PLAN SPORTPARK LEIDT TOT VERZET BUURTSCHAP

Boxtel-West keert zich tegen komst ODC

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gemeentebestuur en ODC werken gezamenlijk aan een plan om de voetbalclub te verplaatsen naar de Esschebaan, waar Boxtel gronden in eigendom heeft.

De bewoners van het buitengebied in Boxtel-West verzetten zich tegen de aanleg van een nieuw sportpark tussen de Esschebaan en de Renbaan. ,,Nu alleen voetbalclub ODC hier gevestigd gaat worden, zijn er in onze ogen andere en betere opties", stelt woordvoerder Jan van Opzeeland. Samen met Joris van Os heeft hij de Stichting Horizon nieuw leven ingeblazen, die zich in het verleden verzette tegen woningbouw in Boxtel-West.

Medio maart is de buurtvereniging Buurtschap West geïnformeerd over het plan voor de aanleg van een nieuw sportpark. ,,Oorspronkelijk was er sprake om niet alleen ODC hier te huisvesten, maar ook de hondenclub, de duivenclubs en de skeelerclub. We snappen dat we dan 'de klos' zijn. De locatie die nu is aangewezen door de gemeenteraad, is de enige plek in Boxtel waar een sportpark van zodanige omvang aangelegd kan worden dat al deze clubs er onderdak zouden kunnen vinden. Het afgelopen jaar zijn echter steeds meer gegadigden afgevallen", aldus Van Opzeeland.

ONRUST
De presentatie door bureau Taken Landschapsplanning, dat in opdracht van de gemeente Boxtel werkt aan de ontwikkeling van het toekomstige sportpark, heeft bij veel van de 370 bewoners van Boxtel-West tot onrust geleid. ,,Alleen ODC wordt nog gebruiker van het nieuwe sportpark, zo lijkt het. In dat geval lijkt het ons beter dat voor de voetbalclub tóch één accommodatie aan het Essche Heike wordt gerealiseerd. De ruimte is er in onze ogen als de visvijver en de manege worden verplaatst", aldus Van Os die zich als voorzitter van de Stichting Horizon heeft opgeworpen.

De Stichting Paardensport Boxtel zou volgens Stichting Horizon bereid zijn ruimte te scheppen in sportpark Essche Heike door manege De Langspier te verplaatsen. ,,Mits de gemeente zorgt voor een vergelijkbare accommodatie op een goede locatie. De bewoners van Boxtel-West weten wel zo'n plaats. De paardensport is van harte welkom!", zegt Van Opzeeland. En voor de verplaatsing van de visvijver, die wordt gebruikt door leden van hengelsportvereniging Ons Genoegen, moet een oplossing te bedenken zijn. De bewoners van West zien ook de vissers liever komen dan de voetballers.

De tegenwerping dat een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor ODC op het Essche Heike de lang gekoesterde wens van de voetbalclub om op één locatie te worden gehuisvest voor de zoveelste maal tot vertraging zal leiden, spreken Van Opzeeland en Van Os tegen. ,,Als men ervoor kiest om op de nu ingeslagen weg verder te gaan, zal dat ook tot vertraging leiden."

Het lijkt erop dat de Stichting Horizon, die zich in het verleden met hand en tand verzette tegen woningbouw in Boxtel-West, ook nu alle middelen zal aangrijpen om bouwactiviteiten in hun buurt tegen te gaan. Zover is het echter nog niet. ,,We willen bereiken dat er een brede politieke discussie komt over de aanleg van het nieuwe sportpark. De gewijzigde omstandigheden en inzichten die zijn ontstaan sinds de gemeenteraad besloot om tussen de Esschebaan en de Renbaan een sportpark aan te leggen, rechtvaardigen in onze ogen een heroverweging van de opdracht die bureau Taken heeft gekregen van de gemeente", stelt Van Opzeeland.

EXCENTRISCH
De aanleg van een sportpark aan de Esschebaan is volgens de Stichting Horizon 'een slinkse manier' van de gemeente om in de toekomst woningbouw in de oksel van de spoorlijnen naar Den Bosch en Tilburg (De Braken en omgeving) veilig te stellen. Van Os: ,,Het past niet in de visie van het provinciebestuur om een sportpark excentrisch aan te leggen. Zoals het plan er nu ligt, ligt het straks wel 'uit de gooi'. Alleen door 'Klein-West' vol te bouwen, bereikt de gemeente dat het toekomstige sportpark aansluit aan de bebouwde kom."

In het verleden protesteerde Stichting Horizon tegen plannen voor woningbouw in Boxtel-West en dat is sindsdien niet veranderd. De oksel tussen de spoorlijnen komt in aanmerking voor bebouwing na het jaar 2010 als andere bouwlocaties zijn benut. Na 2010 heeft Boxtel vooral behoefte aan woningen voor senioren al dan niet met de mogelijkheid van aanvullende zorg of verpleging. Dit allemaal als gevolg van de vergrijzing.

Stichting Horizon is ervan overtuigd dat een nieuwbouwlocatie in de oksel verstoken zal blijven van alle voorzieningen. 'Het wordt al met al een zielig, gevaarlijk wijkje waar je moeilijk kunt komen en je de ganse dag 'geniet' van langs denderende treinen', schrijft het bestuur van Stichting Horizon in een brief die deze week is toegezonden aan plaatselijke politici en belanghebbenden.

Van Os en Van Opzeeland geven toe dat zij rijkelijk laat reageren op de aanleg van het sportpark. Immers, al in december 2002 wees de gemeenteraad de locatie aan de Esschebaan aan als meest geschikte. ,,Pas toen bureau Taken ons de plannen voorschotelde, bleek ons dat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden om de aanleg van het sportpark mogelijk te maken. Bovendien zijn de omstandigheden sindsdien gewijzigd. Het gaat niet langer om de verhuizing van meerdere verenigingen. Nee, we willen voorkomen dat een historisch onomkeerbare vergissing gemaakt gaat worden", aldus Van Os.

Reacties van de gemeente Boxtel en voetbalclub ODC staan in de papieren editie van Brabants Centrum.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Terreinmeester Sjef van de Laar aan het werk op het Essche Heike. Een prima locatie om de twee accommodaties van ODC samen te voegen, vinden de bewoners van buurtschap West.
27 mei 2004

Print deze pagina

Terug