BRABANT-BIHOR BREIDT ACTIVITEITEN UIT

Boxtelse stichting bemiddelt tussen ondernemers in Nederland en RoemeniŽ

OP DE FOTO: Tijdens het werkbezoek aan RoemeniŽ inspecteert de Boxtelse huisarts Peter van der Ven een bloeddrukmeter in het bijzijn van een internist van het ziekenhuis in Salonta.

De Boxtelse stichting Brabant-Bihor, die hulpgoederen inzamelt voor inwoners van de Roemeense steden Salonta en Tinca, is bezig met een nieuw project. Bestuurslid Ben Arts polst bij Nederlandse ondernemingen of er bereidheid is om in RoemeniŽ bedrijfsactiviteiten op te zetten. Op deze manier hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van de werkeloosheid en armoede.

Arts heeft inmiddels contacten gelegd met een groot Nederlands mengvoederbedrijf, dat zich bereid heeft verklaard om de samenstelling van mengvoeders in RoemeniŽ te helpen verbeteren. Als dat lukt, krijgt de ontwikkeling van de agrarische industrie een stevige impuls. Ook een confectiebedrijf heeft interesse getoond om in RoemeniŽ zaken te doen. Een viertal Roemeense ateliers hopen hierdoor orders binnen te krijgen.

BEMIDDELEN
,,Het is een bescheiden start", stelt Arts. ,,Ik ben begonnen met het peilen van de belangstelling van twee grote Nederlandse bedrijven. Daarnaast is geÔnventariseerd welke ondernemingen in RoemeniŽ prijs stellen op contacten over en weer. Na dit onderzoek en diverse besprekingen proberen we nu commerciŽle activiteiten te gaan ontwikkelen", aldus de 66-jarige Boxtelaar, die ondanks het feit dat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt nog veelvuldig op pad is voor de inmiddels in Deventer gevestigde Gezondheidsdienst voor Dieren.

Arts ziet voor de Boxtelse stichting een rol weggelegd om de contacten tussen Nederlandse en Roemeense bedrijven aan te halen. ,,De stichting Brabant-Bihor heeft de afgelopen twee jaar een vrij grote naamsbekendheid opgebouwd in de West-Roemeense provincie Bihor; we beschikken er over enkele contactpersonen. Daarnaast onderhouden we contacten met het steunpunt van de Eindhovense Kamer van Koophandel in dat gebied en de landbouwambassade. Op die manier zijn we prima in staat om bedrijven met elkaar in contact te brengen", aldus Arts.

Door werkeloosheid en slechte sociale voorzieningen leven veel Roemenen beneden de armoedegrens. ,,Het is onze motivatie om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een economische impuls en aan verhoging van de levensstandaard", zegt de Boxtelaar. Bedrijven die interesse hebben om in RoemeniŽ activiteiten te ontplooien, kunnen bij de stichting aankloppen. ,,We beschikken over een Nederlandse vertaling van de vestigingsvoorwaarden die in RoemeniŽ gelden voor wie een bedrijf wil starten", stelt Arts. Belangstellenden kunnen een exemplaar van dat document bij hem opvragen: telefoon 06 Ė 55 13 20 31.

GEZONDHEIDSZORG
Drie weken geleden reisde een delegatie van het stichtingsbestuur naar Salonta om een inventarisatie te maken van de hulpgoederen die nodig zijn. De reis gold als voorbereiding op een hulptransport dat medio mei vanuit Boxtel naar RoemeniŽ vertrekt. Naast onder meer Arts en de immer enthousiaste stichtingsvoorzitter Hans van Casteren, reisde ook Peter van der Ven mee. De Boxtelse huisarts is net als Arts vorig jaar toegetreden tot het bestuur van de stichting Brabant-Bihor.

Van der Ven is geschrokken van de erbarmelijke omstandigheden waaronder het personeel in het ziekenhuis van Salonta moet werken. De hygiŽne laat volgens hem veel te wensen over, maar ook de hulpmiddelen die de artsen tot hun beschikking hebben, zijn sterk verouderd. Zo maakt men onder meer gebruik van rŲntgenapparatuur waarmee in Nederland vijftig jaar geleden werd gewerkt.

,,Terwijl in een aangrenzende kamer een modern rŲntgentoestel staat. Slechts twee jaar oud, maar er is geen geld om het apparaat aan te sluiten... Hemeltergend gewoon!", spreekt Van der Ven recht uit zijn hart. Het voorbeeld maakt duidelijk dat niet alleen behoefte is aan hulpmiddelen, maar dat er ook expertise en geld nodig is om mensen vooruit te helpen. Daarvoor wil de Boxtelse stichting zich sterk maken. In een van de komende weken besteedt dokter Van der Ven in zijn vaste rubriek in Brabants Centrum ('Dokter in huis') aandacht aan zijn ervaringen in Salonta.

OP DE FOTO: In mei vertrekt een hulptransport met onder meer vijftig ziekenhuisbedden vanuit Boxtel naar Salonta. Dat dit geen overbodige luxe is, bewijst deze foto. Matrassen zijn aangevreten door vocht; de bedbodem is verroest.
1 april 2004

Print deze pagina

Terug