HUURDERS ZORGEN VOOR PROBLEMEN IN VENDELHOF

SP Boxtel wil integrale aanpak woonoverlast

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het Vendelhof, waar een klein aantal huurders voor veel overlast zorgt.

Nadat de SP-fractie de woonoverlast aan het Vendelhof in Boxtel vorige week aan de kaak stelde in de commissie Bestuurlijke Zaken heeft de partij een brief gericht aan het college van B. en W. Hierin pleit de partij voor een breed overleg van alle instanties die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen of beëindigen van de overlast en de problemen.

Een drietal huurders verpest volgens de betrokkenen aan het Vendelhof het woongenot van de andere bewoners en zorgt al enige tijd voor veel overlast. Burgemeester Jan van Homelen zegde vorige week in de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken toe de problemen aan het Vendelhof aan de orde te stellen in het reguliere overleg met de politie.

De SP-fractie doet ook het voorstel aan de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken voor een integrale aanpak van woonoverlast, zodat situaties als aan het Vendelhof in de toekomst voorkomen kunnen worden of beter aangepakt. ,,We hebben ons hierbij laten inspireren door de aanpak van de gemeente Geldrop-Mierlo, waar goede resultaten zijn geboekt", aldus de SP. ,,Zowel de politie als Woonstichting Sint-Joseph worden steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van overlast in woonwijken. Een actueel voorbeeld is de al jaren durende ernstige woonoverlast aan het Vendelhof. Wij stellen daarom een integrale aanpak van woonoverlast voor."

Met integraal bedoelt de SP dat er een structureel overleg moet komen van alle organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen of beëindigen van woonoverlast. ,,Dit geldt alleen voor die gevallen van woonoverlast waarbij duidelijk is dat onderlinge afstemming noodzakelijk is en meerwaarde heeft. De doelstelling in een concreet geval is door een duidelijk beleid door middel van informatie, overreding, aanbod van hulp en begeleiding en inzet van drang- en dwangmiddelen de veroorzaker van de overlast tot ander gedrag te brengen, met handhaving van diens huisvestingssituatie. Pas als dat niet haalbaar blijkt te zijn, wordt er overgegaan tot maatregelen die beogen de veroorzaker van de overlast uit de buurt te verwijderen."

FRUSTREREND
Volgens Joop van de Kerkhof, manager woondiensten van Woonstichting Sint-Joseph, noemen de bewoners aan het Vendelhof de woonoverlast 'een zeer frustrerende ervaring'. Van de Kerkhof heeft intensief contact met vertegenwoordigers van het bewonerscomité Vendelhof en bezoekt daarnaast ook de lastige bewoners om hen aan te spreken op hun gedrag. ,,Het bewonerscomité en de woonstichting trekken intensief met elkaar op om tot een oplossing van dit probleem te komen. De communicatie met de drie huurders verloopt echter uiterst moeizaam", aldus Van de Kerkhof.

,,De overlast heeft veel impact op het woongenot van de overige bewoners. Er is sprake van herrie in de vorm van harde muziek en asociaal gedrag. Als nachtelijk bezoek de woning van de huurders verlaat, gaat dat met veel lawaai gepaard en daarnaast worden auto's bekrast en zijn er vernielingen. Het gaat om mensen die op zijn zachtst gezegd minder vaardigheden hebben om zich sociaal te manifesteren."

MISHANDELING
Onlangs nog waren er problemen aan het Vendelhof nadat een 23-jarige verdachte werd aangehouden in zijn woning aan de Vendelhof vanwege betrokkenheid bij de mishandeling van een 24-jarige Boxtelaar in de Molenstraat. Nadat de man naar het politiebureau gebracht was, zorgde een 45-jarige buurtgenote in beschonken toestand voor het nodige rumoer op straat. Ze stormde naar buiten en begon hard te schreeuwen, waarbij onder meer de dienstdoende agenten werden beledigd. Dat was de reden om de vrouw ook aan te houden.

Dealen, drugsgebruik en psychische problemen zijn volgens de betrokkenen de oorzaken voor het asociale gedrag. Van de Kerkhof: ,,Met name één van de drie huurders, een man die met psychische problemen kampt, zorgt voor veel woonoverlast. Er is een aantal zaken voorgevallen waarbij weinig sociaal gedrag vertoond wordt. De man heeft het aanbod voor hulpverlening afgeslagen, wat betekent dat de kans niet groot is dat hij zijn woongedrag gaat aanpassen. Wij hebben onze huisadvocaat uit laten zoeken of we het huurcontract van deze persoon kunnen laten ontbinden. Om dat te bereiken moet de woonstichting een dossier vormen. Volgens onze advocaat maken we een kans, maar de rechter zal overtuigd moeten worden met feiten en niet via vermoedens", aldus Van de Kerkhof.

,,Het is heel vergaand om iemand uit zijn huis te zetten, daarvoor moet je met keiharde bewijzen komen. Wij zijn een huizenverhuurder en doen alles wat in onze macht ligt om tot een oplossing te komen, maar we zijn geen opsporingsdienst. De politie heeft tot taak om de feiten aan te leveren. Het strafrechtcircuit ligt bij hen, dat hebben we ook tegen de mensen van het bewonerscomité gezegd."

Mocht de rechter besluiten dat het huurcontract van de bewuste man ontbonden wordt, zou dat volgens Van de Kerkhof een duidelijk signaal zijn naar de andere huurders die voor overlast zorgen. ,,Dan weten de andere betrokkenen dat de woonstichting, wanneer het echt noodzakelijk is en de woonoverlast aanhoudt, tot het uiterste gaat om mensen uit hun huis te zetten."

Politiewoordvoerder Ivo Oosterbaan bevestigt dat aan het Vendelhof sprake is van 'storende elementen'. ,,Wij treden op waar dat mogelijk is, op repressieve wijze. Maar dat is geen garantie dat er rust is. Er is nu aan het Vendelhof een aantal incidenten kort na elkaar geweest, waardoor het lijkt alsof er daar altijd iets aan de hand is. Dat is ook weer niet het geval", aldus Oosterbaan. ,,We kunnen voorstellen dat het voor de buurt heel vervelend is, maar wij kunnen iemand niet uit zijn huis zetten.

De woonstichting gaat over het woongenot. Als mensen met een klacht aankloppen bij de politie, komt die niet bij de woonstichting terecht en andersom ook niet. Wanneer mensen klachten hebben, zouden ze zich daarom het beste tot beide instanties kunnen richten. Als de woonstichting een procedure wil opstarten, is het goed als ze zoveel mogelijk materiaal hebben om aan de rechter aan te bieden."

VERNIELINGEN
Volgens Peter van Eijk van het bewonerscomité Vendelhof klopt het dat de bewoners de incidenten in het verleden niet altijd even goed gerapporteerd hebben. ,,Maar het lijkt me dat er intussen voldoende gebeurd is in deze buurt om actie te ondernemen", aldus Van Eijk, die aangeeft dat de problemen in feite zo'n vijf jaren geleden begonnen.

,,Voor die tijd waren er nauwelijks problemen aan het Vendelhof, totdat de woonstichting begon met het plaatsen van mensen die het niet zo nauw namen met de fatsoensregels. We kregen te maken met overlast veroorzaakt door drugs en met vernielingen. Pogingen om te bemiddelen hadden geen resultaat, het leidde er zelfs toe dat een van de nieuwe bewoners mijn voordeur geforceerd heeft. Dat was heel bedreigend. Vanaf dat moment leven we in een angstsituatie. De situatie escaleerde en er ontstonden vechtpartijen, ramen werden ingeslagen en auto's vernield en bekrast. Overleg met de politie en de woonstichting haalde niet veel uit. Op een gegeven moment vroeg ik me wel eens af wat er nog meer moet gebeuren voordat men tot actie overgaat, want het liep finaal uit de klauwen."

Van Eijk is zelf naar eigen zeggen verschillende malen bedreigd door een van de huurders die voor overlast zorgen. ,,Die man is zwaar drugsverslaafd. Hij betaalt zijn huur en is financieel gezien niet te straffen, want hij heeft verder niets. Af en toe wordt hij gearresteerd en verdwijnt hij in het gevang, om vervolgens weer terug te komen en op de oude voet verder te gaan. Hij weigert elke vorm hulpverlening", aldus Van Eijk. ,,Die man is vogelvrij en kan doen en laten wat hij wil. Het wordt hoog tijd dat hier eens wordt ingegrepen, want nu verziekt een heel klein groepje het voor 26 andere bewoners. Nee, aan verhuizen denk ik niet. Ik ben ook helemaal niet bang meer en ga liever de strijd aan. Ik heb geen zin om te wijken voor crimineel gedrag."
19 mei 2004

Print deze pagina

Terug