MOGELIJK VERRUIMING SLUITINGSTIJDEN

Boxtel krijgt horecaproef onder strikte voorwaarden

Een meerderheid van de politiek is bereid de sluitingstijden van de horeca in het uitgaanscentrum van Boxtel te verruimen. Burgemeester Jan van Homelen wil meewerken aan zo’n proef, maar alleen als alle horecaondernemers voldoen aan wat hij noemt ’leefbaarheidscriteria’. Op dit moment zijn er volgens Van Homelen te veel misstanden om de proef op te starten.

Met een opsomming van incidenten die de laatste weekeinden hebben plaatsgevonden in het uitgaanscentrum van Boxtel wilde de burgemeester aantonen dat de horeca nog niet rijp is voor een proef. Hij herinnerde de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken woensdag 10 maart aan afspraken die ruim een jaar geleden zijn gemaakt. ,,In januari 2003 hebben we afgesproken dat er alleen een verruiming van de sluitingstijden kan plaatsvinden als de leefbaarheid in het centrum niet wordt aangetast en elke horecazaak voldoet aan de voorwaarden.”

Van Homelen somde een aantal incidenten op die in zijn ogen aantonen dat verruiming van de sluitingstijden niet aan de orde kan zijn. Bij café Het Hart van Boxtel is onlangs een overschrijding van de geluidsnorm met 25 decibel geregistreerd. ,,Ondanks vele investeringen worden blijkbaar geen betere resultaten geboekt en dat is onaanvaardbaar”, stelde de burgemeester. Ook bij andere cafés werden overtredingen geregistreerd. Zo stond bij een café ’s avonds laat een bovenlicht open en hadden andere kroegen de deuren niet goed dicht, zodat sprake was van geluidsoverlast.

TWIJFEL
De voorbeelden van Van Homelen zaaiden twijfel onder de leden van de commissie die in eerste instantie overwegend positief stonden tegenover de horecaproef. Het CDA gaf vorige week in deze krant al aan voor een proef van één jaar te zijn. De oppositiepartijen Boxtels Belang, VVD en Democratische Partij Boxtel-Liempde kozen gisteravond ook voor zo’n proef. De DPBL wil tijdens de raadsvergadering van 25 maart zelfs een initiatiefvoorstel indienen om de algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen en de verruiming van de sluitingstijden op die manier door de gemeenteraad te laten vastleggen. Burgemeester Van Homelen ontraadde een dergelijk initiatiefvoorstel nadrukkelijk.

De fracties van de PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en SP stelden eveneens voor een proef te zijn, maar stelden veel nadrukkelijker dan de andere partijen dat de horecabedrijven aan strikte voorwaarden moeten voldoen. De partijen vinden dat de cafébazen eerst orde op zaken moeten stellen voordat de sluitingstijden verruimd kunnen worden. Met name Combinatie95 en SP vinden het veel te vroeg om nu al geld vrij te maken voor cameratoezicht en extra politie-inzet; andere fracties gaven gisteravond aan wel bereid te zijn tot extra investeringen in veiligheid.

VRAAGTEKENS
Burgemeester Van Homelen zette gisteravond andermaal vraagtekens bij de horecaproef. Hij is bevreesd voor aantasting van de leefbaarheid. Hij baseert dat op voortdurende klachten over overlast. Verder leeft de vrees dat jongeren die na een avondje stappen rond middernacht per trein terugkeren uit de omliggende steden in Boxtel de kroeg induiken. ,,Boxtel gaat dan dienen als een opvangplek. Ik wens u in dat geval veel succes bij de handhaving van openbare orde en veiligheid”, stelde de burgemeester.

Van Homelen benadrukte voorstander van een proef te zijn. ,,Ik draag de horeca écht een warm hart toe, maar ik eis ook dat de horeca bij een eventuele proef voldoet aan alle condities. Op basis van de huidige gegevens kan het niet en zal het centrum buitengewoon veel nadelen van zo’n proef ondervinden. Ik doe er niet aan mee.” Van Homelen verduidelijkte dat hij op basis van de huidige APV een proef kan tegenhouden. Wanneer de gemeenteraad zou besluiten de APV te wijzigen en de sluitingstijden aan te passen - de Democratische Partij Boxtel-Liempde overweegt een dergelijke stap nadrukkelijk - dan is hij gebonden aan deze nieuwe richtlijn. ,,De condities waaraan de horecaondernemers moeten voldoen vallen echter onder het hoofdstuk uitvoering en dat ligt op het bordje van uw burgemeester.”

De burgemeester deed aan het slot van het debat een beroep op de Boxtelse horecaondernemers om samen te gaan werken aan een voorbereiding van een proef met verruimde sluitingstijden. Van Homelen: ,,De basisgedachte moet zijn dat het kan. Bij mij bestaat de bereidheid om tot een proef te komen, maar alleen als alle horecabedrijven voldoen aan de leefbaarheidscriteria.”

GEEN POLITIEAGENT
Voorzitter Gerard van der Sloot van de afdeling Boxtel-Liempde van Horeca Nederland riep de politici tijdens de commissievergadering nadrukkelijk op voor een proef van één jaar te kiezen. Op die manier kunnen de effecten van het zomerseizoen en het winterseizoen gemeten worden.

Bestuurslid William van Dinther stelde dat de plaatselijke horeca-afdeling alles in het werk stelt om alle bedrijven te laten voldoen aan de regels. ,,Maar onze bevoegdheid is niet eindeloos. We kunnen niet als politieagenten gaan rondlopen en controleren of iedereen zich aan de regeltjes houdt. We kunnen iemand hooguit in de wandelgangen op zijn gedrag aanspreken.”
11 maart 2004

Print deze pagina

Terug