PROVINCIALE STUURGROEP GEVOELIG VOOR NOODKREET

'Woningbouw in Esch niet op slot'

OP DE FOTO: Commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen werd eind januari tijdens haar kennismakingbezoek aan de gemeente Haaren bijgepraat over de woningbouwproblematiek in de kleine kern Esch. Op de foto voert wethouder Piet den Ouden het woord. Burgemeester Frans Ronnes (links) en wethouder Joseph Pullens (geheel rechts) lijken met hun gedachten elders te zijn.

De vurige pleidooien van de Haarense wethouder Piet den Ouden richting de provinciale leden van de stuurgroep streekplanuitwerking hebben uiteindelijk dan toch het beoogde effect opgeleverd. De kernen Esch en Biezenmortel gaan niet op slot voor woningbouw. ,,Er mag worden gebouwd in de afrondende uitbreidingslocaties Venakker IV in Esch en Slijkhoef II in Biezenmortel. Voor de langere termijn zal het college alles in het werk stellen om ook de in de structuurvisie plus genoemde locaties Reigerskant (Esch) en Capucijnenhof (Biezenmortel) te mogen ontwikkelen", aldus Den Ouden.

Volgens het college van Haaren is voldoende woningbouw voor Esch en Biezenmortel van levensbelang. ,,Achter de schermen werd daarom hard gewerkt om ook in deze beide dorpen de woningbouw uit het slop te halen", stelt Den Ouden.

Sinds februari 2002, toen het nieuwe Streekplan vastgesteld werd, mag alleen gebouwd worden op inbreidingslocaties. Die maatregel pakte slecht uit voor Esch en Biezenmortel, omdat in beide dorpen nauwelijks inbreidingsmogelijkheden zijn. Tot nu toe konden slechts zes (Esch) en twee (Biezenmortel) woningen geprogrammeerd worden.

Den Ouden laat deze week in de publicaties van de gemeente Haaren, waarin burgemeester Frans Ronnes en zijn wethouders beurtelings een column verzorgen, weten dat hij nu duidelijkheid kan verschaffen over de kansen op woningbouw voor de twee Haarense kernen. Tijdens een informatieavond over de structuurvisie plus kon hij onlangs nog geen harde toezeggingen doen.

,,Maar in de wetenschap dat er voor Esch en Biezenmortel iets in het vat zat, kon ik wel beloven meer duidelijkheid te verschaffen na 4 maart; de dag waarop het uitwerkingsplan voor wonen en werken van de regio Boxtel en omstreken vastgesteld zou worden. De gemeente Haaren is in het streekplan in deze landelijke regio ingedeeld", aldus Den Ouden.

,,Hoewel het streekplan nog steeds vasthoudt aan het uitgangspunt 'eerst inbreiden en daarna pas uitbreiden', wordt in het uitwerkingsplan een uitzondering gemaakt voor Esch en Biezenmortel. Omdat de wethouder de leden van de stuurgroep ervan kon overtuigen dat bouwen in Esch en Biezenmortel van levensbelang is, werd de volgende tekst in het ontwerp-uitwerkingsplan opgenomen: 'Bij de kleine kernen Esch en Biezenmortel zijn bij de meest recente uitbreidingslocaties gedurende lange tijd onaffe dorpsranden ontstaan, grenzend aan landschappelijk waardevol gebied. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit is het gewenst, om hier op beperkte schaal woningbouw ter afronding van de dorpsrand toe te staan'."

Het college is volgens de wethouder uit Esch bijzonder blij met dit 'klinkende resultaat'. ,,Na drie jaar knokken voor een rechtvaardige streekplanuitwerking gaan onze kleinste dorpen dus niet op slot."

Het college worstelt volgens Den Ouden echter nog wel met een 'groot praktisch probleem'. ,,Net nu we behoefte hebben aan 'meer handen' om de nieuwe woningbouwplannen op te pakken, moet 250.000 euro op personeelskosten worden bezuinigd. En dat terwijl naast Venakkers en Slijkhoef, ook de bouwplannen van de instellingen Cello en De Kreite en de centrumvisie Helvoirt om extra personele inzet vragen. Samen met de gemeenteraad zal dus nog gezocht moeten worden, hoe invulling te geven aan deze massale maatschappelijke vraag vanuit de gemeenschap Haaren."
11 maart 2004

Print deze pagina

Terug