OMWONENDEN D'N TIP FEL TEGEN KOMST 'JOP'

Liempde blijft worstelen met hangjongeren

OP DE FOTO: Een plan om een jongerenontmoetingsplaats (JOP) te bouwen op D'n Tip is omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.

De inwoners van Liempde blijven klagen over overlast door hangjongeren. Tijdens de vergadering van de dorpsraad werd woensdag 3 maart duidelijk dat het nog steeds klachten regent over vandalisme en andere vormen van overlast. Een plan om een jongerenontmoetingsplaats (JOP) te bouwen op D'n Tip is omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.

De overlast door hangjongeren blijft de gemoederen in Liempde bezighouden. Vorig jaar werd op verschillende fronten gesproken over de problemen die een grote groep jongeren zou veroorzaken in de omgeving van het Raadhuisplein, aan de Oude Dijk nabij jeugdhuis Pius X en in een fietstunneltje onder de rijksweg A2. Burgemeester Jan van Homelen dreigde zelfs met een samenscholingsverbod.

Tijdens de vergadering van de dorpsraad liet loco-burgemeester Wim van Erp doorschemeren dat de overlast van jongeren op dit moment 'de spuigaten uitloopt'. Volgens Van Erp is in het college van B. en W. al meerdere malen gesproken over het probleem. Ook is duidelijk geworden dat de aanpak van de jongerenwerkers van DELTA nog niet het gewenste effect heeft, zo stelde de loco-burgemeester.

Uit onderzoek van het jongerenwerk komt naar voren dat de overlast wordt veroorzaakt door een harde kern van circa acht jongeren, waarvan er slechts enkelen uit Liempde komen. Daarnaast is er nog een groep van circa 25 'meelopers'. Die zorgen momenteel regelmatig voor problemen in de omgeving van jeugdhuis Pius X en De Serenade. Omwonenden hebben inmiddels bij de gemeente aan de bel getrokken.

VERDIENEN
De discussie over de overlast door hangjongeren ontstond naar aanleiding van een voorstel om op D'n Tip een JOP te bouwen voor deze groep. De bewoners van de omliggende straten (Barrierweg, Rosenlo en Rosenhofstraat) hebben zich unaniem tegen het plan gekeerd. Ze zijn verontwaardigd dat ze 'bij toeval' vernamen dat gemeente, jongerenwerk, wijkorgaan en politie deze plek hebben aangewezen. ,,We zijn met stomheid geslagen", vertolkte Hermien van der Heijden de gevoelens van de omwonenden.

In de dorpsraad werden vraagtekens gezet bij het nut van een JOP. De ontmoetingsplek die enkele jaren geleden bij jeugdhuis Pius X werd gebouwd is inmiddels verdwenen. Deze locatie is nu regelmatig het toneel van vandalisme en andere vormen van overlast. De dorpsraad merkte op dat door die problemen niemand warmloopt voor het bouwen van een JOP.

,,Er is veel gebeurd in Liempde en het kan niet zo zijn dat we een JOP gaan bouwen voor een groep jongeren die alleen maar overlast veroorzaakt. Een JOP moet je verdienen", aldus dorpsraadlid Karel Voets. ,,Het fenomeen JOP is ten dode opgeschreven", stelde dorpsraadlid Jan Janssen. Hij hield een pleidooi voor het creŽren van ontmoetingsplekken met zitbankjes waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Deze suggestie wordt door loco-burgemeester Van Erp binnenkort voorgelegd aan het gemeentebestuur.

OP DE FOTO: Woensdag 3 maart, 16.00 uur: d'n Tip in Liempde is gevuld met spelende kinderen. Omwonenden voelen niets voor de komst van een jongerenontmoetingsplaats.
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug