ORGANISATIES HOUDEN VINGER AAN DE POLS

’Het is weer heerlijk wonen
op Hoogheem’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Anton van Aert (links) klautert met Jan van der Linden van het wijkorgaan Oost tegen een klimwand omhoog en onthult het motto van de Hoogheemdag: Hoogheem in de lift!

Het feit dat een vergadering tussen de wethouder en de bewonersvereniging Hoogheem moeiteloos een paar maanden uitgesteld kan worden, is misschien wel het beste bewijs dat het weer goed gaat met de Boxtelse hoogbouwwijk. Waar de bewoners drie jaar geleden om aandacht schreeuwden overheerst nu tevredenheid. ,,Maar we mogen niet achterover leunen. Problemen kunnen alleen voorkomen worden door constant aandacht te hebben voor Hoogheem”, zegt wethouder Anton van Aert.

Alle organisaties die betrokken zijn bij het wel en wee van Hoogheem zijn aanwezig op de derde Hoogheemdag, die zaterdag rond flat 5 werd gehouden. Op het moment dat wethouder Van Aert het festijn opent, zijn er zelfs meer beroepskrachten dan bewoners in de speeltuin te vinden. Gemeente, woonstichting, politie, wijkorgaan, jongerenwerk, opbouwwerk, iedereen is van de partij. ,,We zijn blij met zoveel aandacht”, zegt voorzitter Pierre van der Velden van de bewonersvereniging Hoogheem tevreden.

Waar Hoogheem drie jaar geleden synoniem stond voor problemen en overlast, is het thans een wijk waar mensen weer prettig wonen. Bestuurslid Wilko van Kempen van de bewonersvereniging erkent dat er wel eens problemen zijn, bijvoorbeeld met hangjongeren, maar dat ernstige overlast nauwelijks voorkomt. Dat bevestigt Sandra Biemans van Woonstichting Sint-Joseph. ,,Het aantal adressen waar zich regelmatig problemen voordoen is aanzienlijk verminderd. In de meeste gevallen gaat het om klachten over geluidsoverlast. En ja, de flats zijn nu eenmaal gehorig.”

TERUGTREKKEN
De bewoners die de Hoogheemdag bezoeken zijn tevreden over hun woonomgeving. Niet alleen zijn de flats een stuk schoner, ook de omgeving van de flats wordt beter bijgehouden. Het werken met flatcontactpersonen werkt perfect, zegt voorzitter Van der Velden. ,,Het feit dat iemand zijn taak weer heeft opgepakt wil veel zeggen. Dezelfde persoon haakte een paar jaar geleden af door alle ellende.” Hij vervolgt: ,,Het is gewoon hartstikke fijn om op Hoogheem te wonen.”

Bestuurslid Van Kempen van de bewonersvereniging waarschuwt voor te veel optimisme. Hij is bang dat de organisaties die zich inzeten voor Hoogheem terugtrekken als blijkt dat de wijk er weer bovenop is. ,,Dat mag niet gebeuren omdat continu aandacht vereist is. Zodra de instanties ons loslaten gaat het weer bergafwaarts. Daarom is en blijft een vinger aan de pols hard nodig.”

De vertegenwoordigers van de diverse instanties lijken zich bewust van de vrees die bij de bewonersvereniging leeft. Eensgezind zeggen ze tijdens de Hoogheemdag dat de aandacht voor de bewoners van de hoogbouwwijk niet zal verslappen. ,,In het wijkteam is volop aandacht voor Hoogheem. Daarin zitten alle instanties die hard werken om grote en kleine ergernissen te voorkomen of weg te nemen. Het gaat weer goed met Hoogheem en dat moet zo blijven”, aldus wethouder Van Aert.

ALLOCHTONEN
Zijn er dan helemaal geen problemen? De leden van de bewonersvereniging vinden dat de meeste allochtone bewoners van Hoogheem zich te weinig inzetten voor de buurt. ,,We slagen er maar niet in deze groep mensen warm te maken voor onze activiteiten”, stelt voorzitter Van der Velden. Hij zou graag zien dat in de wijk Oost, waartoe ook Hoogheem behoort, een evenement wordt georganiseerd zoals de bazaar die in de wijk Selissenwal wordt gehouden. ,,Daar komen alle wijkbewoners op af, ook allochtonen. Misschien ligt hier een taak voor het wijkorgaan om in het stadspark van Boxtel-Oost een soort mini-Mundial te houden.”

Niet iedereen lijkt even enthousiast. Bestuurslid Van Kempen heeft na verschillende vergeefse pogingen weinig energie om allochtonen over de streep te trekken. ,,De liefde moet van twee kanten komen. Bovendien kun je mensen niet dwingen om mee te doen. Misschien willen we wel te veel en zijn we te ambitieus. Gelukkig hebben we dankzij het opbouwwerk goede contacten met de moskee. Dat is winst.”

Tijdens het eerste uur van de Hoogheemdag vermaakten de ouderen die de flats bewonen zich vooral met jeu de boules. De kinderen – autochtoon én allochtoon – genoten gezamenlijk van springkussens, een draaimolen en sport en spel. Dat wethouder Van Aert met voorzitter Jan van der Linden van het Wijkorgaan Oost een metershoge klimwand besteeg om het motto van de dag te onthullen – ’Hoogheem in de lift’ – ontging de meeste kids.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sport en spel zijn populaire onderdelen tijdens de Hoogheemdag.
10 juni 2004

Print deze pagina

Terug