PRINSES MÁXIMA WOENSDAG IN BOXTEL

Financiën blijven zorg voor contactouderproject

OP DE FOTO: Voorzitter Betsie van der Sloot van de Stichting Brede School Selissen en coördinator Marom Ayoubi van de contactouders werken aan de voorbereiding van het bezoek van prinses Máxima.

Het toekomstperspectief voor de acht contactouders in de wijk Selissenwal is minder zorgelijk dan een jaar geleden toen ze in paleis Noordeinde het Appeltje van Oranje ontvingen. Maar kort voor het bezoek van prinses Máxima aan de Boxtelse contactouders bestaat enige bezorgdheid over de toekomst. ,,We hebben aardig wat middelen, maar als we niet snel gaan bijverdienen zijn we zo door de financiën heen", zeggen Betsie van der Sloot en Marom Ayoubi.

Dankzij subsidies en een garantie van de gemeente Boxtel is de toekomst van het contactouderproject verzekerd tot de zomer van 2006. Tot die tijd kunnen de acht contactouders hun werk doen als intermediair tussen instanties als GGD, Thuiszorg, DELTA, peuterspeelzalen en basisscholen en allochtone ouders. Wat er nadien gebeurt is ongewis. Nu al blijken niet alle instanties bereid of in staat geld te betalen voor de diensten van de contactouders.

,,Als we de contactouders gratis zouden aanbieden, zouden ze fulltime aan de slag kunnen", zegt Marom Ayoubi, sinds dit jaar coördinator. ,,Het feit dat we geld voor onze diensten vragen vormt soms een struikelblok omdat organisaties moeilijke tijden doormaken en niet zo maar budgetten beschikbaar hebben." Sommige instanties proberen voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, anderen hebben echt geen middelen maar willen toch de contactouders inschakelen. ,,Het gaat erom een goede mix van activiteiten te vinden", stelt Betsie van der Sloot, voorzitter van de Stichting Brede School Selissenwal.

BRONNEN
Alle aandacht is deze week gericht op de voorbereiding van het bezoek van prinses Máxima aan het contactouderproject. Maar voorzichtig wordt al voorbij de datum van 21 april gekeken. ,,Na de drukte komt het er op neer dat we andere financiële bronnen aanboren om ons project voort te zetten", zegt Ayoubi. Van der Sloot: ,,We zoeken op alle mogelijke manieren naar subsidies. Alleen op die manier kunnen de contactouders net zoals het buurtsportwerk en het sociaal-cultureel werk een vaste plek veroveren. Nu moet het project zichzelf bedruipen."

De voorzitter geeft aan dat de contactouders zich de komende tijd in heel Boxtel zullen moeten gaan inzetten. De basis is gelegd in Selissen, maar nu moet de 'vertaalslag' gemaakt worden naar Boxtel-Oost, waar gebouwd wordt aan de brede school, Liempde en Lennisheuvel. ,,Er zijn nog zoveel plekken in Boxtel waar de contactouders een voorbeeld kunnen zijn voor de allochtone gemeenschap", aldus Van der Sloot.

Ayoubi stelt dat de contactouders niet alleen een belangrijke taak hebben als intermediair. Ze zijn voor veel allochtonen een voorbeeld. ,,We merken dat mensen bewondering hebben voor hetgeen ze bereikt hebben. Het werkt als een stimulans." Desondanks valt bij veel allochtonen een afwachtende houding te bespeuren. Die houding is verklaarbaar, zegt de coördinator. ,,Allochtonen weten dat in Nederland voortdurend integratieprojecten worden gestart die vervolgens na een of twee jaar weer worden gestopt. Mensen kijken de kat uit de boom en moeten eerst zien of een project daadwerkelijk doorgezet wordt."

KEUZES
Voorzitter Van der Sloot en coördinator Ayoubi zouden graag zien dat in Boxtel definitieve keuzes gemaakt zouden worden en het voortbestaan van het contactouderproject gegarandeerd kan worden. ,,Bedenk dat problemen waar allochtonen nu tegenaan lopen over vijf of tien jaar nog niet zijn opgelost. Stapsgewijs wordt vooruitgang geboekt", aldus Van der Sloot.

Ayoubi: ,,De contactouders zien groei en dat stimuleert enorm. De stemming onder de vrouwen is daarom heel optimistisch. Het werk gaat hen gemakkelijk af, ze zien dat ze deuren open kunnen maken die anders gesloten zouden blijven. Ze leveren een meerwaarde omdat ze contactouder zijn. Geldzorgen? Nu zeggen ze in koor: 'Als het geld op is, gaan we gewoon door'."
15 april 2004

Print deze pagina

Terug