AANPASSINGEN BLIJKEN TE DUUR

Milieustraat Liempde definitief op slot

© 2004 Brabants Centrum
OP DE FOTO: Binnenkort kunnen inwoners van Liempde hun afval niet meer kwijt bij de weekendvoorziening aan de Brukelsestraat. (Archieffoto Brabants Centrum).

De Liempdse milieustraat gaat dicht. Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel heeft dat deze week besloten. De aanbesteding van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen heeft geen inschrijving opgeleverd die onder de 60.000 euro blijft. Die limiet stelde de gemeenteraad om de weekendvoorziening aan de Brukelsestraat aan de verscherpte milieueisen te laten voldoen.

Burgemeester Jan van Homelen denkt 'enkele maanden' nodig te hebben om op de Boxtelse milieustraat aan de Kruisbroeksestraat alles in gereedheid te brengen om het aanbod van huishoudelijk- en tuinafval uit Liempde goed te kunnen verwerken. Met name op het gebied van de personele bezetting zullen veranderingen plaatsvinden, verwacht de burgemeester.

Zeven ondernemingen hebben bij het gemeentebestuur een offerte ingediend om de milieustraat in Liempde aan te passen, zodat die in de weekeinden gebruikt kan blijven worden. Op dit moment voldoet de stortplaats niet aan de strengere eisen die de provincie hanteert. Met name het ontbreken van een vloeistofdichte vloer is een mankement, maar ook kan niet worden voldaan aan de arbo-eisen.

RESPIJT
De milieustraat had eigenlijk al op 1 maart gesloten moeten worden. De provincie gaf de gemeente Boxtel vier maanden respijt om te onderzoeken of de voorziening in aangepaste vorm gehandhaafd zou kunnen worden. De gemeenteraad gaf het college in januari van dit jaar toestemming hiervoor maximaal 60.000 euro uit te geven, op voorwaarde dat het bedrag zou worden terugverdiend in de bedrijfsvoering van de afdeling Openbare Werken.

Zo'n bezuinigingsronde is overbodig nu blijkt dat geen van de belangstellende aannemers de reconstructie voor de gestelde 60.000 euro kan uitvoeren. ,,Weliswaar zijn er enkele varianten aangedragen die qua kosten lager uitpakken, maar daarbij kan geen zekerheid worden geboden dat de maatregelen ook de vereiste milieucertificering doorstaan", aldus burgemeester Van Homelen in zijn toelichting op het besluit om de weekendvoorziening te sluiten.

De aanbesteding van het werk leidde tot inschrijvingen die variŽren van 67.000 tot 89.000 euro. Onder de inschrijvers bevonden zich ook het Boxtelse bedrijf Milieu Service Brabant van Henk Wagenaars en de firma Den Ouden uit Schijndel. Dit laatste bedrijf stelde eerder het karwei voor 43.500 euro te kunnen klaren. De voorbereiding van aanbesteding heeft de gemeente bijna 14.000 euro gekost.

NOG GEEN DATUM
Burgemeester Van Homelen kon deze week nog geen datum noemen waarop de milieustraat voor het laatst open is. ,,Het gemeentebestuur heeft er geen rekening mee gehouden dat de weekendvoorziening daadwerkelijk gesloten zou worden. Vandaar dat we nog overgangsmaatregelen moeten treffen en de dienstverlening opnieuw gaan inrichten", aldus de burgemeester.

Het gemeentebestuur wilde vorige zomer de milieustraat aan de Brukelsestraat in Liempde halsoverkop sluiten nadat de provincie de milieueisen had aangescherpt. De voorgenomen sluiting leidde tot felle protesten in het dorp. Diverse politieke partijen in de gemeenteraad, onder wie de uit nagenoeg louter Liempdse leden bestaande fractie van Combinatie95, drongen aan op handhaving van de weekendvoorziening. Tevergeefs naar nu blijkt.

Het collegebesluit hoeft niet meer te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Die heeft immers bepaald dat de sluiting door kan gaan als de aanbesteding hoger uitvalt dan 60.000 euro. Daarmee is het lot van de weekendvoorziening bezegeld.

Terug
6 mei 2004


Print deze pagina

Terug