SAMENWERKING MET KRINGLOOPCENTRUM SCHIJNDEL

Boxtel wil nieuwe aandacht
voor kringloop

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In 1985 was het Boxtelse kringloopcentrum gevestigd in een bedrijfspand op Ladonk. (Archieffoto Brabants Centrum).

De gemeente Boxtel wil de kringloopgedachte nieuw leven inblazen. Het gemeentebestuur onderzoekt of Boxtel kan aansluiten bij de activiteiten van kringloopcentrum Trans in buurgemeente Schijndel. Burgemeester Jan van Homelen heeft hoge verwachtingen. ,,Dit gaat stormlopen.”

Boxtel heeft een rijke geschiedenis als het gaat over de kringloopgedachte. Begin jaren tachtig werden verschillende initiatieven ontplooid voor de opening van een kringloopcentrum. Medio jaren negentig ging een laatste kringloopcentrum, gevestigd aan het Stationsplein, ter ziele. Maar dat was voor het gemeentebestuur geen reden om de kringloopgedachte op de lange baan te schuiven. ,,Niet alleen staat de kringloop in ons beleidsplan, de ideeën over hergebruik van producten sluiten nauw aan bij onze duurzame opvattingen”, aldus Van Homelen.

Nadrukkelijk is niet gekozen voor een plan dat voorziet in de opening van een Boxtels kringloopcentrum. Volgens de burgemeester staat op voorhand vast dat Boxtel te klein is om zo’n centrum rendabel te laten functioneren. Daarom is gekozen voor samenwerking met Trans aan de Boschweg in Schijndel. Hij denkt dat burgers best bereid zullen zijn bruikbare tweedehands spullen naar Schijndel te brengen. Ook sluit hij niet uit dat met de Boxtelse Sint-Vincentiusvereniging afspraken gemaakt zouden kunnen worden, zodat spullen wellicht in Boxtel afgegeven kunnen worden. Boxtel moet nog in overleg treden met de Sint-Vincentiusvereniging, zo benadrukte Van Homelen deze week.

Het gemeentebestuur verwacht veel van de samenwerking met Schijndel. Doordat meer producten in aanmerking komen voor hergebruik, zal de afvoer van restproducten via bijvoorbeeld de milieustraat afnemen. ,,Het bedrag dat is gemoeid met de verwerking van die spullen komt vrij voor financiering van dit initiatief”, legt de burgemeester uit. Van Homelen vertelt dat Boxtel een vast geldbedrag per kilo wil betalen. In een conceptvoorstel staat dat Boxtel maximaal 0,20 euro per kilo wil betalen. ,,Je moet een maximumprijs invoeren omdat dit een klinkend succes zal worden.”

HISTORIE
De eerste kringloopideeën werden begin jaren tachtig gepresenteerd in Boxtel. In 1982 werd een haalbaarheidsonderzoek gehouden. Voorts wierf het Kringloopgilde leden in de Boxtelse samenleving. In 1983 vond het gilde onderdak in een pand van de firma Sabo aan de Van Salmstraat. Daar opende toenmalig wethouder Jan Spijkers in oktober 1983 het eerste Boxtelse kringloopcentrum.

Het centrum liep als een trein. De ophaaldienst was direct na oprichting in 1984 immens populair en het ging het Kringloopcentrum voor de wind. Een jaar later kon de eerste betaalde kracht aangesteld worden. In november 1986 werd een heuse kringloopwinkel geopend, maar kort daarna duiken de eerste berichten op over financiële tegenvallers. In maart 1987 opent het Kringloopcentrum in de Rechterstraat warenhuis Totem (thans Marskramer – red.), maar dan al zijn de vooruitzichten somber.

In september 1987 wordt het faillissement uitgesproken over het kringloopcentrum. Het centrum is na een veelbelovende start ten onder gegaan aan veel te ambitieuze expansiedrift, zo blijkt uit de commentaren in de media. Pogingen om een doorstart te maken stranden, mede vanwege een conflict tussen het Kringloopgilde en de Stichting Kringloop Boxtel. Het Kringloopgilde blijft evenwel actief en organiseert tot op de dag van vandaag hergebruikmarkten in gemeenschapshuis De Rots.
27 mei 2004

Print deze pagina

Terug