'VOORZIENING PAST NIET BINNEN CULTUUR GEMEENTE'

Politiek Boxtel verdeeld over komst coffeeshop

Hoe denkt de Boxtelse politiek over de komst van een niet-commerciŽle coffeeshop in de gemeente? Dat was woensdag 12 mei de belangrijkste vraag die de fracties in de raadscommissie Bestuurlijke Zaken voorgelegd kregen. De meningen over het heikele onderwerp blijken verdeeld, want waar de coalitiepartijen Combinatie95 en PvdA/GroenLinks en oppositiepartij SP voorstander zijn van de komst van een niet-commerciŽle coffeeshop die beheerd wordt door een stichting en waarbij strikte voorwaarden gelden, gaven het CDA en de VVD aan tegen de komst van een dergelijke voorziening te zijn.

Eleora van Brussel-Roos (Boxtels Belang) liet namens haar fractie weten in principe te kiezen voor een niet-commerciŽle coffeeshop, maar pas tot een definitieve keuze over te gaan als alle randvoorwaarden die gesteld worden aan de komst hiervan bekend zijn. Commissielid Rob Zink (Democratische Partij Boxtel-Liempde) sprak geen oordeel uit. ,,Er is te veel verdeeldheid binnen onze fractie over dit onderwerp, daarom geven we nog geen advies. Er zijn zowel voor- en tegenstandersĒ, aldus Zink.

Burgemeester Jan van Homelen zei onlangs dat in de gemeente Bussum, de gemeente waar de coffeeshop volgens het stichtingsmodel voor het eerst toegepast werd, met een niet-commercieel verkooppunt van softdrugs goede ervaringen opgedaan zijn. Het beheer is er in handen van een stichting die het beleid uitstippelt, de openingstijden vaststelt en bepaalt wie wel en niet naar binnen mogen. Van Homelen benadrukte gisteren dat de vestiging van een op commerciŽle basis geŽxploiteerde coffeeshop in Boxtel niet aan de orde is.

,,Mocht Boxtel de keuze maken voor een coffeeshop, dan komt de coffeeshop volgens het stichtingsmodel (ook wel Bussums model genoemd) in beeld. Eťn coffeeshop met een bijzondere voorwaarde aan de wijze van exploitatie; het moet een niet-commercieel verkooppunt van cannabis zijn, geŽxploiteerd door een stichtingĒ, zo valt op te maken uit de beleidsnotitie 'Naar een actief middelen ontmoedigingsbeleid' van het college van B. en W.

THEMABIJEENKOMST
De commissieleden bogen zich gisteren over de notitie, nadat de gemeenteraad vorig jaar tijdens een themabijeenkomst sprak over onder meer drugs en alcohol. Boxtel hanteert al jaren de zogeheten nuloptie, wat inhoudt dat de komst van een coffeeshop uit den boze is volgens het gemeentebestuur. De politieke partijen in de gemeenteraad reageerden vorig jaar al verdeeld op de vraag of er al dan niet een coffeeshop in Boxtel moet komen. De illegale handel in softdrugs in Boxtel is in de afgelopen jaren toegenomen en een coffeeshop kan volgens deskundigen een middel zijn om het aantal illegale verkooppunten terug te dringen.

Het gemeentebestuur stelde de materie in de beleidsnotitie opnieuw aan de orde met die restrictie dat de fracties zich uit moeten spreken over de wenselijkheid van een niet-commerciŽle coffeeshop. ,,We moeten nu een duidelijke keuze makenĒ, sprak commissielid Peter van de Wiel (Combinatie95) richting zijn collega-commissieleden. ,,Dat valt niet mee, want net als andere fracties worstelen ook wij met de juiste aanpak van het drugsprobleem. Het is belangrijk dat een coffeeshop volgens het stichtingsmodel aan strikte voorwaarden gebonden is en dat er scherp gecontroleerd wordt.Ē

HARDDRUGS
Willem van Meurs (SP) liet eveneens weten voor de komst van een niet-commerciŽle coffeeshop te zijn. Ook hij benadrukte dat dit onder strikte voorwaarden moet gebeuren. ,,Er zal streng gecontroleerd moeten worden of de coffeeshop zich aan de regels houdt. Zo mogen er geen harddrugs verkocht worden en mag geen verkoop aan personen onder de achttien jaar plaatsvindenĒ, aldus Van Meurs.

Ton Jonkers (VVD) was net als Willy van Zuijlen (CDA) een heel andere mening toegedaan. ,,Wij zijn voor een goed ontmoedigingsbeleid, maar tegen de komst van een niet-commerciŽle coffeeshopĒ, aldus Jonkers. ,,Wij hebben ook geen behoefte aan het maatschappelijk erkennen van het gebruik van drugs en zetten liever in op een goede voorlichting, want de gevolgen van drugsgebruik kunnen ernstig zijn. Het logisch denken gaat achteruit, er kan sprake zijn van concentratieproblemen en gebruikers kunnen in een sociaal element geraken. Het gedrag van mensen kun je beÔnvloeden. Het is niet goed om zaken te gedogen en beschikbaar te stellen. Een coffeeshop past bovendien niet bij de cultuur van Boxtel.Ē

Ook commissielid Van Zuijlen was duidelijk in zijn opvatting over de eventuele komst van een coffeeshop. ,,Wij zijn tegenstander van het legaliseren van softdrugs en tegen een coffeeshop in Boxtel. Door de komst hiervan creŽer je gelegenheid en stel je drugs beschikbaar. De voordelen van een coffeeshop kunnen ons niet overtuigen.Ē

Een oordeel van de gemeenteraad over de eventuele komst van een niet-commerciŽle coffeeshop laat overigens nog even op zich wachten. De politieke fracties gingen gisteravond akkoord met een voorstel van burgemeester Van Homelen om eerst binnen de eigen kring van de politieke partijen met voorwaarden te komen en deze vervolgens vůůr 1 juli kenbaar te maken. Vervolgens wordt hierover op een nog nader te bepalen datum in de raad gediscussieerd.
13 mei 2004

Print deze pagina

Terug