PETER GLAS EEN JAAR WATERGRAAF BIJ ’DE DOMMEL’

’Burger moet zich weer bewust worden van water’

OP DE FOTO: Peter Glas is deze week een jaar watergraaf van Waterschap De Dommel.

Peter Glas voelt zich helemaal thuis in Brabant. De watergraaf van Waterschap De Dommel is niet alleen bestuurlijk helemaal ondergedompeld in de provincie. Sinds deze week woont hij met zijn gezin in Boxtel en is hij bezig met een verkenning van zijn nieuwe woonplaats. Op de dag dat hij precies één jaar verbonden was aan het waterschap pakte hij de laatste verhuisdozen uit. ,,Mensen zijn met de rug naar het water gaan leven.”

De dagelijkse autoritten van Berkel en Rodenrijs naar Boxtel en terug zitten erop. Een jaar na zijn benoeming door de Kroon heeft watergraaf Glas een woning betrokken in het centrum van Boxtel, op een steenworp afstand van de Dommel. Glas heeft het naar zijn zin in Brabant. Als bioloog heeft hij naar eigen zeggen veel meer affiniteit met het kleinschalige landschap en de vele dorpjes dan het ’tjokvolle strakgetrokken westen’. In het eerste weekeinde dat hij in Boxtel woonde trok hij er meteen op uit om de Kampina te verkennen en een tocht langs de Huisvennen te maken.

Bent u bewust op zoek gegaan naar een woning in Boxtel?

,,We hebben naar huizen gezocht in een straal van twaalf kilometer rondom Boxtel. Dat de keuze uiteindelijk is gevallen op Boxtel is toeval, het had ook best Sint-Michielsgestel kunnen zijn. Ik ben wel heel blij met het plekje dat we gevonden hebben. De Dommel is nabij en het waterschapshuis ligt zó dichtbij, dat zelfs fietsen weinig zin heeft. Dat betekent dus dat ik iets anders moet verzinnen om de conditie op peil te houden.”

Een jaar geleden vertelde u in personeelsmagazine ’Fris’ van Waterschap De Dommel dat de baan als watergraaf een droom was die versneld is uitgekomen.

,,Die droom is werkelijkheid geworden. Het werk omvat alles wat ik me ervan had voorgesteld. Terugkijkend op het eerste jaar concludeer ik dat ik geen mooier moment had kunnen uitkiezen om op deze plek met water bezig te zijn. Als waterschap zijn we terechtgekomen in een fase waarin heel veel projecten tot uitvoering komen. Kijk maar naar de projecten rond de Heerenbeekloop, de Beerzeloop en de Vughterstuw. Het is tijd om te oogsten.”

Wat zijn uw drijfveren?

,,Ik beschouw het als een uitdaging om bestuurlijk eindverantwoordelijk te zijn en als voorzitter van de vergadering van hoofdingelanden iedereen aan het woord te laten en ruimte te geven aan alle belangen en standpunten. Het is belangrijk dat we draagvlak creëren voor onze plannen. Kijk naar het plan Dommel door Boxtel. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we het oorspronkelijke plan hadden kunnen forceren en dat de ingediende bezwaren geen schijn van kans gemaakt zouden hebben. Maar we hebben heel bewust gekozen voor overleg met bewoners en milieuwerkgroepen. We hebben tekentafelsessies gehouden om iedereen mee te krijgen. Dat is op enkele bezwaren na gelukt.”

Het jaar 2004 is een belangrijk jaar voor Waterschap De Dommel. In het najaar worden de verkiezingen gehouden voor een nieuwe vergadering van hoofdingelanden. Hoe kan het waterschap dichter bij de burger gebracht worden?

,,De Noord-Brabantse Waterschapsbond waarin alle Brabantse waterschappen vertegenwoordigd zijn werkt samen met de provincie aan de campagne ’Brabant leeft met water’. We willen belangrijke waterthema’s bij de burger brengen. Dat gaan we doen met reclamespotjes en documentaires bij Omroep Brabant, waarin specifieke Brabantse thema’s als verdroging aan de orde zullen komen.”

