VRIJWILLIGERS HOUDEN BEESTENBOEL DRAAIENDE

Kinderboerderij Boxtel heeft
vele gezichten

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bezoekers bekijken en aaien de konijnen van de kinderboerderij. Nu nog in hun hok, maar binnenkort vrolijk rondhuppelend op de nog te realiseren konijnenheuvel.

Spil binnen de Stichting Kinderboerderij Boxtel is coördinator Karien van Rijst. Met hart en ziel zet zij zich al vijf jaar in voor het wel en wee van de Boxtelse Kinderboerderij. En nog steeds met veel plezier: ,,Ik vind het echt een hartstikke leuk beroep”. Samen met de vrijwilligers René Huijbers (bestuurslid), Matthijs Zwaan (juniorvrijwilliger), Elly Vanderbroeck en de onlangs aangemelde vrijwilliger Chantal Hulleman, praat zij over de veelzijdigheid van de Boxtelse Kinderboerderij.

Van Rijst is één van de drie betaalde krachten die de Kinderboerderij in dienst heeft. De coördinator bekommert zich behalve over het personeelsbeleid ook over allerlei dagelijkse werkzaamheden. De 24 uur die het contract haar voorschrijft zijn dan ook vaak te weinig. Veelal is zij vaker op de Kinderboerderij te vinden.

,,Vaak zeggen mensen tegen mij ’Wat heb jij een leuke baan’. En dat is het ook. Het is een geweldige baan. Het leuke is dat ik overal verstand van moet hebben, ik moet me in alle aspecten verdiepen en zo leer ik de beesten hier echt kennen. Ook de dankbaarheid die je van bezoekers en andere vrijwilligers ontvangt, is plezierig.”

Van Rijst zet onder andere het werkrooster voor de vrijwilligers in elkaar. Het valt niet altijd mee om de weekeinden bemand te krijgen, maar na een hoop gepuzzel lukt het vaak wel. ,,We hebben 45 vrijwilligers in dienst en ik heb er eigenlijk nóg te weinig. Daarom ben ik ook erg blij met Chantal die zich onlangs heeft aangemeld als vrijwilliger”, lacht Van Rijst.

De coördinator heeft uitgerekend dat de Kinderboerderij gemiddeld vijftig bezoekers per dag trekt, en daarmee is zij dik tevreden. Met name in de weekeinden kan het ooit gebeuren dat het van het ene op het andere moment hartstikke druk is met grootouders, ouders en hun kinderen.

Er zijn maar liefst honderd verschillende soorten dieren op de Kinderboerderij aanwezig. Met name de jonge dieren en het varken zijn in trek bij de bezoekers. Maar ook de vijver met schildpad én twee waterpompen krijgen veel aandacht van jonge kinderen. Toch heeft de coördinator nog wensen. Graag ziet ze in de nabije toekomst een konijnenheuvel gerealiseerd. ,,Een speelplek voor konijnen, zodat ze niet meer in een hokje zitten, maar dat ze vrij kunnen rondhuppelen. Dan zie je het konijn eigenlijk pas echt zoals het is”, glimlacht zij.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Coördinator Karien Van Rijst (links) samen met vrijwilliger Chantal Hulleman tussen de schapen van de kinderboerderij.

René Huijbers vult zijn spaarzame vrije uurtjes met het vervullen van de taak als bestuurslid en beheert daarmee de portefeuille dierenbeleid van de Kinderboerderij in Boxtel. Daarnaast onderhoudt Huijbers, dierenarts van beroep, het bijenvolk waar de Kinderboerderij onderdak aan biedt.

,,Een aantal jaren geleden is mij gevraagd om de bestuursfunctie te vervullen omdat de vorige persoon ermee stopte. Behalve dat mijn kinderen wel eens een bezoekje aan de Kinderboerderij brachten, had ik geen binding met de stichting”, licht hij toe. In zijn functie als bestuurslid woont Huijbers vergaderingen bij en geeft hij het beleid vorm.

,,We zijn een aantal jaren geleden gestart met alles wat professioneler aan te pakken door het beleid meer inhoud te geven. Ik ben momenteel bezig met een dierenbeleidsplan waarin zaken als hygiëne, de functie van de dieren op de boerderij en gezondheidszorg opgenomen zijn. Dat vertalen we op een heldere manier naar de vrijwilligers, zodat men weet waar de Kinderboerderij voor staat en iedereen zich bij het werk betrokken voelt. Want dat is ontzettend belangrijk. Net als vele anderen, moeten ook wij het hebben van de vrijwilligers”, licht Huijbers toe.

De doelstellingen van de Kinderboerderij verbindt hij voornamelijk aan de educatieve functie die deze vervult. ,,En aan het creëren van een goed gevoel tussen de natuur, de omgeving en de dieren”, vult hij aan.

Behalve als bestuurslid, is Huijbers actief als imker op de Kinderboerderij. Onlangs is gestart met de bouw van een bijenstal, die binnenkort in gebruik zal worden genomen. ,,Ik verzorg de bijen, geef demonstraties met de insecten en onderhoud de bijenstal. Ik heb die stal overigens niet zelf gebouwd want ik heb twee linkerhanden”, lacht de dierenarts.

Matthijs Zwaan (12) zet zich in als juniorvrijwilliger bij de Kinderboerderij. Het afgelopen jaar maakte hij vrijwel elke zaterdagochtend de hokken schoon en voerde hij de dieren. En nog steeds werkt hij met veel plezier op de boerderij. ,,Een jaar geleden bezocht ik samen met mijn oudtante de Kinderboerderij. Ik mocht toen de veren van de pauw snijden en dat vond ik wel leuk, sinds die tijd kom ik regelmatig op de Kinderboerderij. Ik speel met de dieren en maak de hokken schoon. Het voeren van de dieren vind ik het leukst”, glimlacht Matthijs.

Omdat hij al zo lang bij de Kinderboerderij werkt, zijn de meeste dieren aan hem gewend geraakt. Zo is er het varken Miss Piggy dat meteen begint te knorren als de jongeman de boerderij in loopt. Ze weet dat ze dan wat eten kan verwachten.

Chantal Hulleman is onlangs in Boxtel komen wonen en omdat zij altijd met dieren heeft gewerkt, besloot zij zich als vrijwilliger aan te melden bij de Kinderboerderij. Aankomend weekend start zij met haar baan op de Kinderboerderij. ,,Ik kom uit Apeldoorn en heb daar altijd met dieren gewerkt. En als je eenmaal met dieren hebt gewerkt, ligt je hart daar echt. Dit is iets wat ik heel graag doe en ik heb er veel zin in”, vertelt Hulleman.

Vrijwilliger Elly Vanderbroeck werkt al enige tijd op de boerderij en is daar helemaal in haar element. ,,Ik zou thuis een grote wei willen hebben. Ik vind het ontzettend leuk op de Kinderboerderij en ik praat veel tegen de dieren. Ik maak hier eigenlijk waar, wat ik thuis zou willen hebben”, aldus Vanderbroeck.

De Kinderboerderij aan het Appolopad in Boxtel is zeven dagen per week open, doordeweeks van 09.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 14.00 tot 16.00 uur. De Kinderboerderij bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit jubileum zaterdagmiddag 12 juni met een groot feest. Die dag wordt onder andere de tentoonstelling over 25 jaar Kinderboerderij geopend en wordt burgemeester Jan van Homelen het eerste exemplaar van een gedenkboek over de geschiedenis van de Kinderboerderij overhandigd.

Zondagmiddag 13 juni is de Kinderboerderij opengesteld rondom het thema ’dieren en hun verzorging’. Zie elders in deze krant voor het feestelijk programma van dat weekend.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Juniorvrijwiliger Matthijs Zwaan en vrijwilliger Elly Vanderbroeck bij de lakenvelderkoe op de kinderboerderij.
3 juni 2004

Print deze pagina

Terug