EIGENAAR DE JONG OPTIMISTISCH

Laurus steunt uitbreiding supermarkt Van Hornstraat

OP DE FOTO: Eigenaar Joep de Jong van de supermarkt aan de Van Hornstraat voerde in het najaar van 2003 actie tegen de dreigende sluiting van de Super De Boer-vestiging. De Jong haalde 2.583 handtekeningen op. (Archieffoto Brabants Centrum).

Supermarktconcern Laurus steunt de plannen van Boxtelaar Joep de Jong om de supermarkt aan de Van Hornstraat uit te breiden. Daarmee lijkt de toekomst van de veelbesproken supermarkt verzekerd. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om het winkeloppervlak van de huidige Super De Boer-vestiging uit te breiden van 600 naar 1.000 vierkante meter. ,,Ik zie het weer helemaal zitten”, stelt eigenaar De Jong.

De steun van supermarktconcern Laurus is een extra stimulans voor De Jong om te werken aan een uitbreidingsplan. Na een verhitte discussie in de Boxtelse politiek droeg een meerderheid in de gemeenteraad het college van B. en W. op mee te werken aan de uitbreidingsplannen van de Boxtelse ondernemer.

Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering in november, waarin een initiatiefvoorstel van de oppositiepartij Democratische Partij Boxtel-Liempde werd gesteund door de SP, VVD, Boxtels Belang en coalitiepartij PvdA/GroenLinks. CDA en Combinatie95 stemden tegen. Burgemeester Jan van Homelen ontraadde het voorstel en zette vraagtekens bij het verzoek van De Jong.

De opstelling van de gemeenteraad heeft mogelijk bijgedragen aan de omslag binnen Laurus. Het concern voelde weinig voor het behouden van de supermarkt wanneer deze niet uitgebreid zou mogen worden. Nu de politiek in meerderheid wil meewerken aan uitbreiding, grijpt ook Laurus zijn kans, zo lijkt het.

In december heeft het concern eigenaar De Jong reeds op de hoogte gebracht van de steun aan de uitbreidingsplannen. Twee weken geleden blijkt Laurus ook ingestemd te hebben met de bedrijfseconomische gegevens die de eigenaar richting gemeentehuis heeft gestuurd. Die gegevens moeten de noodzaak van uitbreiding aantonen.

VOORWAARDEN
In het gemeentehuis wordt momenteel gewerkt aan een procedure die moet leiden tot uitbreiding van de winkel. Het college van B. en W. stelt enkele voorwaarden, maar daaraan kan eigenaar De Jong naar eigen zeggen ’gemakkelijk’ voldoen. Het inleveren van een bedrijfsplan en een ruimtelijke onderbouwing van het uitbreidingsplan zal de ondernemer niet voor problemen stellen, zo merkte hij deze week op. ,,De meeste gegevens liggen al lang in het gemeentehuis."

De eis dat bij de grotere supermarkt voldoende parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn vormt ook geen belemmering. De Jong: ,,De huidige parkeerplaats is al groot genoeg voor een winkel van 1.000 vierkante meter. En als blijkt dat de parkeerplaats te klein is, kunnen we op eigen terrein denken aan uitbreiding.” De eigenaar zet zijn vraagtekens bij de voorwaarde dat hij moet opdraaien voor de kosten als omwonenden een verzoek tot planschade indienen. Dat kan als zij menen dat de winkeluitbreiding een aantasting vormt van hun woonomgeving.

De uitbreiding van de supermarkt kan betrekkelijk eenvoudig gerealiseerd worden. Aan de zuidkant van de winkel kan de uitbreiding van 400 vierkante meter gerealiseerd worden. De buitenmuur zal tien tot elf meter opschuiven.

Of supermarktconcern Laurus de huidige Super De Boer-formule zal handhaven is volgens De Jong nog niet bekend. De eigenaar verhuurt zijn pand aan Laurus, die zelf kan bepalen welke winkelformule men verkiest. Naast Super De Boer werkt Laurus met de formules Edah en Konmar.
11 maart 2004

Print deze pagina

Terug