BOXTELSE INSTELLING GAAT FUSEREN

Centrum voor de Kunsten richt blik op Ursulagebouw

OP DE FOTO: Blokfluitles in het Centrum voor de Kunsten.

Het Centrum voor de Kunsten heeft haar oog laten vallen op het leegstaande Ursulagebouw aan de Baroniestraat. Het kunstencentrum staat aan de vooravond van een fusie met het Centrum voor Kunsteducatie De Meierij en wil alle Boxtelse activiteiten concentreren in het voormalige kloostercomplex. Of de centrale vestiging van het nieuwe kunstencentrum ook in Boxtel komt staat nog niet vast.

Directeur Laurens Felix van het Centrum voor de Kunsten ziet veel mogelijkheden in het Ursulagebouw, dat eerder al nadrukkelijk in beeld was voor de huisvesting van een cultuurcluster. In het verleden heeft Felix ook een plan gelanceerd om in het Ursulagebouw een zaalvoorziening te realiseren. Dat plan sneuvelde doordat Boxtel zich tevergeefs richtte op de bouw van een zaalvoorziening bij het Jacob-Roelandslyceum.

Met het oog op de fusie tussen het Centrum voor de Kunsten in Boxtel en Vught en het Centrum voor Kunsteducatie De Meierij in Schijndel en Veghel zou de directeur alle activiteiten in Boxtel willen bundelen in het Ursulagebouw. Momenteel is de gehele afdeling beeldende kunst tijdelijk gehuisvest in bedrijvencentrum De Baanderije aan de Parallelweg-Zuid. ,,De komst van het jongerencentrum naar het Ursulacomplex biedt ook mogelijkheden voor onze afdeling popmuziek en dans", verwacht Felix.

POSITIEF
De fusieplannen van het Centrum voor de Kunsten en het Centrum voor Kunsteducatie De Meierij zijn vergevorderd. Directeur Felix, die sinds juni 2003 ook interim-directeur is van het kunstencentrum in Schijndel en Veghel, zegt dat driekwart van het fusieproces is doorlopen. Eind april staat een belangrijke vergadering op het programma omdat de besturen van beide instellingen zich buigen over het 'fusiedossier'.

Na een oordeel van de ondernemingsraad zullen ook de gemeenten als subsidieverstrekkers hun oordeel moeten geven over de fusieplannen. ,,De eerste berichten die we van gemeenten krijgen zijn positief", zegt Felix. ,,Uit de reacties die ik heb ontvangen blijkt dat men bereid is om ook na de fusie dezelfde subsidiebedragen te verstrekken. Dat is een goed signaal waarmee we verder kunnen."

De fusie tussen beide kunstencentra heeft belangrijke voordelen, zo benadrukt directeur Felix. Naast een besparing op de overheadkosten en verbetering van het personeelsbeleid denkt hij dat er veel meer ruimte komt voor vernieuwingen. Docenten kunnen in de grotere organisatie vakgroepen formeren. Ook ontstaat meer gelegenheid voor het breder opzetten van projecten en hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. ,,We kunnen beter antwoord geven op vragen vanuit de markt", verwacht Felix.

De directeur weet dat de vrees bestaat voor de vorming van een grote en anonieme organisatie. ,,Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Dat kan door zoveel mogelijk activiteiten op locatie te behouden. Daar waar mogelijk zullen we activiteiten centraliseren, maar de insteek is om in alle plaatsen in het verspreidingsgebied cursussen te blijven aanbieden."

Felix denkt dat het kunst- en cultuuronderwijs in de Meierij een belangrijke stem zal krijgen door de fusie van beide kunstencentra. Nu omschrijft hij het Centrum voor de Kunsten in Boxtel als een 'te kleine speler'. ,,Straks ontstaat één organisatie die kunstonderwijs aanbiedt in een gebied dat 200.000 inwoners telt. In de Brabantse stedendriehoek groeien we uit tot een belangrijke speler."

IDENTITEIT
Burgemeester Jan van Homelen van Boxtel noemt de fusieplannen een grote uitdaging. Volgens Van Homelen ligt er een uitdaging om in het fusieproces de juiste balans te vinden tussen efficiënter werken en het behoud van identiteit. ,,Dat is een grote opdracht", aldus Van Homelen.

Dat erkent directeur Felix. ,,In nieuwe overeenkomsten die we met gemeenten zullen aangaan, zal centraal staan dat een regionale basisvoorziening in stand wordt gehouden. Vervolgens gaan we met alle gemeenten afzonderlijk praten over de producten die we binnen een plaats kunnen aanbieden. Daarin kunnen grote verschillen optreden. De ene gemeente wil cursussen voor muziek, dans, theater en beeldend, de andere gemeente neemt genoegen met alleen muziekonderwijs."

De fusie tussen het Centrum voor de Kunsten en het Centrum voor Kunsteducatie De Meierij heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Volgens de directeur wordt - mits de fusie doorgaat - een werkgelegenheidsgarantie afgegeven. Zodra het groene licht voor de samenvoeging kan worden gegeven, buigt de organisatie zich over een nieuwe naam.

OP DE FOTO: De zanggroep van het Centrum voor de Kunsten in actie.
25 maart 2004

Print deze pagina

Terug