WETHOUDER: 'BOXTEL GEEFT NIET OP'

Lightrail op Duits Lijntje blijkt
veel te kostbaar

De ombouw van het Duits Lijntje tot een moderne lightrailverbinding tussen Boxtel, Veghel en Uden is financieel onhaalbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van vervoersbedrijf BBA. De provincie ziet tot verdriet van de gemeente Boxtel af van verder onderzoek naar de mogelijkheden om de oude spoorlijn nieuw leven in te blazen. ,,We laten het hoofd niet hangen", reageert wethouder Wim van Erp.

Nadat in het voorjaar van 2002 al werd aangetoond dat personenvervoer op het Duits Lijntje onrendabel zou zijn, blijkt nu andermaal dat de in 1873 aangelegde spoorlijn niet levensvatbaar is. Vorig jaar werd nieuw onderzoek opgestart omdat de provincie veel waarde hecht aan goed openbaar vervoer tussen de grote steden en tussenliggende gemeenten. Lightrail zou mogelijk een goed alternatief kunnen zijn.

Vervoersbedrijf BBA onderzocht de haalbaarheid van lightrail en is onlangs tot de conclusie gekomen dat de kosten voor de ombouw van het Duits Lijntje niet opwegen tegen de baten. Volgens de BBA zou de lightrailverbinding tussen Boxtel, Veghel en Uden veel te weinig reizigers trekken om rendabel te kunnen draaien. De provincie legt zich neer bij die conclusie en wil geen nader onderzoek doen naar een lightrailverbinding. De provincie heeft de BBA gevraagd studie te verrichten naar de haalbaarheid van een busverbinding op dit traject.

Wethouder Van Erp van de gemeente Boxtel reageert teleurgesteld op de uitkomsten van het BBA-onderzoek. Hij kent de precieze cijfers van het BBA-onderzoek nog niet, maar weet van gedeputeerde Eric Janse de Jonge dat de kosten van een lightrailverbinding erg hoog zijn en niet opwegen tegen het geringe aantal reizigers dat de verbinding zou lokken. ,,Voor Boxtel is lightrail evenwel een prioriteit", stelt Van Erp. ,,Gelet op de vele scholieren die vanuit het oosten naar Boxtel komen, zou een treinverbinding via het Duits Lijntje soelaas kunnen bieden."

Van Erp denkt dat een lightrailverbinding ook een stimulans zou kunnen zijn voor toerisme en recreatie in Boxtel en omgeving. ,,Boxtel is de toegangspoort van Het Groene Woud en niets zou mooier zijn als je ook via het Duits Lijntje naar dit natuurgebied zou kunnen reizen."

KEULSEBAAN
De wethouder weet van collega-wethouder Joop Kerkhof uit Veghel dat vervoersbedrijf Syntus in Doetinchem nog steeds belangstelling heeft om op het Duits Lijntje een lightrailverbinding te realiseren. Vorig jaar ging een Boxtelse delegatie op excursie naar Syntus en maakte een kennismakingsrit over een van de trajecten die het bedrijf met moderne dieseltreinen exploiteert in de Achterhoek.

Van Erp: ,,Boxtel geeft niet op, ook al komt het onderzoek naar de lightrailverbinding op een laag pitje te staan. Natuurlijk realiseren we ons dat het openen van een nieuwe treinverbinding ook problemen met zich mee kan brengen. Aan de ene kant werken we immers aan het saneren van tien spoorwegovergangen. Het heropenen van het Duits Lijntje betekent dat je er weer een paar overwegen bij krijgt. En dat zou vooral op de Keulsebaan tot problemen kunnen leiden."
11 maart 2004

Print deze pagina

Terug