MOOISTE HUIS VAN ESCH PLECHTIG INGEZEGEND

Inwoners vieren feest bij opening gemeenschapshuis

Onder toeziend oog van een groot aantal Esschenaren en diverse autoriteiten werd in december 1961 het gemeenschapshuis in Esch nabij de Weiakkers plechtig ingezegend en officieel geopend. Het was een gebeurtenis waarbij de hele Essche bevolking nauw betrokken was. Architect Piet Jansen ontwierp het gemeenschapshuis en Brabants Centrum sprak van een ’riant modern aanzien en een magnifiek interieur’. Mede doordat de subsidiestroom ophield, werd besloten het gebouw omstreeks 1985 te slopen.

Brabants Centrum was in 1961 zowel bij de eerste steenlegging als de opening van het nieuwe gemeenschapshuis aanwezig. Aan de heer Overes, initiatiefnemer en stimulator van het gemeenschapshuis voor Esch, was in april de eer om de eerste steen in de gevel naast de hoofdingang te metselen. Nu, ruim veertig jaar later, is diezelfde steen naast de voordeur van het nieuwe gemeenschapshuis De Es op het Marktplein nog steeds zichtbaar.

Pastoor Harrie Beex, voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Esch, sprak bij de opening in december van ’het mooiste huis van Esch’. Bij de opening waren behalve een groot aantal Esschenaren ook mgr. Bekkers, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, en de heer Werner, secretaris-generaal van het ministerie voor Maatschappelijk Werk, aanwezig. De Essche jeugd presenteerde zich tijdens de openingsceremonie en beklom het toneel.

Van boer tot burgemeester, van smid tot veldwachter en van kastelein tot pastoor, iedereen uit het dorp werd uitgebeeld. Vendeliers van het Sint-Willebrordusgilde brachten de vendelgroet en leden van het parochiële koor trakteerden de aanwezigen met een uitvoering van ’Haec Dies’. Het werd een feest waar nog lang over gepraat werd. Het gemeenschapshuis bood op de hoek van de Willibrordusweg en de Groenweg ruim 24 jaar onderdak aan diverse clubs en verenigingen. Bovendien was het een gezellige ruimte waar Essche mensen elkaar ontmoetten.

MULTIFUNCTIONEEL
,,We wilden het gemeenschapshuis een multifunctioneel karakter geven. Maar juist dat multifunctionele aspect geeft frictie”, weet architect Piet Jansen te vertellen. Hij was degene die het gebouw ontwierp en voerde destijds overleg met diverse betrokken partijen. ,,De hardhouten vloer in de gymzaal was vrij luxe voor die tijd”, stelt de architect. ,,Maar het riep ook de nodige conflicten op omdat die zaal ná elk feest schoongemaakt moest worden, zodat de kinderen de dag erna gymles konden volgen.”

Dat Jansen met zijn ontwerp de doelstelling ’multifunctioneel’ ruimschoots heeft behaald, blijkt wel uit de diverse groepen en verenigingen die thuis waren in het gemeenschapshuis. Zo was er de grote gymzaal waar overdag de kinderen van de basisschool gymles volgden en waar ’s avonds vaak het feestgedruis tijdens bijvoorbeeld een bruiloft losbarstte. Maar ook de tafeltennisvereniging, het Wit-Gele Kruis en de toneelvereniging maakten veelvuldig gebruik van de vele mogelijkheden die het gemeenschapshuis destijds bood.

Ook werden er sinterklaasfeesten gevierd en werden er vergaderingen in één van de optrekken van het gemeenschapshuis gehouden. Bovendien was er één keer in de maand het consultatiebureau gevestigd en organiseerde de dahliavereniging Floribus Decora er diverse bloemenshows. Na een paar jaar bleek het gebouw al te klein en werd de keuken uitgebreid en bouwde men een extra berging.

