ACTIES VOOR TERUGKEER VAN BIJZONDERE TREKVOGEL

Ooievaar vindt weg naar Het Groene Woud

OP DE FOTO: Een ooievaar bezet een lichtmast langs de rijksweg A2.

De ooievaar wordt steeds vaker gesignaleerd in Het Groene Woud. Regelmatig duikt de prachtige trekvogel ook in Boxtel op. Om die reden worden acties ondernomen om de ooievaar een plaats te geven in het aaneengesloten natuurgebied dat in beeld is voor de status van nationaal landschap.

Deze week werd een ooievaar gesignaleerd op een wel heel bijzondere plek. Gedurende lange tijd zat de vogel maandagochtend boven op een lichtmast die tussen de rijbanen van de rijksweg A2 staat. De ooievaar liet zich niet afschrikken door de vele auto's die een aantal meters lager voorbijraasden. Eerder op maandag werd dezelfde ooievaar door voorbijgangers langs de Essche Stroom waargenomen.

De Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar, een van de pleitbezorgers van Het Groene Woud, zegt dat de terugkeer van de ooievaar gestimuleerd wordt. De vogels waren vroeger aanwezig in de Meierij; niet voor niets staat een boerderij op Onrooi bekend als 'Het Ooievaarsnest'. Volgens Van den Oetelaar zijn er meerdere initiatieven om nestplekken voor de ooievaar te realiseren.

Juist deze week heeft de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel, kortweg WUBBB, een positief advies gegeven op de plannen van de plaatselijke vogelvereniging De Witte Merel om in het Dommeldal een ooievaarsnest te plaatsen. De gemeente Boxtel is bereid om de helft van de kosten te betalen tot een maximum van 2.300 euro.

De Witte Merel lanceerde eind vorig jaar het plan om het Dommeldal te verfraaien met een ooievaarsnest. De vogels worden regelmatig gesignaleerd, maar nestelen vanwege een gebrek aan goede nestplaatsen elders. De vogelvereniging riep andere vogelclubs op ook nestplekken voor ooievaars te realiseren; op die manier zou de terugkeer van de ooievaar verder gestimuleerd kunnen worden.

VERSPREIDING
Het creren van nestgelegenheid lijkt cruciaal in de plannen om de ooievaar terug te laten keren naar Het Groene Woud. Deskundigen stellen dat de meeste ooievaars die in Nederland voorkomen nog steeds leven in de omgeving van zogeheten ooievaarsstations, zoals het ooievaarsdorp in Groot-Ammers in de Alblasserwaard. Een gebrek aan geschikte nestgelegenheid is d oorzaak van de moeizame verspreiding van ooievaars over Nederland.

Volgens wethouder Van den Oetelaar wordt niet alleen gestreefd naar de terugkeer van de witte ooievaar, maar moet ook de zwarte ooievaar terugkeren naar Het Groene Woud. Deze vogel komt vooral voor in vochtige bosgebieden. ,,De kans is aanwezig omdat de Europese populaties het erg goed doen en er daar dus een surplus is dat kan zorgen voor vogels die zich hier vestigen." Van den Oetelaar heeft een aantal jaren geleden zeven zwarte ooievaars waargenomen in De Scheeken in Liempde.

In 2000 werden in Nederland 318 broedende ooievaarsparen geteld, waarvan er enkele tientallen echt in het wild leven. De overige dieren leven in de omgeving van de stations en worden 's winters bijgevoerd. In 1939 waren er in Nederland 316 bewoonde nesten, in 1969 en 1970 werden respectievelijk negentien en veertien nesten geteld. In 1973 was dat aantal teruggelopen tot zes.

OP DE FOTO: De ooievaar op de lichtmast had ogenschijnlijk geen last van het voorbijrazende verkeer over de rijksweg A2 bij Hal.
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug