GROOTSCHEEPSE ACTIE LEVERT 200.000 GULDEN OP IN 1981

'Heel Boxtel zette zich in voor behoud Petrustoren'

OP DE FOTO: Deken Martien Bertens (links) overhandigt aan voorzitter Wim de Kort van Stichting Red de Toren de waarderingsoorkonde van het kerkbestuur van de Sint-Petrusparochie. (archieffoto Brabants Centrum).

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw toonde Boxtel een zelden vertoond staaltje gemeenschapszin. Iedereen: inwoners, verenigingsleven, winkeliers, scholen en bedrijven zette zich in om in het kader van de actie 'Red de Toren' te zorgen voor tijdig herstel en behoud van de toren van de Sint-Petruskerk. In maart 1980 werd door 'Stichting Red de Toren' een campagneplan opgesteld en begonnen met de acties om het streefbedrag van twee ton binnen te halen. Eén jaar later, in maart 1981, werd het grote doel bereikt...

De kiem voor de actie voor het behoud en restauratie van de Sint-Petrustoren, die destijds onder meer ontsierd werd door grote scheuren in de muur, verrot hout in de spits en roestende muurankers, werd gelegd in november 1979 door een artikel in nieuwsblad Brabants Centrum. ,,Daarin werd melding gemaakt van de zorgwekkende toestand van de Sint-Petrustoren", aldus Ruud van Nooijen, die destijds als secretaris deel uitmaakte van het bestuur van Stichting Red de Toren.

,,In het artikel stond dat een subsidie van het rijk voor de restauratie niet vóór 1985 of 1986 te verwachten was. In Brabants Centrum werd een oproep geplaatst, die gericht was aan de Boxtelse bevolking, om een initiatiefgroep in het leven te roepen. Deze groep moest gaan proberen vanuit de gemeenschap hulp te gaan bieden en zich inspannen voor een versnelde restauratie van de Petrustoren. Ik was een van degenen die reageerde op de oproep en heb begin december 1979 een eerste oriënterend gesprek gevoerd met de latere voorzitter, wijlen Wim de Kort."

Op 20 december 1979 vond de eerste vergadering plaats van het actiecomité, dat in januari 1980 omgezet wordt in een stichtingsvorm. Van Nooijen: ,,Besloten werd om 1980 uit te roepen tot 'Torenjaar'. In januari van dat jaar verscheen Brabants Centrum met een speciale 'toreneditie' om het bestaan en doel van de stichting duidelijk te maken aan de Boxtelse bevolking. Vanaf dat moment kon geld gestort worden op de geopende bankrekening. Door de stichting werd een plan opgestart om zelf enkele grote acties op touw te zetten."

Van Nooijen vervolgt: ,,Daarnaast werd een beroep gedaan op organisaties, verenigingen, scholen, instellingen, winkels, bedrijven en particulieren om zelfstandig voor aanvullende bijdragen te zorgen. Heel Boxtel was bij de actie betrokken. Wekelijks werd in Brabants Centrum via de actiestand (ook wel bekend als 'torenmeter' - red.) bericht welke giften die week gedaan waren en hoeveel geld er in totaal opgehaald was."

ARCHITECT
Behalve secretaris Van Nooijen, hoofdredacteur Theo van den Aker van Brabants Centrum en voorzitter De Kort maakte onder anderen ook architect Piet Snijders deel uit van het stichtingsbestuur. Hij was in die jaren ook lid van het kerkbestuur van de Sint-Petrusparochie met uiteraard speciale aandacht voor de bouwkundige staat van het grootste en kostbaarste monument van Boxtel: de Sint-Petruskerk.

,,De restauratie van de kerktoren was toen al vele jaren hoogst noodzakelijk. Eigenlijk gold dat indertijd voor het hele kerkgebouw, maar de toren had prioriteit", kijkt Snijders bijna 25 jaar na aanvang van de actie 'Red de Toren' terug. ,,In totaal kostte de restauratie twee miljoen gulden. Het rijk nam vijftig procent van dat bedrag voor zijn rekening, de gemeente Boxtel dertig procent, de provincie Noord-Brabant tien procent en de eigenaar en opdrachtgever, de Sint-Petrusparochie, ook tien procent. Dat was in guldens uitgerekend een bedrag van 200.000 gulden. De parochie kon een dergelijk bedrag nooit alleen ophoesten, vandaar dat het stichtingsbestuur de hele Boxtelse bevolking erbij ging betrekken om het benodigde geld in te zamelen."

GEEN TWIJFEL
Volgens Snijders waren de leden van het stichtingsbestuur er van meet af aan van overtuigd dat de actie ging slagen. ,,Daar bestond geen twijfel over. We moesten het bedrag van twee ton binnen één jaar gehaald hebben, dat was het doel waar iedereen zich voor inzette. De bestuursleden waren heel erg gemotiveerd om aan de slag te gaan met de diverse acties en in alle geledingen van de Boxtelse samenleving was men doordrongen van het belang van het behoud van de Sint-Petruskerk. Heel de gemeenschap was betrokken bij de actie, dat was echt uniek; particulieren stortten geld op de bankrekening en verenigingen en scholen hielden spontaan acties."

De acties die het stichtingsbestuur houdt in 1980 voor de Sint-Petrustoren zijn al snel succesvol. Zo wordt in april 1980 huis-aan-huis een informatiepakket verspreid, inclusief actie-envelop en oorkonde. ,,De massale ophaalactie leverde ruim 40.000 gulden op", aldus Van Nooijen.

Snijders en Van Nooijen kunnen zich de vele acties voor de toren en de vele spontane initiatieven van onder meer particulieren, verenigingen en scholen als de dag van gisteren herinneren. Zo roepen ze ook de spontane actie van de Duitse jumelagegemeente Wittlich in de herinnering. Tijdens het bezoek van de Wittlicher Stadtrat aan Boxtel organiseren de Duitse gasten spontaan een inzameling voor het torenfonds. Bovendien nodigt de burgemeester van Wittlich, Graf Walderdorff, Stichting Red de Toren uit om in de Duitse gemeente actie te komen voeren tijdens de jaarlijkse Säubrennerkirmes. ,,Daar gingen we dan met het hele bestuur en onze vrouwen naar toe. Dat was prachtig en heel gezellig", glundert Snijders.

Het verblijf in Wittlich levert voor de stichting een mooi bedrag op. Drie dagen achtereen worden in augustus 1980 tijdens de 'kirmes' vanuit een kermisstand Hollandse producten aan de man gebracht. De netto-opbrengst bedraagt 13.540,39 gulden. De actie verloopt in 1980 toch zeer voorspoedig. Op 28 augustus 1980 wordt een mijlpaal bereikt: de eerste ton is binnen; de torenmeterstand in Brabant Centrum geeft 100.434,50 gulden aan. De acties gaan door én met succes.

Op 19 maart 1981 volgt de 52e en laatste verantwoording van de giften in Brabants Centrum. De torenmeter wijst aan: twee ton; het streefbedrag is gehaald. Twee dagen later, op 21 maart 1981, wordt de zo succesvol verlopen actie gevierd met een dankfeest voor de gehele Boxtelse bevolking, die zo massaal achter het initiatief van Stichting Red de Toren is gaan staan.

,,De restauratie van de toren is uiteindelijk succesvol uitgevoerd in 1982 en heeft ruim een jaar geduurd. De toren heeft natuurlijk veel onderhoud nodig, maar verkeert dankzij de restauratie in een goede conditie. Zonder de hulp van de Boxtelse bevolking en instellingen was dat nooit gelukt", aldus Snijders.

,,Ik weet niet of een dergelijke actie vandaag de dag kans van slagen zou hebben. Nu is er meer sprake van individualisme; de gemeenschapszin was destijds veel groter, mede daarom is de actie Red de Toren zo succesvol verlopen."

Wat er verder gebeurde in 1981:

  • Eind maart wordt de laatste woning in de Boxtelse Jordaanwijk gesloopt. Hiermee is de weg geëffend voor realisering van het nieuwbouwplan in de Stationsbuurt, dat in totaal 84 woningen omvat.

  • Industrieel vormgever Bruno Ninaber van Eijben uit Boxtel wordt door een speciale keuzecommissie uitgeroepen tot de beste ontwerper van de nieuwe Nederlandse gulden.

  • De Nederlandstalige band Doe Maar treedt vrijdag 12 juni op in het jongerencentrum Open Huis in Boxtel. Het nummer 'Sinds een dag of twee' staat op dat moment hoog genoteerd in de hitlijsten.

  • Koningin Beatrix brengt op donderdag 9 juli een bezoek aan Boxtel. Op het programma staan onder meer een rondleiding bij de Encebe op Boseind en een lunch in paviljoen Molenwijk.

  • Commissaris van de Koningin Jan van der Harten geeft op woensdag 18 maart tijdens zijn werkbezoek aan Liempde het officiële startsein voor de bouw van de sporthal achter het jeugdhuis Pius X.
15 april 2004

Print deze pagina

Terug