,,We moeten constateren dat de mensen met de rug naar het water zijn gaan leven. Honderd jaar geleden was iedereen zich nog bewust van de dynamiek van het water en werd de natuur veel beter gelezen. Het is zaak dat het waterbewustzijn weer terugkeert bij de mensen. Het is niet vanzelfsprekend om droge voeten te hebben. Aan ons de taak om in het stroomgebied van de Dommel 11.700 hectaren te vinden voor de berging van water. We moeten voorkomen dat het grondwaterpeil stijgt en onze kelders vollopen.”

,,Juist ook in dit verkiezingsjaar werken we aan een plan om het waterschap via de stroomgebieden een sterkere band met de streek te geven. Nu het kabinet heeft besloten dat het huidige waterschapsbestel behouden blijft, is het zaak dat mensen inzien dat een modern waterschap een goed bestuur verdient, dat weet wat nodig is voor veiligheid en schoon en voldoende water.”

Gaan we ook nog ooit naar de stembus om een watergraaf te kiezen?

,,Ik zou er geen principiële tegenstander van zijn, maar ik twijfel aan het nut en de noodzaak van zo’n verkiezing, net zoals ik twijfel aan de zin van gekozen burgemeesters. Ik denk dat een benoemde watergraaf uitstekend boven, of liever gezegd tussen de partijen kan staan en een neutrale voorzittersrol kan spelen. Als het ooit tot verkiezingen komt, zal ik me trouwens graag verkiesbaar stellen voor De Dommel.”

Wat heeft u in uw eerste jaar als watergraaf het meest verrast?

,,Terugkijkend vind ik dat de discussie die we in het waterschapsbestuur gevoerd hebben over de aanpassing van onze tarieven vrij onverwacht was. We zijn gaan discussiëren over kerntaken en over de vraag of we als waterschap misschien taken zouden moeten afstoten. Er werden opmerkingen gemaakt over de vraag of bijvoorbeeld het ecologisch herstel van beken tot onze kerntaken gerekend mag worden. In mijn optiek moet het waterschap zich bezighouden met alle aspecten van waterbeheer.”

,,In het licht van de bezuinigingen en de teruglopende economie snap ik dat zo’n discussie gevoerd wordt. Als overal op de rem wordt getrapt zou het vreemd zijn als bij het waterschap de trein blijft doordenderen. Maar we moeten ons wel realiseren dat we in Nederland voor één euro per inwoner per dag schoon en voldoende water en een heel hoge graad van veiligheid kunnen aanbieden. In de toekomst is het de taak van het waterschap om de burger zoveel mogelijk waar voor zijn geld te geven. Dat kan door effectief te werken en evenwicht te zoeken tussen ambities en kosten. Maar laat er geen misverstand over bestaan: alles wordt duurder.”

Enkele maanden na uw benoeming bracht kroonprins Willem-Alexander een bezoek aan Boxtel en wandelde u met hem door de Kampina. Beschouwt u dat als een van de hoogtepunten van het eerste jaar?

,,Ik zou het geen hoogtepunt willen noemen. De prins deed zijn werk als voorzitter van de commissie integraal waterbeheer, ik deed mijn werk als watergraaf. Het was natuurlijk wel een heel bijzondere ervaring. Ik vind het nog steeds opvallend dat de prins zoveel kennis heeft van de waterproblematiek en dat hij in zijn functie als commissievoorzitter juist in dit stroomgebied aan het werk was.”

,,Wat ik tijdens dat bezoek echt heel frappant vond was dat Willem-Alexander veel beter de weg wist dan ik. Hij wist precies welke afslag we moesten nemen richting de Kampina en kende zelfs de weg in het bos. Hij kende de Kampina beter dan ik! Maar dat gaat veranderen nu ik in Boxtel woon. Reken maar.”
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug