WOONSTICHTING WINT SLEPENDE RECHTSZAAK

Sint-Joseph zet eerste henneptelers op straat

De Boxtelse woonstichting Sint-Joseph heeft onlangs de eerste rechtszaak gewonnen tegen twee huurders die in hun woning in Boxtel hennep teelden. De huurders worden binnenkort met hun kinderen op straat gezet en komen niet meer in aanmerking voor herhuisvesting. Bovendien mag men zich niet opnieuw als woningzoekende bij de woonstichting laten registreren.

Met de uitspraak van de rechtbank heeft Sint-Joseph een sterk instrument in handen in de strijd tegen de thuisteelt van hennep. Eind vorig jaar kregen alle huurders van de woonstichting een brief waarin het nieuwe beleid werd gepresenteerd: huurders die betrapt worden op het telen van hennep in hun huurwoning, kunnen rekenen op een gerechtelijke procedure die moet leiden tot ontbinding van het huurcontract en uitzetting. Sint-Joseph baseert het beleid op de nieuwe aanpak van woningbouwcorporaties in Eindhoven en Helmond, die voor een soortgelijk beleid hebben gekozen en iedere hennepteler het huis uitzetten.

De zaak die Sint-Joseph nu heeft gewonnen speelt al vanaf juni 2001. Toen deed de politie een inval in de woning. Daarbij werd een grote hoeveelheid hennepplanten in beslag genomen, die de huurders een winst van 10.000 gulden zou hebben opgeleverd. Op 8 maart 2002 werd opnieuw een inval gedaan en werd een complete hennepkwekerij in de woning aangetroffen, compleet met 150 plantjes en apparatuur.

In de zomer van 2002 spande Sint-Joseph een rechtszaak aan tegen de huurders. Inzet was ontbinding van het huurcontract omdat men met het exploiteren van een hennepkwekerij 'ernstig tekortschiet in de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst en het daarop van toepassing zijnde huurreglement'. De centrale vraag in de procedure was of het exploiteren van een hennepkwekerij in een gehuurde woning in strijd is met de huurovereenkomst.

VERWEER
In hun verweer stelden de huurders onder meer dat ze zich als goed huurder hebben gedragen, ook al is sprake van een strafbaar feit. Van schade of overlast zou geen sprake zijn geweest. Ook stelden de huurders dat Sint-Joseph 'op voorhand had moeten waarschuwen dat het kweken van hennep in de woning verboden is'. Ontruiming van de woning zou bovendien 'rampzalig' zijn omdat in de woning ook twee jonge schoolgaande kinderen wonen.

De kantonrechter wees de eis van de woonstichting van de hand en hield daarmee ontbinding van het huurcontract tegen. Sint-Joseph ging echter in hoger beroep, waarmee de zaak werd doorverwezen naar het gerechtshof in 's-Hertogenbosch, die twee weken geleden uitspraak deed. Het hof oordeelt dat de aanwezigheid en exploitatie van hennep 'een ernstige toerekenbare tekortkoming oplevert in de nakoming van de huurovereenkomst en het daarop van toepassing zijnde huurreglement'.

Volgens het hof mag het huurcontract ontbonden worden, mede vanwege de overlast, het gevaar en de negatieve uitstraling op de woonomgeving. De huurders hadden kunnen weten dat het commercieel exploiteren van een hennepkwekerij ontoelaatbaar is, zo stelt het hof. De belangen van de kinderen die in het huurhuis wonen staan ontbinding van het huurcontract volgens het gerechtshof niet in de weg.

TEVREDEN
Woonstichting Sint-Joseph is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof. Volgens Joop van de Kerkhof, teamleider Noord bij Sint-Joseph, is de rechtbank duidelijk geweest in zijn oordeel. Van de Kerkhof werkt bij de woonstichting aan de uitvoering van het nieuwe beleid omtrent hennepteelt en sluit niet uit dat op korte termijn meerdere juridische procedures worden aangespannen.

De teamleider van Sint-Joseph vertelt dat de woonstichting met de gemeente Boxtel en de politie werkt aan een convenant waarin staat dat nauwgezet samengewerkt wordt om zaken als illegale hennepteelt op te sporen en aan te pakken. ,,Informatie-uitwisseling staat voorop. Ik verwacht op basis van deze samenwerking erg veel", aldus Van de Kerkhof. Met de uitspraak van het Bossche gerechtshof heeft Sint-Joseph een sterk middel in handen om huurders die hennep telen op straat te zetten.

Volgens de advocaat van de woonstichting bevat de uitspraak van het gerechthof een aantal belangwekkende overwegingen die van belang zijn voor de beoordeling van nieuwe hennepzaken. De verwachting is dat kantonrechters hun toekomstige vonnissen zullen baseren op deze uitspraak.
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug