KONINKLIJKE WAARDERING VOOR BOXTELSE VROUWEN

Contactouders Selissen zetten deuren wagenwijd open voor prinses Máxima

OP DE FOTO: Prinses Máxima wordt hartelijk begroet door de contactouders.

,,Tot ooit!" Angelina Geertruida heeft woensdag 21 april het laatste woord in de hal van basisschool De Walpoort als prinses Máxima zich opmaakt voor haar vertrek. Met de zeven andere Boxtelse contactouders heeft ze een uur lang alles laten zien van het contactouderproject dat onder de paraplu van de Stichting Brede School Selissenwal is ontwikkeld. Met haar bezoek aan Boxtel wil prinses Máxima als beschermvrouw van het Oranjefonds haar waardering uitspreken voor de bijzondere activiteiten van de acht Boxtelse vrouwen.

Zestig minuten blijken bij nader inzien voldoende voor een uitgebreide kennismaking met het contactouderproject. Dankzij wekenlange voorbereidingen en strakke tijdschema's blijkt het mogelijk prinses Máxima binnen een uur alles te vertellen over de conversatieklas, de koffie-inloop, de computerclub, de opvangklas en de taalspeelgroep. Ondanks de beperkte tijd is het zelfs mogelijk om na de rondleiding onder leiding van Ederne Smith en Ans van Roij gezellig bij te kletsen onder het genot van een kopje muntthee en lekkere hapjes. De recepten krijgt de prinses aangereikt via het boekje De Smaak van Boxtel.

De contactouders komen allemaal aan de beurt om prinses Máxima iets te vertellen over hun activiteiten. Zuster Truus Bos en Safia Kadi vertellen in de bloedhete kelder van De Walnoot over de conversatieklas, waar buitenlandse vrouwen spelenderwijs Nederlands leren. ,,Dat doen ze met praktische voorbeelden, bijvoorbeeld over boodschappen doen of afspraken maken bij de dokter", legt zuster Bos uit. ,,Hebben jullie ook zo'n moeite met het woord sperziebonen?", lacht prinses Máxima begripvol.

OP DE FOTO: Máxima poseert met de contactouders.

INBURGERING
In hetzelfde lokaal wordt verteld over de computerclub voor allochtone vrouwen. Er wordt driftig gesurfd en gemaild als de prinses nadert, maar op de meeste beeldschermen is een plaatje van prinses Amalia te voorschijn getoverd. ,,Hoe is het eigenlijk met je dochter?", vraagt een van de dames. ,,Heel goed", zegt de prinses trots. ,,Ze is veel groter en vooral veel dikker dan op die foto's!" Geïnteresseerd vraagt ze de vrouwen naar hun achtergronden; ook wil ze weten hoe lang ze al in Nederland zijn en of de inburgeringscursus hen bevalt.

In de hal van basisschool De Walpoort maakt prinses Máxima kennis met het taalspeelgroepje van contactouder Sevim Atalay. Tijdens de uitleg van Atalay wordt de prinses toegezongen door groep 4. Zangleraar Dick Struijcken laat horen dat de kinderen aan de hand van allerlei gewiekste liedjes moeilijke woorden kunnen leren. Hij licht toe dat ook een spelletje als Hints heel leerzaam is.

In de opvangklas, waarin louter kinderen worden opgevangen die pas korte tijd in Nederland verblijven en veelal afkomstig zijn uit oorlogsgebieden, vertelt Anneke Iqbal over haar rol als contactouder. Op alle tafeltjes van de kinderen staan vlaggetjes die laten zien uit welk land ze afkomstig zijn. Prinses Máxima krijgt natuurlijk een Argentijns vlaggetje, dat tijdens het vervolg van haar bezoek door een adjudant wordt gedragen. Het bezoek aan de opvangklas laat een diepe indruk achter...

OP DE FOTO: Een leerling van groep 4 van De Walpoortschool overhandigt prinses Máxima een tekening.

