HAAREN TWEEDE IN LIJST 'WOONLASTENTOPPERS'

Wethouder baalt van onderzoek 'Eigen Huis'

De Haarense wethouder Wil van Nistelrooij wordt er naar eigen zeggen moe van. Al eerder liet hij weten grote moeite te hebben met de onderzoeksmethoden van de Vereniging Eigen Huis omdat de gemeente Haaren volgens Van Nistelrooij in de woonlastenklassementen steeds onterecht in de bovenste regionen te vinden is. In het jongste onderzoek van 'Eigen Huis' naar de gemeentelijke woonlastentoppers komt Haaren achter de gemeente Hunsel (Limburg) als nummer twee uit de bus. Een twijfelachtige eer. ,,De onderzoeksresultaten kloppen niet. Zo wordt een verkeerd beeld geschetst van de gemeente, dat door iedereen klakkeloos overgenomen wordt", aldus Van Nistelrooij.

In het verleden zette Van Nistelrooij zijn grieven over de onderzoeken van de Vereniging Eigen Huis al eens op papier. ,,Dat artikel werd integraal gepubliceerd in het blad van de Vereniging Eigen Huis, maar aan de onderzoeksmethoden veranderen ze niets. Die cijfers die ze publiceren zijn onjuist, maar intussen denkt iedereen wel dat Haaren zo'n ontzettende dure gemeente is", merkt Van Nistelrooij op.

,,Zelfs dagblad De Telegraaf belde vorige week op naar aanleiding van onze tweede plaats. Al drie jaar probeer ik te vertellen hoe het werkelijk zit met de woonlasten in Haaren en wat de oorzaak is van de procentuele stijging, maar het wordt niet opgepikt door Eigen Huis. Ik ben hier heel teleurgesteld over", maakt de Haarense wethouder van zijn hart geen moordkuil.

Volgens het onderzoek van de Vereniging Eigen Huis zijn de woonlasten in Haaren de laatste drie jaar gestegen met 69,4 procent terwijl in 2004 sprake was van een verhoging van 15,3 procent. De organisatie keek in het onderzoek naar de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de verrekening van de Zalmsnip.

,,Ik ben het oneens met de berekening van Eigen Huis", aldus Van Nistelrooij ,,Wij verhogen de OZB jaarlijks met 15 procent plus inflatie. Als je kijkt naar de procentuele stijging scoren wij hoog. Jarenlang hebben de inwoners van Haaren relatief weinig OZB betaald. Dat de mensen nu meer moeten betalen is te verklaren. De gemeenteraad heeft in 2001 het besluit genomen om de OZB vier jaar lang met 15 procent te verhogen om tot een financieel gezonde situatie te komen. Vanaf 2006 is er alleen sprake van een inflatoire verhoging, ongeveer 2 procent of zelfs minder."

Als men de percentages voor de OZB van de gemeenten met elkaar gaat vergelijken en kijkt naar het tarief dat de gebruiker moet betalen, komt Haaren volgens Van Nistelrooij niet voor in de top van de ranglijst. ,,Qua hoogte zitten wij met de OZB zelfs onder het landelijk gemiddelde. De Vereniging Eigen Huis komt tot de berekening door het aantal woningen in een gemeente te delen door het totaal belastingbedrag. Bij gemeenten met veel huurwoningen gaat het gemiddelde omlaag. In Haaren hebben we weinig huurwoningen, waardoor ons gemiddelde hoger is", aldus de wethouder.

,,Het gaat bij de woonlasten om meer dan de OZB. Het rioolrecht ligt in Haaren juist boven het gemiddelde, maar we behoren zeker niet tot de duurste gemeenten. Ik vind dat de onderzoekers ook moeten kijken naar de geleverde prestatie die hier tegenover staat. Men moet ook kijken of het buitengebied al aangesloten is op het riool, of gemeenten bezig zijn met een gescheiden rioolsysteem en hoe adequaat het onderhoud verricht wordt. In onze gemeente zijn we bezig om ervoor te zorgen dat honderd procent aangesloten wordt op het riool. De financiering van dat hele project is al geregeld. Dat zou men ook in overweging moeten nemen, want dat werpt een heel ander licht op de uitkomsten van het onderzoek."

Van Nistelrooij geeft toe dat waar het gaat om afval Haaren zeker niet goedkoop is. ,,Dat heeft alles te maken met het feit dat we in Haaren met 14.000 inwoners één centrale milieustraat en ook nog eens twee mobiele milieustraten hebben. Als je bedenkt dat landelijk gezien gemeenten per 75.000 inwoners gemiddeld één centrale milieustraat binnen de grenzen hebben, praat je in Haaren over een behoorlijk dure voorziening. In een vergelijkbare gemeente als Sint-Michielsgestel is niet eens een milieustraat gevestigd. De inwoners zijn daarvoor aangewezen op Den Bosch, dat volgend jaar overigens nog maar de beschikking heeft over één milieustraat."

De Vereniging Eigen Huis stuurt aan alle 150 gemeenten die op de Woonlastentoppers-ranglijst voorkomen een protestbrief waarin de vereniging de lastenstijgingen in de afgelopen jaren aan de kaak stelt. Het uitgangspunt van een gematigde lastenontwikkeling, zeker in een tijd waarin huishoudinkomens er niet of nauwelijks op vooruit gaan, blijft de vereniging benadrukken. Ook het effect van lastenstijgingen op het functioneren van de woningmarkt wordt in de brief onder de aandacht gebracht.
3 juni 2004

Print deze pagina

Terug