SPORTCLUBS WIJZEN OP RUIMTEGEBREK

Woningbouw Heideweg roept vragen op

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nieuwbouwlocatie aan de Liempdse Heideweg. Op de achtergrond zijn de tennisbanen van LTV De Peppelieren zichtbaar. Rechts achter het paard is nog net het onderkomen van handboogschutterij l'Union te zien.

De stedenbouwkundige visie die is ontwikkeld om aan de Heideweg in Liempde veertig woningen te bouwen, heeft geleid tot verschillende vragen van omwonenden en sportclubs die gehuisvest zijn in het aangrenzende sportpark Bolakkers. De Liempdse dorpsraad wijst op de ruimteproblemen van de daar gevestigde sportclubs.

In de vergadering van de Liempdse dorpsraad meldde burgemeester Jan van Homelen maandag dat het bouwplan aan de Heideweg tot veel opmerkingen heeft geleid. Bij navraag blijkt dat tennisvereniging De Peppelieren er bij de gemeente op aangedrongen heeft een groene zone van dertig meter aan te leggen tussen het sportpark en de woningen. Dat biedt volgens de Liempdse tennisclub de beste garantie tegen mogelijke overlast die de bewoners van de nieuw te bouwen huizen zullen ervaren van de sportactiviteiten.

Hockeyclub Liempde en voetbalclub DVG hebben aangegeven dat zij met ruimteproblemen kampen en wensen daarom overleg over de woningbouw aan de rand van het sportpark. De dorpsraad heeft in een brief aangegeven oog te willen hebben voor de ruimteproblemen van de sportclubs. Voorts stelt men vraagtekens bij de parkeernorm die wordt gehanteerd; die zou te laag zijn. Ook zou bij de bouw van woningen meer aandacht besteed moeten worden aan de bereikbaarheid van de achtertuinen.

Enkele van de vijf omwonenden vrezen aantasting van het woongenot en de privacy door het nieuwbouwplan. Bestaande houtsingels moeten intact worden gelaten, stelt een van hen. Ook de verwachte toename van het verkeer is een van de insprekers een doorn in het oog.

De stedenbouwkundige visie lag tot 22 april ter inzage. De ingekomen zienswijzen worden momenteel verwerkt in een eindverslag van de inspraak. Als dit verslag door het college van B. en W. is vastgesteld, gaat de stedenbouwkundige aan de slag om het bestemmingsplan aan te passen. Dan wordt ook berekend of het bouwplan financieel haalbaar is.
13 mei 2004

Print deze pagina

Terug