BRUGGENBOUWERS
Prinses Máxima wordt al bij haar entree in gemeenschapshuis De Walnoot uitgebreid geïnformeerd over het werk van de contactouders. Voorzitter Betsie van der Sloot geeft uitleg over het project en geeft aan dat het misschien wel goed is dat het bezoek van de prinses enkele keren moest worden uitgesteld. ,,Het project loopt nu nog beter en we kunnen veel meer laten zien, we organiseren meer activiteiten en de omgeving weet veel beter waar we ons mee bezighouden. Er is nu echt sprake van inbedding in de gemeenschap."

Van der Sloot legt uit dat het contactouderproject een bijdrage levert aan de vernieuwing van de wijk Selissenwal. ,,Dankzij de inzet van contactouders zijn we er in Boxtel in geslaagd dat meer mensen, Nederlanders en niet-Nederlanders, meedoen aan allerlei activiteiten. Dat is niet altijd eenvoudig als je bedenkt dat we in Boxtel 91 nationaliteiten hebben. Onze inspanningen blijven dan ook noodzakelijk. De contactouders blijven nodig als bruggenbouwers. Alleen dankzij extra financiële bijdragen kunnen ze hun werk voortzetten."

OP DE FOTO: Contactouder Sevim Atalay vertelt prinses Máxima over de taalspeelgroep.

Contactouder Geertruida vult aan dat alle activiteiten bijzonder laagdrempelig zijn. Haar collega Jamila Malik licht toe dat in het werk vooral huisbezoeken heel cruciaal zijn. ,,De huisbezoeken zijn een onmisbare schakel voor de integratie", houdt Malik prinses Máxima voor.

De prinses vraagt tijdens het afsluitende 'theekransje' hoe de vrouwen erin slagen zoveel energie aan de dag te leggen. Ook wil ze weten of het moeilijk was om contactouders te werven. ,,De meeste van ons waren al actief in de wijk", antwoordt Geertruida. ,,De mensen waren al een beetje bekend met onze gezichten omdat we al dingen doen op school." Prinses Máxima roept de vrouwen op het werk voort te zetten op andere plaatsen in Boxtel. Dat daarbij mannen nodig zijn is klip en klaar, zo kon uit de woorden van de prinses opgemaakt worden. ,,Betrek ook die mannen erbij, hè", zegt ze bij haar vertrek.

OP DE FOTO: Prinses Máxima en directeur Niek Scholts van De Walpoort op het schoolplein.

ENTHOUSIASME
Als prinses Máxima is vertrokken naar Amsterdam, waar ze woensdagmiddag een bezoek bracht aan het huiskamerproject De Brug, overheerst enthousiasme. Alle betrokkenen zijn unaniem van mening dat 'Boxtel' erin geslaagd is de prinses alles te laten zien van het contactouderproject.

Directeur Niek Scholts van basisschool De Walpoort is zeer onder de indruk van het bezoek dat de prinses aan zijn school heeft gebracht. De schoolkinderen genoten ook met volle teugen, hoewel ze ietwat teleurgesteld waren door de verschijning van prinses Máxima. ,,Ze hadden verwacht dat er een échte prinses zou komen, compleet met kroontje en bontmantel."

Voorzitter Betsie van der Sloot van de Stichting Brede School Selissenwal is evenzeer onder de indruk. Ze merkte op dat niet alleen prinses Máxima geboeid heeft kennisgenomen van het contactouderproject. ,,Commissaris van de koningin Maij-Weggen vertelde me dat ze niet eerder zo'n bijzonder project in Noord-Brabant had bezocht. Ze zei ook dat dit soort projecten eigenlijk in heel Brabant opgezet zouden moeten worden. Nou, dat biedt ook in Boxtel veel perspectief."

OP DE FOTO: Máxima werd door het aanwezige publiek omschreven als 'vriendelijk', 'relaxed' en 'heel gewoon'.
22 april 2004

Print deze pagina

Terug