VREES VOOR GELUIDSOVERLAST SPITSSTROKEN

'Maximumsnelheid A2 verlagen'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Maandag overdag werd de richtingaanwijzer bij oprit 26 van de rijksweg A2 in de richting Eindhoven afgeplakt. 's Avonds was de oprit afgesloten en werd een nieuwe wegmarkering aangebracht.

Diverse raadsfracties in de Boxtelse gemeenteraad hebben zich deze week voorstander getoond van verlaging van de maximumsnelheid op de rijksweg A2. Op die manier hopen zij de toename van geluidsoverlast na de aanleg van spitsstroken voor de bewoners in de aangrenzende woonwijken in te perken.

Om filevorming te voorkomen wil de regering op diverse plaatsen in het land vluchtstroken langs de rijksweg tijdens de spits benutten als rijbaan. Ook tussen Den Bosch en Eindhoven moeten dergelijke spitsstroken komen.

De aanleg van spitsstroken leidde afgelopen dinsdag tot discussie in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Als inspreker drong bestuurslid Piet van Weert van de Stichting Bewonersbelangen A2 aan op zekerheid over compenserende maatregelen. Het liefst ziet de stichting dat de spitsstroken er niet komen en de toegestane maximumsnelheid wordt verminderd van 120 naar 80 kilometer per uur. Als dit niet lukt moeten goede geluidsschermen worden geplaatst en dient het huidige gat in de geluidswal nabij de Vorsenpoel gedicht te worden, stelde Van Weert.

Ook de aanleg van dubbellaags zoab (zeer open asfalt beton) kan volgens hem bijdragen aan de toename van geluidsoverlast die omwonenden vrezen na de aanleg van spitsstroken. Commissielid Ad van de Wetering (Boxtels Belang) spoorde wethouder Wim van Erp (Verkeer) aan geen genoegen te nemen met vage beloften door Rijkswaterstaat.

Manus van Bommel (PvdA/GroenLinks) viel inspreker Van Weert bij in zijn opmerking dat de maximumsnelheid op de rijksweg verlaagd dient te worden. Dat deden ook Jan Bakx (Democratische Partij Boxtel-Liempde), Willy van Zuijlen (CDA) en Henk Vervoorn (VVD). Wethouder Van Erp benadrukte dat de gemeente niet klakkeloos aanneemt wat Rijkswaterstaat voorschrijft.

,,Dat blijkt wel uit het feit dat we een gesprek hebben gehad met de vaste Kamercommissie voor verkeer en senator Eversdijk. ,,Dankzij Boxtel is er nu aandacht voor de aanpak van geluidsoverlast", stelde de wethouder. Hij beloofde met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan om te bezien of verlaging van de maximumsnelheid mogelijk is.

TOERITDOSERING
In voorbereiding op de plaatsing van een verkeerslicht heeft Rijkswaterstaat afgelopen maandag de wegmarkering van oprit 26 naar de rijksweg A2 aangepast. Medio juni wordt daar een toeritdoseringsinstallatie (TDI) geplaatst. Als er file is op de A2, gaat het verkeerslicht op rood en worden voertuigen vanaf de Keulsebaan nog maar mondjesmaat toegelaten op de rijksweg in de richting Eindhoven.

Ook de plaatsing van een TDI leidde tot kritische kanttekeningen vanaf de publieke tribune tijdens de raadscommissie. Namens de Stichting A2-Platform vroeg Rob Buchholtz zich af of deze maatregel niet 'sterk overdreven' is. ,,Worden de Boxtelse verkeersdeelnemers niet onnodig belemmerd in hun dagelijkse gang naar de A2", stelde Buchholtz. Op zijn verzoek om de plaatsing tegen te houden, gingen de commissieleden niet in.

Commissielid Van de Wetering vroeg of hulpdiensten nog wel in staat zijn hun werk te verrichten als de Keulsebaan dichtslibt als gevolg van de TDI. In antwoord hierop stelde wethouder Van Erp dat hij van Rijkswaterstaat zwart op wit heeft gekregen dat de gemeente Boxtel de TDI zelf kan uitschakelen als er een file ontstaat op de Keulsebaan op een moment dat op de A2 het verkeer niet stilstaat.
13 mei 2004

Print deze pagina

Terug