GEMEENTE WIL NIEUWE TOEGANGSWEG

Nieuw zwembad Boxtel krijgt
extra voorzieningen

De plannen voor het nieuwe gemeentelijk zwembad van Boxtel zijn aangepast. Het programma van eisen dat maandag 5 april aan de politiek wordt voorgelegd bevat een aantal extra voorzieningen, zoals een duikplank, een glijbaan en een publieksruimte. Het zwembad moet medio 2006 klaar zijn.

De gemeente Boxtel presenteerde vorig jaar ambitieuze plannen voor het nieuwe zwembad, dat moet verrijzen op het terrein van Saltho aan de Schijndelseweg. Op de plek van de huidige Spetterhoek is een nieuw en vooral heel modern gemeentelijk zwembad geprojecteerd, dat voldoet aan de wensen van de vele gebruikers. Het geld – de bouwprijs wordt geraamd op 4 miljoen euro – is reeds gereserveerd in de meerjarenbegroting.

Na overleg met de gebruikers heeft een adviesbureau een definitief programma van eisen opgesteld dat ter discussie staat in de commissie Maatschappelijke Zaken. Volgens wethouder Anton van Aert wijkt het programma van eisen op een aantal onderdelen af van de plannen die vorig jaar door Sportfondsen Nederland zijn ontwikkeld. Zonder dat sprake is van luxe voorzieningen, lijkt het erop alsof Boxtel kiest voor meer mogelijkheden.

Nieuw in het programma van eisen is een glijbaan met apart bassin, die eerder niet was opgenomen. Ook nieuw is een duikplank, die vooral op aandrang van de Reddingsbrigade is toegevoegd. Om verenigingen meer comfort te bieden tijdens hun verblijf in het zwembad is ook gedacht aan een publieksruimte. De waterspeeltuin voor kinderen wordt groter dan in de plannen van Sportfondsen Nederland was voorzien. De ’perrons’ tussen de twee baden worden breder om instructeurs meer ruimte te geven. ,,We spelen in op wensen die in Boxtel leven”, verduidelijkt Van Aert.

BEWEEGBARE BODEM
De wethouder benadrukt dat het nog niet om definitieve plannen gaat. De Boxtelse politiek moet nog een duidelijke afweging maken en bekijken of alle voorzieningen noodzakelijk en betaalbaar zijn. Tijdens die discussie zal ook blijken of het Boxtelse zwembad uitgerust zal worden met beweegbare bodems. Na een excursie van de raadscommissie naar de zwembaden in Oisterwijk en Schijndel leek iedereen overtuigd van het nut van zo’n voorziening. Met een beweegbare bodem kan een zwembad in een oogwenk dieper of ondieper gemaakt worden en worden de gebruiksmogelijkheden vergroot.

Volgens Van Aert zijn de financiële consequenties van de extra voorzieningen nog niet bekend. Wel staat vast dat de gemeente het hele jaar 2004 nodig zal hebben om de plannen verder uit te werken. Niet alleen moet de grondverwerving van het terrein van Saltho nog altijd afgewikkeld worden, ook moet nog een architect gezocht worden. Verder wacht Boxtel nog altijd op een schone grondverklaring, die noodzakelijk is om te kunnen starten met de bouw. Vervolgens komt er een aantal procedures alvorens in 2005 gestart kan worden met de bouw. Het zwembad moet medio 2006 klaar zijn.

Onduidelijk is via welke route het nieuwe zwembad bereikbaar wordt. Volgens de wethouder overweegt de gemeente om ter hoogte van de kruising Schijndelseweg-Pastoor van Besouwplein een nieuwe toegangsweg aan te leggen. Daarmee lijkt de gemeente plannen te doorkruisen van Saltho, dat circa honderd meter oostwaarts reeds is begonnen met de aanleg van een nieuwe toegangsweg.
1 april 2004

Print deze pagina

Terug