe laklaag opgebracht en werden uiteraard met de hand de gouden biezen geschilderd.

De restauratie heeft uiteindelijk ruim 18.000 euro gekost. Meer dan de helft van dit bedrag is beschikbaar gesteld door de Liempdse dorpsraad, die daarvoor putte uit de parkeergelden die worden verdiend tijdens evenementen op landgoed Velder. Het restant is betaald door de gemeente Boxtel.

Als kenner bij uitstek toonde Ipenburg zich tevreden over het eindresultaat dat mede dankzij de inbreng van SintLucas werd bereikt. Dat gold echter niet in mindere mate voor de vertegenwoordigers van de Liempdse ruitersport. Het rijtuig is immers medio jaren vijftig van de vorige eeuw door de toenmalige rijvereniging Prinses Irene (thans onderdeel van paardensportvereniging De Dommelruiters) als wrak gekocht in Den Bosch en vervolgens opgeknapt.

In 1960 is de landauer, die gebouwd moet zijn tussen 1890 en 1900, overgedragen aan de gemeente Liempde onder de voorwaarde dat het rijtuig nooit zou mogen worden verkocht of overgedragen zolang 'Prinses Irene' bestaat. Aan deze bepaling is het te danken dat de koets ook na de herindeling gemeentelijk bezit bleef. Volgens burgemeester Van Homelen waren er destijds echter 'snoodaards' die geprobeerd hebben het rijtuig onder te brengen in een aparte stichting en zo exclusief voor de Liempdse gemeenschap te behouden.

LIEMPDS WAPEN
Op de deuren van de koets is het wapen van de voormalige gemeente Liempde opnieuw aangebracht. Over de grootte van het wapenschild is lang gediscussieerd, maar Ipenburg is content met de gekozen oplossing. ,,Vr de restauratie was het wapenschild te nadrukkelijk aanwezig; de afmetingen waren gewoon te groot voor deze koets. Nu is het wapen nog maar ongeveer eenderde van de vorige afbeelding. Bovendien zijn de twee heraldische gouden ploegen nu ook beter herkenbaar. Voorheen leken het net twee duwsleen", aldus de rijtuighersteller die als jurylid van menwedstrijden kijk heeft op dit soort details.

Hetzelfde blauwe wapenschild, dat naast de twee ploegen ook twee gouden leeuwen bevat, zal SintLucas binnenkort in groot formaat boven het bordes van het voormalig raadhuis in Liempde monteren. Daarmee lost de school een anderhalf jaar oude belofte aan de gemeente in, meldde directielid Heezemans.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen van Boxtel (midden) voert bij de gemeentekoets een geanimeerd gesprek.
17 juni 2004

Print deze pagina

Terug