INWONERS MOGEN STEMMEN OVER PLANNEN

’In Goede Aarde moet Boxtel op de kaart zetten’

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar vindt dat naast duurzaam bouwen ook duurzaam wonen hoog in het vaandel van de bewoners van In Goede Aarde moet staan.

Boxtel krijgt met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk In Goede Aarde landelijke bekendheid. Daarvan is wethouder Ger van den Oetelaar overtuigd. In de week waarin het officiële startsein wordt gegeven voor de bouw van 382 duurzame woningen laat Van den Oetelaar zijn licht schijnen over de hoge ambities die Boxtel heeft geformuleerd. ,,In het plan In Goede Aarde kan iedereen zijn droom verwezenlijken.”

Vernieuwingsdrang kan wethouder Van den Oetelaar in elk geval niet ontzegd worden. Want wie haalt landschapsarchitecten helemaal uit Vlaanderen om het openbaar groen in een nieuwbouwwijk in te richten? Wie durft inwoners van een gemeente mee te laten stemmen over ontwerpen die door machtige projectontwikkelaars worden ingediend? Wie heeft het lef om toekomstige wijkbewoners te vragen hun huis open te stellen tijdens manifestaties over duurzaam bouwen en duurzaam wonen?

Het gaat goed met In Goede Aarde. Van den Oetelaar blijft het benadrukken als hij over de duurzame woonwijk praat die de komende jaren in Boxtel wordt opgetrokken, alle berichten over bezwaarprocedures, belastingtegenvallers en te dure koopwoningen ten spijt. ,,Ik heb de cijfers aan mijn zijde”, stelt de wethouder nuchter. ,,De verkoop gaat de goede kant op als nu al 50 procent van de woningen in de deelplannen De Kantelen en De Lichtbanen is verkocht. Ideeën om delen van de wijk te herontwikkelen en te kiezen voor goedkoper wonen kunnen in de ijskast.”

COMPETITIE
Het jaar 2004 is een cruciaal jaar voor In Goede Aarde. Nadat fase 1 van deelplan De Zonnegolven enkele jaren geleden al werd gerealiseerd, is na de jaarwisseling gestart met de bouw van de eerste woningen in De Kantelen en De Lichtbanen. De eerste woningen werden in de zomer van het vorig jaar aan de man gebracht. Op 27 maart gaan de volgende woningen in deze deelplannen in de verkoop; opnieuw rekent de gemeente op veel aanloop als in het gemeentehuis een verkoopdemonstratie wordt gehouden. Waarschijnlijk volgt de loting op 10 mei.

In april of mei volgt de volgende fase. Dan start Boxtel met de uitgifte van kavels en woningen in de deelplannen De Hoeve en Het Groenland. In beide deelplannen wordt aan de bouw van nieuwe woningen een competitie-element toegevoegd. In De Hoeve, waar plaats is voor 25 vrijstaande woningen, worden projectontwikkelaars uitgedaagd hun duurzame ambities te tonen. Van den Oetelaar: ,,De projectontwikkelaars gaan om de hoogste eer strijden en wie met de meest duurzame ontwerpen op de proppen komt, mag gaan bouwen. De woningen worden volgens het normale lotingsysteem aan de man gebracht.”

In deelplan Het Groenland gaat Boxtel nog een stapje verder. Daar wordt het publiek gevraagd mee te stemmen over de negen ontwerpen die door architecten worden gemaakt. Inwoners van Boxtel worden uitgenodigd om onder meer via internet te stemmen op de ontwerpen, die allen moeten voldoen aan strenge eisen van duurzaamheid. ,,Hier kunnen liefhebbers hun droom helemaal verwezenlijken”, zegt Van den Oetelaar enthousiast. ,,De mensen die hier mogen bouwen, bouwen welstandsvrij. Een gouden kans!”

HOGESCHOOL
De uitwerking van deelplan Het Groenland, waar ruimte is voor negen vrijstaande woningen op reusachtige kavels van 500 tot 600 vierkante meter, is beslist uniek. Mensen die een kavel kopen worden gekoppeld aan een duurzaam thema dat aan dat stukje Boxtel is gekoppeld. Daarnaast krijgen ze een lijstje met namen van architecten, die men in de arm moet nemen om hun 'droom’ te verwezenlijken. ,,Mensen moeten kiezen uit architecten die waargemaakt hebben dat ze duurzaam kunnen bouwen. Het gaat om architecten die behoren tot de landelijke top of the bill. In Het Groenland verrijst hogeschoolarchitectuur”, aldus Van den Oetelaar.

De wethouder vult aan dat een jury, met daarin onder meer inwoners van Boxtel, de ontwerpen zal beoordelen. ,,Burgers kunnen ook een stemadvies via internet geven.” De gelukkigen die zich straks een woning in Het Groenland kunnen veroorloven, gaan deelnemen aan een project dat Boxtel uitwerkt in samenwerking met het tijdschrift Duurzaam Wonen. ,,Niet alleen krijgen kopers handreikingen om niet alleen duurzaam te bouwen, maar ook duurzaam te wonen. Men wordt gevraagd deel te nemen aan manifestaties waarbij nu al vaststaat dat men de deur van de woning gastvrij open moet zetten tijdens manifestaties over duurzaamheid.”

