FEESTZAAL JARENLANG CULTUREEL TREFPUNT VAN BOXTEL

Met Bellevue verdwijnt brok cultuurhistorie

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het leegstaande horecapand Bellevue aan de Bosscheweg wordt ontmanteld.

De laatste weken wordt het leegstaande horecapand Bellevue aan de Bosscheweg stukje bij beetje ontmanteld. Samen met het naastgelegen voormalige autobedrijf maakt de bebouwing plaats voor zes nieuwbouwwoningen. Met name door de sloop van de achter het café gelegen zaal met toneel komt een definitief einde aan de plek waar tal van culturele verenigingen zich jarenlang konden uitleven.

Al voor de Tweede Wereldoorlog trok café Bellevue klanten. Destijds keek men vanaf het terras van deze herberg uit over een wijds gebied, een laaggelegen beemd die met name in de winter regelmatig onder water liep als de Dommel weer eens buiten haar oevers trad. Dat mooie uitzicht moet ongetwijfeld voor inspiratie hebben gezorgd bij de naamkeuze van het etablissement.

Voor zover bekend vormden Driek en Mijntje van Breugel het eerste kasteleinsechtpaar van 'Bellevue'. Zij lieten in 1931 een aan de Koppelseloop gesitueerd woonhuis verbouwen tot café. In de ruime tuin verrees ook een muziekkiosk waarop de plaatselijke harmonieën regelmatig te beluisteren waren.

Een jaar nadat Van Breugel er zijn intrek had genomen, werd in 'Bellevue' biljartclub Prins Hendrik opgericht die bijna zes decennia heeft bestaan. Toen in het café het biljart moest wijken om ruimte te scheppen voor een brasserie werd 'Prins Hendrik' opgeheven.

Begin jaren vijftig is het café overgenomen door Harrie van Breugel Czn., die destijds onder meer vertegenwoordiger was van Drie Hoefijzers Bier, en zijn echtgenote Pietje Moonen. Het paar liet al snel de feestzaal bouwen in de tuin achter het café.

CARNAVAL
Kort na de oorlog werd café Bellevue het onderkomen van het tot een gemengde zangvereniging samengevoegde herenkoor Sint-Petrus en dameskoor Sint-Cecilia. Dat gezelschap repeteerde er wekelijks totdat het horecabedrijf in 2001 definitief de deuren sloot.

In 1960 werd 'Bellevue' overgenomen door Antoon en Ria Janssen die er spoedig een tweede zaaltje bijbouwden. Door de nostalgische aankleding stond dit zijlokaal vrij snel bekend als 'Zaaltje 1900'. Regelmatig werden in de zaal dansavonden gehouden; menig Boxtels paar heeft op de grote parketvloer de eerste voorzichtige schuifelpasjes gemaakt.

Vanaf de oprichting van het openbaar carnaval vonden de organisatoren in 'Bellevue' een prima onderkomen voor hun feestavonden. Ook de eerste zittingsavond liep hier in 1968 van stapel en enkele jaren later nam prinsenvereniging De Waggelaars er definitief haar intrek en ging 'Bellevue' voortaan als hofpaleis van de plaatselijke carnavalsvierders door het leven.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gezicht op café Bellevue medio jaren dertig, kort nadat Driek van Breugel er zijn intrek had genomen. (Ansichtkaart uit de collectie Frans van Susante).

VERBOUWING
Jan en Nellie Meulenbroeks lieten in 1972 café Het Witte Paard achter zich om in 'Bellevue' een groter horecabedrijf te gaan runnen. Achttien jaar lang boden zij een gastvrij onderkomen aan tal van verenigingen. Niet alleen de carnavalsactiviteiten vonden er plaats, de KPJ hield er haar jaarlijkse toneelavonden. Voor Boxtel's Harmonie was het jarenlang hét vaste adres voor de organisatie van koffieconcerten, feestavonden en jubileumactiviteiten. Daarnaast vierden er veel, heel veel echtparen hun huwelijksfeest of –jubileum. Ook na uitvaarten vormde 'Bellevue' dikwijls de locatie waar een koffietafel werd gehouden.

In januari 1990 werd het horecabedrijf overgenomen door Puk en Willemien Meis, die in de jaren daarvoor als uitbater van restaurant De Kei boven sporthal Den Haagakker werkzaam waren. Meis lanceerde een plan waarbij de feestzaal zowel in hoogte als breedte een flinke uitbreiding zou krijgen. Uiteindelijk werd volstaan met een grootscheepse modernisering van het interieur en de aanbouw van een nieuwe toiletruimte. Ook werd een overdekt terras aan de zijkant gerealiseerd. Medio jaren negentig nam de Gildenbondsharmonie voor enkele jaren haar intrek in 'Bellevue'.

WONINGBOUW
Het echtpaar Meis bleef eigenaar van 'Bellevue', hoewel de exploitatie enkele malen uit handen werd gegeven, onder andere aan het duo Vincent Piquet en Wendy Klomp. Vlak voor carnaval 1998 kwam het echtpaar Toine en Ellie Hoens in de zaak. Dit stel kocht 'Bellevue' in november 2000 van Meis, maar verkocht het pand direct door aan buurman Frank van den Brandt. Daarmee was het einde van 'Bellevue' als horecabedrijf bezegeld.

Nadat hij vorig jaar zijn aangrenzende garagebedrijf verplaatste van de Bosscheweg naar bedrijventerrein Ladonk, kwam de weg vrij voor het bouwplan dat Van den Brandt ontwikkelde voor de twee percelen. Tijdens de sloop van 'Bellevue' is ook asbest verwijderd. Na de afbraak van de voormalige Volvo-garage moet ter plekke een bodemsanering worden uitgevoerd. De gemeente Boxtel heeft onlangs dat saneringsplan goedgekeurd. Ook is inmiddels een bouwvergunning verleend voor de zes villa's die Van den Brandt op de twee percelen wil gaan bouwen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Van 'Bellevue' restte deze week niet veel meer dan de puinresten.
19 mei 2004

Print deze pagina

Terug