KOMEND WEEKEINDE OPEN DAGEN IN BOXTEL EN VUGHT

Kunstencentrum zoekt oplossing voor wachtlijst

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met de jaarlijks terugkerende open dag hoopt het Centrum voor de Kunsten nieuwe cursisten voor het seizoen 2004-2005 te werven.

Bij het Centrum voor de Kunsten staan in het nieuwe seizoen diverse vernieuwingen op de rol, die vooral bij de afdeling Muziek doorgevoerd worden. Een van de doelstellingen is meer leerlingen dan gebruikelijk te plaatsen bij deze afdeling. ,,De wachtlijst is de laatste jaren te sterk toegenomen, waardoor het noodzakelijk werd naar oplossingen te zoeken", aldus directeur Laurens Felix van het Centrum voor de Kunsten. Het kunstencentrum houdt komend weekeinde open dagen in de vestigingen in Boxtel (zaterdag 15 mei van 10.30 tot 13.30 uur in het Ursulagebouw en bedrijvencentrum De Baanderije) en Vught (zondag 16 mei van 10.30 tot 13.30 uur in theater De Speeldoos).

Volgens Felix is inmiddels voor een groep mensen op de wachtlijst een oplossing bedacht. ,,In deze tijd van bezuinigingen hoeven we niet te rekenen op middelen om iets aan de wachtlijsten te veranderen, vandaar dat we zelf aan de slag zijn gegaan. Het is de bedoelding dat de cursisten die zich in de C-fase bevinden en daarmee tot de gevorderden behoren, vanaf komend seizoen in plaats van een half uur twintig minuten les krijgen om ruimte te geven aan andere leerlingen. Daardoor zijn we in staat om honderd mensen extra te plaatsen in het cursusprogramma", aldus Felix.

,,Op die manier kunnen we mensen die we werven voor onze cursussen ook echt laten instromen. Het is natuurlijk niet leuk wanneer je mensen lekker maakt voor een cursus en vervolgens moet zeggen dat er geen plaats is. Nu willen we vooral gericht werven, zodanig dat plaatsen ook ingevuld worden."

NADRUK OP SAMENSPEL
Daarnaast wordt in het komende seizoen volgens Ibo van Leur, hoofd van de afdeling Muziek, in toenemende mate de nadruk gelegd op samenspel tussen de leerlingen. ,,Het is de bedoeling dat er twee orkesten opgericht worden, een beginnersorkest en een orkest voor gevorderden. Hierdoor wordt het samenspel gestimuleerd. De orkesten starten zowel in Boxtel als in Vught", aldus Van Leur.

Een ander nieuw element bij het Centrum voor de Kunsten betreft een nieuwe indeling van de lessen. Van Leur: ,,Een deel van de reguliere lessen bij de afdeling muziek wordt ingevuld door aanvullende lessen. De leerlingen krijgen in grotere groepen dan in de wekelijkse les algemene technieken en samenspel aangereikt. Doordat de aanvullende lessen langer duren krijgt de leerling meer lestijd en kan de docent de beschikbare uren flexibeler inzetten. Behalve het feit dat er meer lestijd is, wordt zo ook de lol van het samen spelen gestimuleerd. Leerlingen kunnen elkaar prikkelen en stimuleren en zo hun techniek verbeteren", aldus Van Leur.

Directeur Felix vult aan: ,,Zo willen we op een meer rendabele manier de lesstof aanreiken en zijn er meer contacten tussen de docent en zijn leerlingen. Bovendien gaat er een enorme stimulans uit van grotere groepen. Een ander nieuw aspect is dat we in het nieuwe seizoen in beperkte mate gaan beginnen met een aantal pilots 'groepsgericht onderwijs'. Dit houdt in dat er gedurende een geheel seizoen les gegeven wordt aan grotere groepen. Het Centrum voor de Kunsten is naast enkele andere grote instellingen in het land een van de weinige die met deze lesvorm pilots uit gaat voeren. Aangezien er heel weinig ervaring is op dit terrein, hebben instellingen uit Rotterdam, Delft, Den Haag en Boxtel zich gebundeld in een werkgroep."

Behalve bij de afdeling Muziek vinden er ook vernieuwingen plaats bij de andere afdelingen van het Centrum voor de Kunsten. Zo krijgt de proef die het afgelopen jaar is uitgevoerd met 'jongensdans' in Boxtel en Vught een vervolg.Gezien de positieve reacties en ervaringen is besloten de cursus uit te breiden tot acht lessen. ,,Het gaat hierbij om een mix van dansvormen", aldus Van Leur.

De afdeling Theater binnen het kunstencentrum is het afgelopen jaar gestart met een zogeheten circusklas die onder leiding staat van Marcel van Leeuwen in Vught. In het aanbod voor het nieuwe seizoen is ook in Boxtel gelegenheid om aan deze cursus, waarbij onder meer jongleren op het programma staat, deel te nemen.

OPEN DAGEN
Tijdens de open dagen die komend weekeinde plaatsvinden in Boxtel en Vught kunnen de bezoekers kennismaken met het aanbod van de verschillende afdelingen binnen het kunstencentrum. Naast optredens van popgroepen, staan er zaterdag in Boxtel onder meer demonstraties op het gebied van zang, slagwerk, blaasinstrumenten en gitaar op het programma. Tijdens de open dag is in het Ursulacomplex een expositie van cursisten van de afdeling Beeldende Vormgeving te bezichtigen. De activiteiten van deze afdeling vinden plaats in bedrijvencentrum De Baanderije, waar de cursussen van de afdeling gehouden worden en waar belangstellenden zaterdag ook terecht kunnen.

Tijdens de open dag in het Ursulagebouw kunnen belangstellenden informatie krijgen over het cursusaanbod. Een compleet overzicht van het aanbod is te vinden in de nieuwe brochure die vanaf vandaag, donderdag 13 mei, bij de administratie van het Centrum voor de Kunsten verkrijgbaar is. Meer informatie hierover kan men krijgen via de website www.centrumvoordekunsten.nl of door te bellen: (0411) 67 36 66.
13 mei 2004

Print deze pagina

Terug