Cruciaal is de rol van milieucentrum De Kleine Aarde in dit project. De buurman van In Goede Aarde is bereid gevonden om nauw betrokken te zijn bij de duurzame inrichting van de wijk die rondom de historische Van Coothhoeve wordt opgetrokken. Van den Oetelaar: ,,De Kleine Aarde is straks meer dan een buurman. Het is een partner en er zal sprake zijn van wederzijdse winstpunten, voor bewoners én voor De Kleine Aarde.”

MONDIAAL
Niet alleen woningen in de duurdere prijsklasse worden in het plan In Goede Aarde gerealiseerd. Langs de Schijndelseweg zal op termijn het deelproject De Slang worden gerealiseerd. Hier is volgens de wethouder nadrukkelijk plaats voor goedkope woningen (verkoopprijs tot 183.0000 euro – red.). De onderhandelingen over De Slang verkeren in een eindstadium en Van den Oetelaar verwacht op korte termijn meer duidelijkheid.

Boxtel werkt aan de plannen met BAM Vastgoed, het grootste bouwconcern van Nederland. Uniek is de wijze waarop het thema mondiale duurzaamheid aan dit project wordt verbonden. De bouw van woningen aan de noordzijde van de Schijndelseweg levert winst op voor een tweetal projecten in de Derde Wereld, te weten een waterproject in Irian Jaya (voorheen Nieuw-Guinea) en een scholenproject in Nepal.

,,We gaan verder dan geld ophalen voor deze projecten”, benadrukt Van den Oetelaar. ,,Waarschijnlijk zal het zo zijn dat voor iedere euro die uit het bouwproject naar voren komt voor Irian Jaya of Nepal verdubbeling zal plaatsvinden door bijvoorbeeld Wilde Ganzen. Maar belangrijker nog is dat sprake is van wederzijdse belangen. Ik denk bijvoorbeeld aan culturele uitwisseling.” Het thema sociale duurzaamheid, ook een hot item in de Boxtelse politiek, komt hier aan bod. Om de bewoners van De Slang met elkaar in contact te brengen, zal sprake zijn van ’collectieve kopersbegeleiding’. ,,Mensen leren elkaar in een vroeg stadium kennen.”

HUURWONINGEN
De politieke eis om in het plan In Goede Aarde ook huurwoningen te bouwen - de gemeenteraad liet deze eis vastleggen in een motie - wordt gerealiseerd in de tweede fase van De Zonnegolven. Daar is volgens Van den Oetelaar ruimte voor huurwoningen. De wethouder erkent dat veel projectontwikkelaars niet zitten te springen op het bouwen van huurwoningen.

,,Op dit moment is de grond slechts voor een deel in het bezit van de gemeente. Afhankelijk van de grondprijs die we straks kunnen berekenen, zal duidelijk worden hoeveel huurwoningen gebouwd kunnen worden. De woningen komen er zeker, we zijn gebonden aan de uitspraak van de gemeenteraad en ook projectontwikkelaars moeten zich daaraan houden.”

Het bouwen van huurwoningen is van belang voor de variatie in In Goede Aarde. ,,Juist gevarieerd bouwen levert kwaliteit op”, zegt Van den Oetelaar. Bovendien slaag je er als gemeente in om een groter deel van je inwoners de kans te bieden een plek te vinden in In Goede Aarde.” De onderhandelingen met de grondbezitters zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de omvang van het huurwoningenbestand in de nieuwbouwwijk.

Is met de afronding van De Kantelen, De Lichtbanen, De Hoeve, Het Groenland, De Slang en De Zonnegolven II het plan In Goede Aarde helemaal gevuld? Van den Oetelaar: ,,Nee. Het gebied tussen De Zonnegolven en de straat Munsel staat nog op de kaart als uit te werken bestemming. Dat wil zeggen dat er nog gebouwd kan worden. Een planning is er nog niet, maar we denken dat er mogelijk in 2007 huizen gebouwd zouden kunnen worden. Meer ruimte is er aan Het Klaverblad waar projectontwikkelaar Aan de Stegge huizen gaat bouwen op de grond van landbouwer Meulendijk. Nu de stankcirkel weg is, zijn we gestart met het uitwerken van een nieuw bestemmingsplan. Het eerdere plan werd puur en alleen vanwege die stankcirkel door Gedeputeerde Staten tegengehouden. Het plan zit nu weer in de pijplijn.”

OP DE FOTO: De wijk In Goede Aarde krijgt een definitieve ontsluiting via Het Klaverblad. De huidige weg wordt verlegd in zuidwaartse richting.
18 maart 2004

Print deze pagina

Terug