GESPREK MET EUROPARLEMENTARIĖR MARTENS

Esch zoekt subsidies voor Europees Trefpunt

Het bestuur van de Stichting Esch, Trefpunt in Europa voert maandag 29 maart overleg met CDA-europarlementariėr Maria Martens over het Europees Trefpunt dat in 2005 in Esch wordt gehouden. Volgens voorzitter Theo Douma moet het gesprek gezien worden als een verkenning naar de mogelijkheden om EU-subsidie te krijgen voor de manifestatie.

Na vijftien jaar keert het Europees Trefpunt terug naar Esch. In 1990, een jaar na de oprichting van het Europees Charter in het Franse plaatsje Cissé, werd de manifestatie voor het eerst in Esch gehouden. Volgend jaar, tegelijk met het veertigjarig bestaan van het Bierpompfeest, wil Esch opnieuw uitpakken voor een klinkende Europese manifestatie.

Op dit moment wordt volgens voorzitter Douma al hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zo is al een thema geformuleerd. ,,We willen ons richten op de duurzame landbouw en stilstaan bij de vraag in hoeverre een balans kan worden gevonden tussen economie en ecologie." Douma benadrukt dat de praktijk centraal zal staan. ,,Natuurlijk denken we aan een paar inleiders, maar we willen de mensen vooral laten zien wat er op ecologisch gebied gebeurt in de landbouw in Esch en Haaren."

Het bezoek dat europarlementariėr Martens maandag aan Haaren brengt, moet vooral gezien worden als een verkenning van de mogelijkheden om EU-subsidie te krijgen. De voorzitter van de Essche stichting laat doorschemeren dat op dit moment niet geheel duidelijk is aan welke richtlijnen men moet voldoen om voor het Europees Trefpunt in 2005 subsidie te krijgen. ,,We kunnen eigenlijk niet wachten tot er eind 2004 nieuwe richtlijnen zijn. Misschien kan mevrouw Martens ons wegwijs maken in subsidieland."

De uitbreiding van de Europese Unie zal ook besproken worden. Op 1 mei treden tien landen toe tot de unie en het is voorstelbaar dat het Europees charter in de toekomst ook zal groeien van vijftien naar vijfentwintig leden. Douma verwacht niet dat alle tien nieuwe lidstaten direct een dorp zullen aanwijzen voor toetreding. ,,Dat zou ons praktisch gezien voor grote problemen stellen", zegt hij. ,,Ik verwacht dat wellicht een of twee Baltische staten en Polen als eerste zullen aankloppen. Maar daarover bestaat nog geen zekerheid."

De uitbreiding van het charter geeft meer praktische problemen. Nu nemen per land tien mensen deel aan een Europees trefpunt. Zij worden altijd ondergebracht bij gastgezinnen. Als het charter straks vijfentwintig leden telt, moeten 250 mensen ondergebracht worden.

CONTACTEN
Burgemeester Frans Ronnes van Haaren benadrukte hedenochtend het belang van het overleg met de europarlementariėr. ,,De Europese subsidieregeling is heel erg gedetailleerd en alleen al de woordkeuze van een thema kan bepalend zijn voor toekenning van subsidie. We willen van mevrouw Martens weten of de weg die we bewandelen de goeie is."

Ronnes wil het gesprek benutten om Martens te informeren over de aard van het Europees charter. Ook de uitbreiding van de EU zal ter sprake komen, zo verwacht hij. Evenals voorzitter Douma zegt hij dat de tien nieuwe lidstaten niet meteen zullen staan te springen om dorpen af te vaardigen. ,,De landen zullen andere prioriteiten hebben. Maar er zijn al leden van het charter die contacten hebben in nieuwe lidstaten. Wellicht schept dat mogelijkheden. Maar de nieuwe leden moeten er van doordrongen zijn dat toetreding ook verplichtingen schept. En hoe je het wendt of keert, het kost altijd geld."
25 maart 2004

Print deze pagina

Terug