BIJEENKOMSTEN GGD EN THUISZORG KRIJGEN VERVOLG

'Opvoedcursus is eigenlijk
voor iedereen'

OP DE FOTO: Annelie Leermakers (links) en Pauline Steggink reiken in De Walnoot een diploma uit aan een van de deelneemsters van de cursus 'Opvoeden enZˇ'.

De acht deelnemers aan de cursus 'Opvoeden enZo' van de GGD en de Thuiszorg zijn enthousiast over de zes leerzame bijeenkomsten die ze hebben bijgewoond in gemeenschapshuis De Walnoot. Donderdag 1 april kregen de moeders tijdens de slotbijeenkomst een diploma en een bloemetje uit handen van de cursusleiders Annelie Leermakers van de GGD en Paulien Steggink van de Thuiszorg.

Kinderen opvoeden is leuk en boeiend, maar kan ook heel lastig zijn. Dat is de achtergrond van de opvoedcursus die is ontwikkeld door de GGD en de Thuiszorg en in de eerste maanden van 2004 voor het eerst in Boxtel is gegeven. De deelnemers werden geworven door de contactouders in de wijk Selissenwal, die tijdens de lessen ook zorgdroegen voor vertaling en kinderopvang.

Ook werd reclame gemaakt voor de cursus tijdens de maandelijkse bijeenkomsten die de GGD in De Walnoot organiseert. ,,Tijdens die bijeenkomsten, die zijn ontstaan vanuit het dagindelingsproject Samen Tegelijk, wordt maandelijks aandacht besteed aan vraagstukken over opvoeding en gezondheid", zegt Annelie Leermakers, die als gezondheidsvoorlichter is verbonden aan de GGD.

Leermakers vertelt dat de opvoedcursus geschikt is voor alle ouders. Ten onrechte leeft vaak het idee dat alleen ouders met lastige kinderen of opvoedingsproblemen aan de cursus kunnen deelnemen. ,,Eigenlijk zouden alle ouders deze cursus moeten volgen", stelt Leermakers. ,,De bijeenkomsten zijn heel laagdrempelig en bieden ouders de kans om in een klein gezelschap over opvoeding te praten."

Het bijzondere van de cursus in De Walnoot was het multiculturele karakter. Want naast een moeder met de Nederlandse nationaliteit, werd aan de bijeenkomsten deelgenomen door vrouwen met een Pakistaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond. ,,Het voordeel hiervan was dat over opvoeding gepraat kon worden vanuit verschillende culturen en thuissituaties. Dat heeft iedereen als heel mooi en heel rijk ervaren", zegt Paulien Steggink, wijkverpleegkundige jeugdgezondsheidszorg van de Thuiszorg.

Wat opviel tijdens de cursus is dat ouders het vooral lastig vinden om consequent te zijn. ,,Nee zeggen is nu misschien moeilijk, maar straks hebben ouders er profijt van", zegt gezondheidsvoorlichter Leermakers. Ook zijn veel ouders onzeker en twijfelen of ze de juiste aanpak kiezen. Onderwerpen als aandacht geven, prijzen en grenzen stellen kwamen veelvuldig aan bod.

De opvoedcursus krijgt later dit jaar een vervolg in Boxtel-Oost. Ouders die wonen in deze wijk kunnen zich opgeven bij het consultatiebureau, dat is gevestigd in gezondheidscentrum De Vier Kwartieren. Men kan zich ook opgeven bij de contactouders in de wijk Selissenwal via telefoonnummer (0411) 67 31 43 en bij de co÷rdinator van de brede school in Boxtel-Oost, Ghislaine Brouwer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 67 35 52.

Begin 2005 krijgt de cursus een vervolg in de wijk Selissenwal. Leermakers en Steggink hopen dan ook meer vaders te begroeten. ,,Vaders zijn meer dan welkom", zegt Steggink. ,,We hebben trouwens gemerkt dat de moeders die nu aan de cursus hebben deelgenomen in staat zijn de informatie te delen met de vaders en de andere opvoeders. Als moeders aangeven dat het dankzij de opvoedingstips thuis een stuk gezelliger is geworden, wil dat veel zeggen."
8 april 2004

Print deze pagina

Terug