TOENAME EIGEN BIJDRAGE WEKT BEZORGDHEID

Thuiszorg raakt ook Boxtelse cliŽnten kwijt

OP DE FOTO: Marloes Geven, locatiemanager van de Thuiszorg regio ís-Hertogenbosch in Boxtel.

De verhoging van de eigen bijdrage voor de Thuiszorg heeft bij een groot aantal cliŽnten van de Thuiszorg regio ís-Hertogenbosch geleid tot onrust en zelfs tot een aantal opzeggingen. Dat terwijl de Thuiszorg hulp biedt aan hulpbehoevende mensen die vaak niet zonder huishoudelijke dan wel verplegende hulp kunnen. De minimale bijdrage is sinds januari gesteld op 16 euro per vier weken, maar kan afhankelijk van inkomen oplopen tot 528,20 euro.

Voorheen was de eigen bijdrage 2,20 euro per keer dat er zorg geleverd werd. Dat betekende dat een cliŽnt met ťťn keer per week zorg een rekening van 8,80 euro voor een periode van vier weken betaalde. Onafhankelijk van het aantal uren zorg is deze minimale bijdrage sinds januari verhoogd tot 16 euro per vier weken.

In totaal doen ongeveer 750 mensen uit Boxtel en omgeving een beroep op de Thuiszorg. De verhoging van de eigen bijdrage leidde voor 35 cliŽnten uit Boxtel en omgeving tot de noodzakelijke beslissing om de thuiszorghulp in zijn geheel af te zeggen en zestien mensen besloten noodgedwongen met minder uren zorg genoegen te nemen.

Marloes Geven, locatiemanager van de Thuiszorg regio ís-Hertogenbosch in Boxtel, spreekt van een politieke regeling waar de Thuiszorg niets aan kan doen. ,,De Thuiszorg werkt aan de hand van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat is een landelijke verzekering waar iedereen recht op heeft. Maar de politiek stelt de eigen bijdrage vast en in die zin werden wij in het najaar van 2003 geconfronteerd met een sterke toename van de eigen bijdrageĒ, aldus Geven.

Op initiatief van de Thuiszorg ontvingen cliŽnten een brief thuis over de toename van de eigen bijdrage. ,,Dit om onrust bij de cliŽnten weg te nemen en mensen te informeren over waar zij aan toe zijn. De berichtgeving kwam eind december pas goed op gang dus onze cliŽnten waren in januari nog erg onzeker. Eind februari zijn de eerste rekeningen verstuurd en die mensen weten nu wel waar ze aan toe zijn. Alle ophef rondom de eigen bijdrage heeft ertoe geleid dat mensen minder snel zorg aan durven te vragen en dat is niet goedĒ, constateert Geven.

Volgens de locatiemanager zijn met name de chronisch zieken en mensen met een handicap gedupeerd omdat zij, behalve met een toename van de eigen bijdrage voor de AWBZ, ook geconfronteerd worden met andere extra kosten. Bijvoorbeeld medicijn- en taxikosten die niet meer in alle gevallen vergoed worden. Maar ook mensen met een laag inkomen zijn de dupe. ,,Voor hen is 16 euro een flink bedrag. Onze cliŽnten zijn afhankelijk van de Thuiszorg en als je een wat lager inkomen hebt, dan heb je wel degelijk zorg over het feit of je die zorg nog kunt betalen. Het Regionaal Indicatie Orgaan beoordeelt of en hoeveel uur iemand recht heeft op thuiszorg wat betekent dat cliŽnten aan wie zorg verleend wordt, die zorg ook echt nodig hebbenĒ, aldus Geven.

De afdeling Boxtel van de Thuiszorg regio ís-Hertogenbosch heeft 280 cliŽnten aan wie zij huishoudelijke hulp verleent. Daarnaast ontvangen 175 mensen uit Boxtel en omgeving hulp bij de persoonlijke verzorging, 90 cliŽnten maken gebruik van verplegende hulp en 25 cliŽnten nemen deel aan activiteiten rondom dagverzorging op locatie Simeonshof. Daarnaast hebben 300 mensen uit Boxtel en omgeving de hulp van een alfahulp ingeschakeld. Alfahulpen zijn niet in dienst van de Thuiszorg maar van de cliŽnt zelf en de Thuiszorg bemiddelt tussen beide partijen.

Er zijn door de overheid een tweetal belangrijke compensatieregelingen in het leven geroepen. Zo kunnen mensen in bepaalde gevallen bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen of een belastingteruggave ontvangen van sommige zorgkosten.
1 april 2004

Print deze pagina

Terug