POLITICI TREDEN SAMEN MET JEUGD OP IN GEMEENTEHUIS

Boxtelse jongeren organiseren festival 'Popgefokt'

OP DE FOTO: Jongerenwerker Sophie Vermeulen (midden met logo) poseert in Villa B18 met Boxtelse jongeren die betrokken zijn bij de organisatie van het popfestival Popgefokt. Van links naar rechts: Joost van der Wiel (ontwerper logo en website), Joost van Grinsven, Luc van Kemenade (tweede van rechts) en Naomi van Hak.

Wat hebben Boxtelse jongeren en de lokale politici, bestuurders en ambtenaren met elkaar? Op het eerste gezicht niet veel, maar in het kader van het cultureel-politiek popfestival 'Popgefokt' dat door een groep jongeren georganiseerd wordt en op zondag 20 juni op de Markt gaat plaatsvinden, zou de kloof die er heerst wel eens een stuk kleiner kunnen worden. Hoewel er nog veel werk verricht moet worden door de organisatie, die steun krijgt van onder meer het jongeren- en opbouwwerk van DELTA en het Centrum voor de Kunsten en adviezen ontvangt van Stichting Bockepruik, zijn de Boxtelse jongeren ervan overtuigd dat het festival een succes wordt.

De naam Popgefokt is door de jongeren zelf bedacht. Volgens de leden van de organisatie straalt de naam de agressie en onvrede uit die de jongeren vaak voelen. ,,In Boxtel is er vrijwel niets voor jongeren te doen", verwoordt Joost van Grinsven (22), een van de jongeren die bij de organisatie betrokken is, de onvrede. ,,Er zijn hier niet eens oefenruimtes waar Boxtelse bands kunnen oefenen, daarvoor moeten we helemaal naar Den Bosch."

Het feit dat in de gemeente Boxtel maar weinig voorzieningen voor jongeren zijn en de teleurstelling over het ontbreken en het op de lange baan schuiven van een jongerencentrum in de gemeente vormen een bron van frustratie voor de jongeren. Volgens Luc van Kemenade (20), die samen met Naomi van Hak (19) het initiatief nam voor het popfestival en hiervoor een compleet plan op papier zette, geeft de benaming Popgefokt de onvrede bij de jongeren goed weer.

,,Popgefokt komt ook weer niet te agressief over. We hebben een enquête gehouden onder jongeren waarbij we hen enkele namen voorgelegd hebben en Popgefokt als winnaar uit de bus kwam”, aldus Van Kemenade, die kunst- en cultuurgeschiedenis studeert in Utrecht.

,,Al gauw kwamen we erachter dat we hulp nodig hadden bij het organiseren van het festival en daarom hebben we contact gelegd met Stichting Bockepruik. Via opbouwwerker Jeroen Pijnenburg (ook actief voor Bockepruik - red.) kwamen we in contact met het Jongerenwerk van DELTA. Uiteindelijk hebben we ook het Centrum voor de Kunsten bereid gevonden om ons te steunen.”

POSITIEF
De uitgewerkte plannen van Van Kemenade en Van Hak, die muziekmanagement studeert in Utrecht, werden positief ontvangen door de Boxtelse instanties. Het uitgangspunt van het tweetal was om een programma te bieden waar jongeren zowel actief als passief bij betrokken zijn met een centrale rol voor popmuziek en lifestyle-uitingen. Jongerenwerker Sophie Vermeulen:

,,Wij wilden zo weinig mogelijk aan het oorspronkelijke plan van de jongeren veranderen, maar wel graag een idee waar we zelf mee rondliepen aan het popfestival koppelen. Jongeren dragen een boodschap uit en willen graag gehoord worden over onderwerpen en thema’s die van belang zijn voor hen. Ons plan was om op informele wijze het contact tussen jongeren en ambtenaren, bestuurders en politici in Boxtel te bevorderen. Op die manier krijgen de ambtenaren en bestuurders een gezicht, wordt de afstand tussen hen en jongeren verkleind en krijgt men inzicht in de jongerencultuur. Het popfestival is een startactiviteit, waaruit vervolgactiviteiten voor de participatie van jongeren gaan plaatsvinden”, aldus Vermeulen.

,,Vertegenwoordigers van de politieke partijen in Boxtel zijn in een tweetal bijeenkomsten voorbereid op de activiteiten die tijdens het festival plaatsvinden en waren heel enthousiast over de plannen. Het is de bedoeling dat ze niet alleen passief maar ook actief bij het evenement betrokken worden en dat ze samen met jongeren onder meer muziek gaan maken en zelf een cabaretnummer gaan brengen. Tijdens workshops, die in de week voorafgaand aan het popfestival plaatsvinden en begeleid worden door Jos de Wilde van het Centrum voor de Kunsten, kunnen de jongeren en ambtenaren die samen in een bandje gaan optreden met elkaar oefenen. We hebben inmiddels al ambtenaren en bestuurders bereid gevonden om op te treden.”

