RVD BEVESTIGT BEZOEK PRINSES MÁXIMA

’Máxima mag zien dat hier gebouwd wordt’

OP DE FOTO: Prinses Máxima komt op dinsdag 6 april naar Boxtel.

Máxima komt! Met het lanceren van een communiqué bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst deze week dat de prinses dinsdag 6 april een bezoek aan het contactouderproject in Boxtel zal brengen. De komende weken verzamelt Brabants Centrum alle nieuwtjes rond het bezoek van prinses Máxima in de rubriek ’Máxima komt!’. Vandaag deel 1: de eerste voorbereidingen.

Op alle fronten wordt in Boxtel gewerkt aan het bezoek van prinses Máxima. Hoewel het bezoek van de prinses niet langer dan zestig minuten zal duren, wordt op tal van plekken stevig vergaderd over de manier waarop de prinses zo goed mogelijk geïnformeerd kan worden over het contactouderproject. Want daarvoor komt Máxima naar Boxtel.

Bijna een jaar na de uitreiking van het Appeltje van Oranje aan het contactouderproject brengt ze een bezoek aan de acht vrouwen die bergen werk verrichten om allochtonen en autochtone ouders te betrekken bij opvoeding, onderwijs en wijkactiviteiten. De prinses zal een bezoek brengen aan activiteiten in gemeenschapshuis De Walnoot en basisschool De Walpoort en kennis nemen van computer- en conversatielessen. Ook neemt ze deel aan de taalspeelgroep en de opvangklas van De Walpoort.

Betsie van der Sloot, voorzitter van de Brede School Selissenwal: ,,De contactouders staan op 6 april centraal. Zij krijgen de kans om aan prinses Máxima te vertellen over hun werk. Ze mogen allemaal laten zien wat ze doen. Het programma staat grotendeels vast, maar we moeten nog afstemmen wie wat gaat zeggen. We moeten voorkomen dat dezelfde informatie gegeven wordt. De kinderen op De Walpoort zullen de prinses zeker te zien krijgen, maar het gaat om de contactouders. Die vormen het middelpunt van het bezoek. Geweldig toch dat we dit in Boxtel bereikt hebben. We staan toch maar mooi in het rijtje met Amsterdam en Leiden waar de andere Appeltjes van Oranje naartoe zijn gegaan.”

Marom Ayoubi, coördinator van de contactouders: ,,We werken keihard om het draaiboek af te werken. Waarschijnlijk gaan we voor 6 april nog een rondleiding geven aan de pers, zodat men meer te weten kan komen over onze activiteiten. Op 6 april krijgen de contactouders ieder drie minuten om iets te vertellen. Dat is heel beperkt en voor media die meer willen weten is het wellicht aardig om op een andere manier kennis te maken met hetgeen wij doen. Het voorbereiden van het bezoek is best spannend, hoewel we natuurlijk al in paleis Noordeinde zijn geweest. We hebben de prinses al een keer ontmoet en toen beloofde ze al dat ze naar Boxtel zou komen.”

Niek Scholts, directeur van basisschool De Walpoort: ,,Iedere dag zijn we bezig met het bezoek van prinses Máxima. De kinderen van de centrale opvang nieuwkomers hebben met de juf een vlaggetje gemaakt van het land waar ze vandaan komen. Als de prinses in hun klas komt, krijgt ze ook een stoel en een tafeltje waarop de Argentijnse vlag staat. Verder bezoekt Máxima de koffie-inloop en de taalspeelgroep van de contactouders."

,,Natuurlijk is de voorbereiding in volle gang. Het gebouw opknappen doen we niet, dat is verloren zaak. Maar we ruimen de speelplaats op, halen zwerfvuil weg en maken de zandbak weer schoon. Als het 6 april is, ligt het zand er weer in. Aan versiering is ook gedacht. Van D'n Euro (winkel aan de Baanderherenweg – red.) hebben we oranje wimpels gekregen om de school te versieren. Ook krijgen we vlaggetjes waarmee we de prinses zullen uitzwaaien."

,,Het tijdschema van het bezoek is heel scherp. Daarom komt het aan op weinig praten en heel veel laten zien wat er op school gebeurt. De koffie-inloop zal worden gebruikt als informeel afscheid van de prinses. In de tussentijd gaan alle kinderen naar buiten om een mooie haag te vormen."

Jan van Homelen, burgemeester van Boxtel: ,,Het bezoek in Boxtel aan de contactouders zal op sobere wijze worden aangekleed. Het wordt een bezoek zonder al te veel toeters en bellen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de omgeving er verzorgd uitziet, maar de Selissenwal is momenteel een bouwput en dat mag best gezien worden. De veiligheid is natuurlijk een punt van aandacht. De RVD en de politie zullen samen zorgdragen voor een goede beveiliging. Vooral de RVD is natuurlijk zeer ervaren als het om dit onderwerp gaat.”

Frank Zoontjes, wijkcoördinator Selissenwal van de gemeente Boxtel: ,,Deze week hebben we het gebied waar prinses Máxima komt voor de eerste keer onder handen genomen. De straat is geveegd met een veegwagen en dat zal de komende weken vaker gebeuren. Ook de straatkolken zullen we schoonmaken omdat de weg bij regenval vaak onder water staat. Dat kunnen we niet hebben op 6 april. Een aantal werk wordt vanwege het bezoek naar voren gehaald. Verder verwacht ik weinig extra werkzaamheden. Over het plaatsen van vlaggenmasten en dranghekken bestaat nog geen duidelijkheid, daarover moet nog vergaderd worden. We zorgen er in elk geval voor dat het stukje dat Máxima te voet zal afleggen er picobello uit zal zien.”

Marieke Stuart, woordvoerder van de politie Brabant-Noord: ,,De politie doet geen inhoudelijke mededelingen over de manier waarop de beveiliging van prinses Máxima op 6 april in Boxtel is geregeld. We zijn in nauw overleg met alle instanties om het bezoek in goede banen te leiden. Voor bezoeken van leden van het koninklijk huis of andere hoogwaardigheidsbekleders bestaan vaste protocollen, waarover verder geen mededelingen worden gedaan.”

,,Op dit moment staat al vast dat twee motorrijders van ons korps de auto van de prinses zullen opvangen ter hoogte van wegrestaurant De Lucht langs de rijksweg A2. De motorrijders begeleiden de prinses tot Boxtel. Ter plaatse zal een aantal agenten aanwezig zijn om erop toe te zien dat het bezoek ordelijk verloopt en dat mensen achter de dranghekken blijven. Natuurlijk wordt de locatie van het bezoek vooraf goed bestudeerd.”

Bart van Roosmalen, eigenaar van bloemsierkunst Marimba en voorzitter van de winkeliersvereniging Selissen: ,,Het bezoek van prinses Máxima wordt nogal overtrokken. Laten we vooral in het oog houden dat ze komt voor de contactouders. Het gaat om het werk dat zij verrichten. Ik denk dan ook niet dat de winkeliers extra activiteiten zullen ontplooien. Daarvoor is het bezoek trouwens ook veel te kort. Of we de straat gaan versieren? Ik denk van niet. Misschien hangen we de vlag uit. Maar als mijn bloemen buiten staan, is de Van Beekstraat al mooi versierd.”

OP DE FOTO: De kinderen van de centrale opvang nieuwkomers in basisschool De Walpoort zijn klaar voor de komst van prinses Máxima.
18 maart 2004

Print deze pagina

Terug