ANDERE TAAK VOOR DIRECTEUR BROSS

Reorganisatie DELTA heeft personele gevolgen

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Mabel Bross, vorig jaar nog benoemd tot directeur van DELTA Stichting Welzijn Boxtel, krijgt een andere functie binnen de welzijnsorganisatie.

DELTA Stichting Welzijn Boxtel werkt aan een strategisch plan waarmee de organisatie zich opmaakt voor de toekomst. Onder het motto 'Koers 2007' heeft het bestuur een ambitieus plan uitgewerkt met verstrekkende gevolgen voor het personeel. Voor directeur Mabel Bross, vorig jaar benoemd als opvolger van Martien Smit, wordt een andere functie gezocht.

In een toelichting op de plannen benadrukt bestuursvoorzitter Han Hubben dat Koers 2007 beslist niet gezien moet worden als een 'turbulent plan'. Hij ontkent niet dat de uitvoering van het plan personele gevolgen zal hebben, maar het is niet aan de orde om te praten over zaken als (gedwongen) ontslagen. Desondanks hebben berichten over Koers 2007 gisteren al voor de nodige onrust gezorgd, zo vernam Brabants Centrum.

Dat een groot aantal 'personele mutaties' zal worden doorgevoerd binnen de organisatie van DELTA staat wel vast. Volgens Hubben past het bij een organisatie in beweging dat personen een andere positie krijgen en dat voor bepaalde functies 'meer diepgang' wordt gezocht. ,,Zo'n proces is niet specifiek voor DELTA, maar past bij elke eigentijdse organisatie", meent Hubben.

NIEUWE DIRECTEUR
De bestuursvoorzitter van DELTA bevestigt dat de discussie over de organisatie zal leiden tot de aanstelling van een nieuwe directeur. Op dit moment staat DELTA onder leiding van Mabel Bross uit Oisterwijk. Ze werd eind vorig jaar benoemd als opvolger van Martien Smit, wiens contract op 1 augustus 2003 werd ontbonden. Na een conflict met het toenmalig bestuur was een 'onwerkbare situatie' ontstaan. Voordat zijn contract werd ontbonden, stond Smit al een half jaar op non-actief.

Volgens voorzitter Hubben betekent de ombouw van de organisatie dat ook de positie van de huidige directeur Bross wijzigt. Bross werkt sinds juni 2002 bij DELTA. Als sectorhoofd nam ze de taken van directeur Smit over toen deze op non-actief werd gesteld. Dat deed ze voortreffelijk, zo meldde voorzitter Hubben vorig jaar in deze krant. ,,Daardoor is een betrekkelijke rust teruggekeerd binnen DELTA", aldus Hubben in het najaar van 2003.

Hij zegt thans dat naast een discussie over de invulling van de directietaken gepraat wordt over de verhouding tussen het college van bestuur enerzijds en het 'werkapparaat' van DELTA anderzijds. Als het aan Hubben ligt, hoeft die discussie niet zo lang te duren. ,,Het is gewoon noodzakelijk dat zo'n discussie gevoerd wordt als je een andere koers gaat varen."

Het bestuur van DELTA gaat alle medewerkers en andere betrokkenen bij de organisatie deze week per brief informeren over de toekomstplannen. Ook extern betrokkenen worden volgens voorzitter Hubben op de hoogte gebracht van de nieuwe koers waaraan binnen DELTA gewerkt wordt.

AMBITIEUS
Wethouder Anton van Aert van de gemeente Boxtel bevestigt dat het bestuur van DELTA hem onlangs mondeling heeft ge´nformeerd over de nieuwe koers. Hij omschrijft de plannen die zijn ontvouwd als 'groots en ambitieus'. ,,Ik ben blij met de inhoud van de koers die het bestuur heeft geformuleerd. Hoe de organisatie nu verder moet en welke gevolgen het zal hebben voor het personeel is een zaak van DELTA. Daar wil ik me niet over uitlaten."

Van Aert herinnert aan de afspraken die de gemeente Boxtel met DELTA heeft gemaakt. Het ging naast een meerjarig subsidiecontract over de manier waarop medewerkers van de gemeente en DELTA met elkaar zouden moeten communiceren. De wethouder sprak vorig jaar al zijn vertrouwen uit in de werkwijze van het DELTA-bestuur en stelde in deze krant reikhalzend uit te zien naar een nieuw beleidsplan. Van Aert: ,,Aan het eind van het jaar is het voor de gemeente vooral interessant of DELTA de productafspraken met ons is nagekomen. De overige zaken moeten in de eerste plaats binnen de organisatie van DELTA opgelost worden."

Directeur Bross was bij het ter perse gaan van de krant niet voor commentaar bereikbaar.
10 juni 2004

Print deze pagina

Terug