Het echtpaar Jansen weet zich goed te herinneren dat de heer Overes destijds initiatiefnemer van het gemeenschapshuis was. Behalve voor het idee zorgde Overes ook voor een groot deel van het geld. ,,Hij was degene die voor alle middelen gezorgd heeft”, stelt Jansen. Het gemeenschapshuis was in beheer van de Stichting Gemeenschapshuis Esch waar volgens Jansen alle geledingen van de Essche bevolking in vertegenwoordigd waren. Zo zat de hoofdonderwijzer in die stichting, maar ook een landbouwer, een fabrieksarbeider en een smid. Ook Overes en pastoor Beex vervulden een taak in deze stichting.

Omdat de ruimtes van het gemeenschapshuis uiteenlopende doeleinden dienden, werden er vrijwel dagelijks activiteiten georganiseerd. Jacq Jansen, de vrouw van de architect, beheerde destijds de agenda van het gemeenschapshuis voor de verhuur van de diverse ruimtes. ,,Er was elke dag wel iets te doen en iedereen maakte er gebruik van”, weet zij zich te herinneren. Tijdens de ontwerpfase van het gebouw hield Jansen niet alleen het multifunctionele karakter in zijn achterhoofd, ook hield hij rekening met het feit dat de bouwkosten de pan niet uit mochten rijzen.

,,Het moest heel sober”, herinnert de architect zich. ,,We hebben nogal gekibbeld met de welstandscommissie want die waren niet zo gecharmeerd van de platte daken”, aldus Jansen. Ook herinnert hij zich het zogenaamde amfitheater in het gemeenschapshuis nog goed. ,,Aanvankelijk werd een hellende vloer gebouwd, zodat de mensen achter elkaar steeds hoger zaten. Maar dit idee was niet bruikbaar en de vloer moest na een tijdje weer platgemaakt worden”, vertelt Jansen.

De vloer moest diverse doelen kunnen dienen, zodat ook bijvoorbeeld de tafeltennisvereniging haar activiteiten in het gemeenschapshuis kon organiseren. De eenvoudige stoelen die gebruikt werden door het publiek waren afkomstig van het toenmalige Casino in ’s-Hertogenbosch.

In de periode dat de bouw uitgevoerd werd, volgde Jansen samen met zijn kersverse echtgenote de vorderingen op de voet. Elke dag namen zij er even een kijkje. ,,Het enthousiasme van iedereen in Esch was geweldig. Het was een hele gezellige tijd. Wij hebben er allebei hele leuke herinneringen aan”, vertelt zijn vrouw Jacq. Het gemeenschapshuis was het eerste gebouw dat de jonge architect zelfstandig ontwierp.

,,Dat gebouw was echt zijn trots. Hij kreeg ook heel veel positieve reacties”, aldus Jacq. Na het ontwerp van dit succesvolle gemeenschapshuis volgden nog vele huizen en ook een aantal seniorenwoningen in Esch. Op de plek van het toenmalige gemeenschapshuis zijn inmiddels huizen gebouwd.

Wat er verder gebeurde in 1961:

  • De Mixed Hockey Vereniging MEP bestaat 30 jaar. De organisatie zet haar jubileum in april in met een groots toernooi. Westelijke, oostelijke- en zuidelijke eerste- en promotieklassers strijden in sportpark Molenwijk om de ereplaats.

  • In Liempde is de Nationale Werktuigendag in mei opnieuw dé gebeurtenis van het jaar. Deze instructiedag voor agrariërs en tuinders levert records op wat betreft tentoonstellingsruimte, demonstratieruimte, inzendingen en bezoekers.

  • In Gemonde verheugt men zich op de totstandkoming van 3,5 kilometer wegverharding onder de gemeente Sint-Oedenrode. Met name de nieuwe straatverlichting is voor velen een zeer belangrijk ’lichtpunt’.

  • In augustus wordt op de Kampinase Heide 44 hectare natuurgebied door brand zwart geblakerd. Een reusachtig blusleger, dat vanuit een verre omtrek naar de plaats des onheils werd gecommandeerd, voorkomt dat het gehele bos- en heidegebied wordt vernietigd.

  • Lennisheuvel steekt zich in juni in feesttooi vanwege het zilveren priesterfeest van pastoor Tilman. Fanfare Sint-Arnoldus leidt het feestprogramma in, dat de woensdag erna een verlengstuk krijgt met de opening van de nieuwe Lennisheuvelse kleuterschool.
22 april 2004

Print deze pagina

Terug