DOELGROEP
De doelgroep waar de organisatie zich op richt zijn Boxtelse jongeren van 16 tot 25 jaar naast ambtenaren, bestuurders en leden van de politieke partijen. Op de dag van het popfestival kunnen de bezoekers van twee uur ’s middags tot middernacht terecht op de Markt, waar negen bands op het hoofdpodium optreden en daarnaast op een dansvloer een breakdance battle gehouden wordt, een stuntteam op een halfpipe zijn kunsten gaat vertonen en graffitiartiesten actief zijn.

In het gemeentehuis bruist het van twee uur ’s middags tot acht uur ’s avonds van de activiteiten. Behalve de optredens van bandjes met jongeren en ambtenaren, treedt hier een rapband van jongeren en een dichteres op, voeren politici een cabaretnummer op, zijn er individuele presentaties van jongeren en vinden debatsessies plaats tussen de jeugd en politici. Een deejay praat de verschillende programmaonderdelen aan elkaar. Vermeulen: ,,In de overige ruimten wordt een tentoonstelling gehouden met schilderijen en foto’s van jongeren en een graffiti-expositie met een boodschap.”

De bands die gaan optreden op het hoofdpodium zijn inmiddels al vastgelegd. Als hoofdact hebben de jongeren de gerenommeerde Nederlandse band met Tilburgse roots Green Lizard bereid gevonden om op te treden. Van Kemenade: ,,We hebben zowel bekende als opkomende Brabantse bands benaderd. Het festival biedt een verscheidenheid aan muzieksoorten, variërend van pop, dance, rock, metal, hip-hop, ska en punk. Ook Boxtelse bands, waaronder Kasba, treden op. We moeten nog wachten op de vergunning voor het festival, pas als dat rond is kunnen we de contracten versturen naar de bands.”

Naomi van Hak vult aan: ,,Het festival is niet uitsluitend voor jongeren en politici bedoeld. We hopen dat zoveel mogelijk muziekliefhebbers en andere belangstellenden op het evenement afkomen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis."

FONDSENWERVING
De organisatie hoopt volgens Van Kemenade verder dat men snel duidelijkheid krijgt over de fondsenwerving voor het festival. ,,We hebben verschillende instanties, waaronder Brabantpop, de gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant benaderd om ons subsidie te geven. In totaal werken we met een begroting van bijna 12.000 euro. Ook zijn we voor het festival dringend op zoek naar een veertigtal vrijwilligers, die zich via onze website kunnen aanmelden. Er is dus nog genoeg werk te verrichten, maar we hebben goede hoop dat alles goed komt.”

Mocht het popfestival op 20 juni inderdaad gehouden worden, dan hebben de jongeren volgens opbouwwerker Jeroen Pijnenburg van DELTA een historische prestatie geleverd. ,,Het zou voor het eerst zijn dat in Boxtel zo’n omvangrijk popfestival gehouden wordt met activiteiten op de Markt en in het gemeentehuis. In het verleden zijn er wel eens popmanifestaties geweest in Boxtel, maar nooit op deze schaal. Mocht de fondsenwerving tegenvallen, dan moeten we desnoods zelf maar aan de slag gaan om de gelden binnen te halen, bijvoorbeeld door een sponsorloop of zo.”

Van Kemenade en de andere jongeren die actief betrokken zijn bij de organisatie kijken al reikhalzend uit naar 20 juni, de dag dat het popfestival waarvoor ze zich al maandenlang met hart en ziel inzetten, plaats moet gaan vinden. ,,Op het hoofdpodium gaan we door tot middernacht. De bands spelen tot half elf en daarna wordt de muziek verzorgd door een deejay. Het zou mooi zijn als iedereen dan gaat dansen op de muziek. Dat zou een mooie afsluiting zijn. We hopen dat de laatste zaken rond het festival nu snel geregeld kunnen worden. Nu we zover gevorderd zijn met de organisatie, willen we er ook alles aan doen dat het festival daadwerkelijk gehouden wordt.”

Jongeren die interesse hebben om als vrijwilliger actief te zijn tijdens het popfestival Popgefokt, kunnen zich hiervoor aanmelden op de website www.popgefokt.nl, die is ontworpen door Joost van der Wiel (20) uit Boxtel en sinds vandaag bezocht kan worden.
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug