DERDE AANSLUITING DEFINITIEF VAN DE BAAN

Politiek verdeeld over parallelweg langs A2

De Boxtelse politiek heeft geen eensluidend oordeel over de mogelijke aanleg van een oostelijke parallelweg langs de rijksweg A2. De fracties toonden zich deze week verdeeld over een voorstel van het gemeentebestuur om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zo’n verbindingsweg tussen de Schijndelsedijk en de Boxtelseweg. De meeste partijen zijn het wel eens over de derde aansluiting bij Peters Hoek: onhaalbaar en onbetaalbaar.

De oostelijke parallelweg is weer van stal gehaald nu blijkt dat een derde aansluiting op de rijksweg A2 ter hoogte van Peters Hoek een illusie is gebleken. Zo’n aansluiting zou weliswaar de meest gunstige oplossing zijn op verkeerskundig gebied, maar heeft slechts een gering effect op de afname van het verkeer op de drukke noord/zuid-as. ,,De 20 miljoen die zo’n aansluiting kost, besteed ik dan liever aan het opknappen van de noord/zuid-as en de Schijndelseweg”, hield wethouder Wim van Erp de commissie Ruimtelijke Zaken dinsdag voor.

Vrijwel alle fracties steunen de keuze van het gemeentebestuur om de derde aansluiting te laten varen. In hun reacties liepen de mening over het besluit uiteen. De PvdA/GroenLinks en de VVD stelden nooit geloofd te hebben in de haalbaarheid van de derde aansluiting. ,,Dit is weer zo'n onrealistisch plan dat wordt afgeschoten", reageerde SP'er Willem van Meurs. Wanneer worden er weer eens haalbare plannen gemaakt."

Boxtels Belang en de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) willen alle mogelijkheden openhouden en sluiten ook een derde aansluiting niet op voorhand uit. ,,In een totaalvisie kan pas blijken welke oplossing de beste is”, aldus Jan Bakx van DPBL.

VERPLICHT
Wethouder Van Erp verwierp de kritiek dat het gemeentebestuur tegen beter weten in geijverd zou hebben voor een derde aansluiting. Hij verzette zich tegen begrippen als ’naïviteit’ en ’luchtfietserij’. ,,De mogelijke komst van een zuidelijke randweg bij Schijndel zou Boxtel heel wat overlast kunnen bezorgen. Zeker toen bleek dat Rijkswaterstaat weer bereid was om mee te denken, hebben we de derde aansluiting naar voren geschoven. We waren bestuurlijk verplicht om dat te doen”, aldus Van Erp.

De Spoedwet wegverbreding zorgde ervoor dat de plannen voor de derde aansluiting op het tweede plan kwamen te staan. Toen bovendien bleek dat Boxtel de kosten alleen zou moeten ophoesten, was snel duidelijk dat de derde aansluiting onhaalbaar zou zijn. Opvallend is dat Boxtel wel onderzoek wil verrichten naar de aanleg van een naar verwachting dure oostelijke parallelweg langs de A2. In november 2002 betitelde het gemeentebestuur zo’n weg nog als een 'grote aanslag op aanwezige natuurwaarden’. Ook werd gesteld dat zo’n parallelweg alleen nut zou hebben wanneer de wijk Oost hierop zou worden aangesloten, bijvoorbeeld via een tunnel onder de A2 en het omleidingskanaal. Zo’n optie zou nog duurder zijn dan een derde aansluiting.

Nu denkt het college van B. en W. aan een ’uitgeklede’ variant van de parallelweg, die aangelegd zou kunnen worden tussen de Schijndelsedijk en de Boxtelseweg nabij afslag 26. Een vlot onderzoek moet inzichtelijk maken hoe duur zo’n weg is en welke effecten die weg heeft op de verkeersproblemen in Boxtel. Want als iets duidelijk is geworden, is dat het feit dat de meeste verkeersproblemen in Boxtel worden veroorzaakt door lokaal verkeer. ,,De drukte op de noord/zuid-as en de Schijndelseweg is puur en alleen Boxtels. De afwikkeling van dat verkeer is de grootste zorg”, aldus wethouder Van Erp.

BESTAANDE WEGEN
De politiek is verdeeld over het nut van een parallelweg. De SP en Combinatie95 voelen helemaal niets voor een nieuw onderzoek en pleiten voor een oplossing van de problemen via aanpassing van bestaande wegen. Daarvoor kiest ook D66, dat niet is vertegenwoordigd in de gemeenteraad, maar een inspraakreactie heeft ingediend. CDA, PvdA/GroenLinks en VVD zijn bereid om onderzoek te laten verrichten naar een oostelijke parallelweg. Dat geldt in feite ook voor Boxtels Belang en DPBL, hoewel die partijen ook een derde aansluiting nog niet van tafel willen vegen.

De haalbaarheid van een oostelijke parallelweg lijkt op voorhand klein. De Grontmij signaleerde in een recente studie al dat er weinig draagvlak voor zo’n weg zal zijn, omdat deze belangrijke natuurzones doorsnijdt. In de studie wordt gesproken over een moeilijke en onhaalbare procedure.

De SP riep het gemeentebestuur op af te zien van de studie. De partij herinnerde eraan dat Rien van de Laar van Combinatie95 al eens heeft laten doorschemeren dat Boxtel van het Dommeldal moet afblijven. CDA-raadslid Wim van der Zanden sprak, zo stelde de SP op basis van notulen, in het verleden als bestuurder van de ZLTO al zijn veto uit tegen het dreigende verlies van landbouwgronden en landschappelijke elementen door de komst van een oostelijke parallelweg.
8 april 2004

Print deze pagina

Terug