STRENGE MILIEUREGELS LEGGEN SCHUTTERS AAN BANDEN

Gildenterrein Gemonde heeft veel voeten in aarde

OP DE FOTO: De meest ideale oplossing voor de beide Gemondse gilden zou zijn om het schietterrein te situeren op de plek waar nu de paarden- en ponyclub de buitenoefeningen houdt. Overleg daarover is echter gestrand omdat de ruiters geluidsoverlast vrezen van de geweerschutters.

Al sinds 1997 wordt in Gemonde gesproken over verplaatsing van het schietterrein van beide schuttersgilden naar sportpark De Laat. De clubs willen graag verkassen, maar de strenge milieuwetgeving maakt het hen lastig. Hoofdman Hans van der Schoot van Sint-Joris & Sint-Catharina verwijt de gemeente Sint-Michielsgestel te weinig daadkracht.

Momenteel gebruiken de geweerschutters van de gilden Sint-Joris & Sint-Catharina en Sint-Antonius & Sint-Sebastiaan een weiland aan de noordkant van het dorp. De schutsboom die sinds 1936 is opgesteld op een perceel van 1.800 vierkante meter aan de Lariestraat, staat te dicht bij de woningen. De schutters veroorzaken te veel geluidsoverlast en moeten daarom elders een onderkomen vinden. Dat doen ze overigens graag, want het huidige schietterrein laat veel te wensen over. ,,Het is niet meer dan een weiland met een schutsboom. Er is geen overkapping waar we kunnen schuilen bij slecht weer; laat staan dat we een aansluiting op gas, water of elektriciteit hebben", meldt hoofdman Hans van der Schoot van het gilde Sint-Joris & Sint-Catharina.

De grond waar zijn club en ook leden van het zustergilde wekelijks gebruikmaken voor hun oefeningen en wedstrijden is eigendom van Sint-Joris & Sint-Catharina. Inmiddels is het gilde akkoord gegaan met een grondruil. Het schietterrein aan de Lariestraat wordt daarmee ingewisseld voor een perceel grond dat grenst aan sportpark De Laat.

NIET DOORTASTEND
Toon Pennings, lid van het gilde Sint-Antonius & Sint-Sebastiaan en bovendien raadslid voor Lijst Gemonde in de Gestelse gemeenteraad, bevestigt dat de grondruil in principe rond is. ,,Aan de overkant van de Kaal Hoefsteeg kunnen we door de ruilverkaveling over een stuk grond van 8.200 vierkante meter beschikken. Ons gilde heeft daarvoor de gronden die zij nu nog in eigendom heeft aan de Gemondseweg (nabij manege De Aula red.) afgestaan." Het nieuwe schietterrein moet beheerd gaan worden door een nieuw te vormen Stichting Gildenbelangen, waarin beide schutsen vertegenwoordigd zijn.

Een oplossing lijkt dus binnen handbereik, maar niets is minder waar. Volgens Van der Schoot kunnen de gilden mogelijk ook in de eventuele uitbreiding van sportpark De Laat niet aan de strenge milieuwetgeving voldoen. En als het al lukt om een vergunning te krijgen, dan moeten beide gilden een bedrag van 10.000 euro op tafel leggen om de nodige aanpassingen te realiseren.

,,De gemeente heeft ons gezegd dat nergens in Gemonde een locatie te vinden is waar we volgens de huidige regelgeving kunnen schieten. In het nieuwe bestemmingsplan is het buitengebied van Gemonde helemaal in de ecologische hoofdstructuur opgenomen. Daardoor is er bijna niets meer mogelijk. Als vr oktober geen oplossing is gevonden (als de grondruil door de kantonrechter wordt bekrachtigd red.), vrees ik het ergste voor onze verenigingen", klinkt Van der Schoot somber. In het ergste geval voorziet hij dat een einde komt aan een vijfhonderdjarige traditie in Gemonde. Van der Schoot verwijt de gemeente een te weinig doortastende houding om de problematiek op te lossen.

Pennings is minder somber. ,,De schutsboom is afgebroken. We kunnen al een tijdje niet meer met het geweer schieten; wl met de kruisboog. Ook spelen we jeu de boules. Ik verwacht dat we voor die activiteiten komend najaar in sportpark De Laat wel terechtkunnen. Voor het geweerschieten ligt dat wellicht moeilijker. Daarvoor gelden strengere eisen. Als er niet op tijd een vergunning wordt afgegeven, zullen we tijdelijk gebruik moeten maken van accommodaties van andere gilden uit de omgeving."

DORPSGESPREK
De gilden een plek geven binnen het huidige sportpark bleek onmogelijk. De meeste ideale situatie is om hiervoor de plek te gebruiken waar nu de 'buitenbakken' bij manege Den Doolhof zijn gesitueerd. Rijvereniging Sint-Lambertus zou dan aan de overkant van de Kaal Hoefsteeg nieuwe rijbakken kunnen aanleggen. ,,Dat is de meest ideale oplossing. De clubs komen er echter onderling niet uit. De rijvereniging is bang dat het schieten schrikeffecten teweegbrengt bij de paarden als de schutsboom te kort bij komt te staan. En het gemeentebestuur wil de paardenclub geen verplichting opleggen om elders nieuwe rijbakken in te richten", stelt milieuambtenaar Hendrik Hoekzema van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Om de gilden te huisvesten op de 8.200 vierkante meter aan de overkant van de Kaal Hoefsteeg is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. ,,De provincie heeft toegezegd daaraan medewerking te verlenen. Mede vanuit de gedachte dat de gilden een oud cultuurgoed vormen dat behouden moet blijven", aldus Hoekzema.

Om aan te tonen dat de gildenactiviteiten passen binnen de Wet Milieubeheer moet een geluidsonderzoek worden verricht. De offertes voor zo'n onderzoek verwachten de gilden deze week in huis te hebben. Woensdag 21 april komt de problematiek rondom de verplaatsing van gilden ter sprake tijdens het eerste dorpsgesprek dat het college van B. en W. van Sint-Michielsgestel houden in dorpshuis De Kei. Die openbare bijeenkomst begint om 19.30 uur.
15 april 2004

Print deze pagina

Terug