VERBOUWING WILGENBROEK OP TIJD KLAAR

Onderwijs maakt zich op voor verhuisoperatie

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de verbouwing van de vroegere mavoschool De Wilgenbroek.

Het gemeentebestuur heeft een aantal Boxtelse scholen schriftelijk laten weten dat de verhuisdozen klaargezet kunnen worden. Op 1 juli wordt de vroegere mavoschool De Wilgenbroek opgeleverd en kan het startsein gegeven worden voor de grootste verhuisoperatie die het Boxtelse onderwijsveld ooit gekend heeft. In totaal wordt 18,7 miljoen euro opgetrokken om het onderwijs 'toekomstbestendig' te maken.

Met de afronding van de verbouwing van De Wilgenbroek kan de daadwerkelijke inrichting van de brede school in Boxtel-Oost van start gaan. De mavoschool gaat onderdak bieden aan een aantal maatschappelijke en onderwijsorganisaties, waaronder openbare basisschool De Spelelier en de school voor speciaal basisonderwijs De Maremak.

De Spelelier laat na de verhuizing naar de Dr. De Brouwerlaan twee gebouwen achter: De Oosterpoort en De Brink. De toekomst van de school aan de Populierenlaan (De Oosterpoort) is nog ongewis, zo liet wethouder Anton van Aert deze week weten. Het gebouw aan het Apollopad (De Brink) wordt eind 2004 betrokken door basisschool De Beemden. Tot die tijd wordt de school verbouwd. Verder wordt de gymzaal van De Brink opgeknapt, mede omdat gymnastiekvereniging Tabitta hier ondergebracht wordt.

Het gebouw van De Beemden aan de Albinonistraat is in beeld voor de vestiging van een logeerhuis. Stichting Cello heeft zich recentelijk bij het gemeentebestuur gemeld om in dit in 1993 opgetrokken schoolgebouw een voorziening voor gehandicapten te realiseren. Van Aert ziet de plannen van Cello wel zitten. ,,Ik kan niet op de gesprekken vooruitlopen, maar kan me voorstellen dat er interesse bestaat voor dit gebouw."

KINDEROPVANG
De vroegere mavoschool De Wilgenbroek gaat verder onderdak bieden aan kindercentrum Kindertuin en de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Humanitas. Ook de dependance van het Koning Willem I College, thans gevestigd in het Joice-gebouw aan de Vic. Van Alphenlaan, verhuist naar de nieuwe brede school. Dat geldt ook voor speel-o-theek De Eendenkring, die momenteel is ondergebracht in De Spelelier.

Ook elders in Boxtel worden de verhuisdozen klaargezet. Nadat De Maremak het schoolgebouw aan de Achterberghstraat heeft verlaten, komt hier ruimte voor de Molenwijkschool. Maar voordat deze jenaplanschool het Ronduutje kan verlaten, moet het nieuwe onderkomen verbouwd worden. Wethouder Van Aert verwacht dat de Molenwijkschool eind 2004 kan verhuizen.

Een lastige bijkomstigheid is de aanwezigheid van ZML-school De Speelman. Deze school is momenteel ook gehuisvest in De Maremak, maar verkast naar het leegstaande pand van De Regenboog aan De Tijvert. Voordat De Speelman echter kan verhuizen, moet dit gebouw uitgebreid worden met een drietal leslokalen, die geschikt zijn voor zowel theorie- als praktijkonderwijs, zoals koken. Van Aert: ,,We hopen dat we met de verbouwing van De Maremak kunnen beginnen voordat De Speelman is vertrokken. Daarover zijn we momenteel in onderhandeling."

WALPOORT
Zodra de Molenwijkschool haar onderkomen aan het Ronduutje heeft verlaten, verhuist basisschool De Walpoort naar dit gebouw. Dat is een tijdelijke oplossing omdat De Walpoort met onder meer gemeenschapshuis De Walnoot onderdeel gaat uitmaken van een brede school in het centrumgebied van de wijk Selissenwal.

Over de totstandkoming van dit 'wijkvoorzieningencluster' wil Van Aert geen mededelingen doen. ,,We hebben met alle partijen afgesproken dat we eerst overleg voeren en alle hobbels wegnemen voordat we naar buiten treden." Volgens de wethouder is sprake van 'goed overleg'. De gesprekken worden geleid door medewerkers van het ingehuurde adviesbureau Deloitte & Touche.

Van Aert verwacht dat voor de zomervakantie overeenstemming met alle partijen wordt bereikt. De rest van het jaar 2004 zal volgens Van Aert nodig zijn voor de verdere uitwerking van de plannen. ,,Begin 2005 moeten we kunnen starten met bouwen, zodat we het cluster eind 2006 feestelijk kunnen openen." De Walpoort wordt dan omgedoopt tot Prinses Amaliaschool.

CARROUSEL
Parallel met de geschetste 'onderwijscarrousel' vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats in het Boxtelse basisonderwijs. Met het bedrag van 18,7 miljoen euro worden immers niet alleen bovenstaande ontwikkelingen gefinancierd. Het geld is ook bestemd voor het 'toekomstbestendig' maken van alle scholen op Boxtels grondgebied. Daarbij kan men denken aan betere voorzieningen op het gebied van infomatie- en communicatietechnologie.

In de geldsom is ook de verbouwing van de Petrusschool aan de Burgakker opgenomen. Waarschijnlijk is zo'n 1,3 miljoen euro nodig voor het verbouwen van de school. In juli vindt de aanbesteding plaats, zodat het hele schooljaar 2004-2005 gebouwd zal worden. Pas in het schooljaar 2005-2006 kan de Petrusschool terug naar de vertrouwde plek in het centrum. De school heeft dan drie jaren doorgebracht in 't Honk aan de Brederodeweg.

In Lennisheuvel en Liempde wordt naarstig gewerkt aan plannen voor een brede school. In Lennisheuvel zal de Sint-Theresiaschool onder meer worden uitgebreid met een speellokaal. Eerder dit jaar bleek dat de bouw van een volwaardig gymnastieklokaal onhaalbaar was. In Liempde wordt al geruime tijd nagedacht over de toekomst van De Oversteek, waarbij nieuwbouw niet uitgesloten is. Wethouder Van Aert wilde over deze plannen geen verdere mededelingen doen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In juli wordt de vroegere mavoschool De Wilgenbroek opgeleverd. Het gebouw gaat onderdak bieden aan verschillende maatschappelijke en onderwijsorganisaties.
19 mei 2004

Print deze pagina

Terug