GEMEENTE VOELT IN 1972 NIETS VOOR OVERNAME ’DE ARK’

’Boxtel weer een brok cultuur armer geworden’

OP DE FOTO: Beeld van de schouwburgzaal van De Ark. De muurschilderingen zijn van kunstenaar Toon Ninaber van Eijben. De zaal bood plaats aan een kleine vierhonderd bezoekers. (Archieffoto Brabants Centrum).

’Geen film meer in Boxtel, geen ruimte meer voor een behoorlijke toneeluitvoering. Filmliefhebbers moeten naar Den Bosch, Tilburg of Eindhoven. Toneelgezelschappen moeten zich tevreden stellen met De Walnoot of De Rots. Boxtel is weer een brok cultuur armer geworden.’ Boxtel staat in 1972 op zijn achterste benen als het gemeentebestuur het aanbod van de Heilig Hartparochie naast zich neerlegt en zich niet bereid toont 125.000 gulden te spenderen aan de parochieschouwburg. Tweeëndertig jaar later zit Boxtel nog steeds zonder theaterzaal...

’Het intieme dagboek van een halve maagd’. Dat was de titel van de laatste film die in 1972 in schouwburg De Ark draaide. Geen film waar het Boxtelse publiek voor warm liep. Amper honderd belangstellenden kochten op zondag 27 augustus een kaartje voor deze in de krant als ’pure seksfilm’ omschreven rolprent. De omschrijving van de film spreekt boekdelen: ’Een puber spreekt over haar ervaringen in de liefde. Bekentenissen zonder schroom van een jong meisje van deze tijd’. Dat deed ook de leeftijdsgrens: 18 jaar.

Boxtel stond een paar maanden eerder al voor een ’duivels dilemma’. De belangstelling voor de voorstellingen en films in de schouwburg aan de Prins Bernhardstraat liep begin jaren zeventig fors terug. En zelfs als de zaal vol zat, werd flink verlies geleden. Begin 1972 wordt duidelijk dat de vierhonderd stoelen tellende zaal veel te weinig wordt gebruikt.

,,Men kan zich afvragen of de exploitatie van een schouwburg of bioscoop inderdaad in handen van de gemeente dient te zijn en of het inderdaad juist is om een dergelijk zinkend schip door middel van gemeenschapsgelden te redden”, schreef Brabants Centrum. ,,Aan de andere kant staat het harde feit dat met het verdwijnen van De Ark er in Boxtel helemaal niets meer zou zijn waar het culturele leven zich zou kunnen manifesteren.”

De Heilig Hartparochie, die in 1938 onder leiding van deken Broekman De Ark had gesticht als jeugdhuis, wilde van de schouwburg af. Het onderhoud van het gebouw was voor het parochiebestuur een blok aan het been. Al in 1970 gaat de schouwburg in de verkoop en tracht de parochie het gebouw aan de gemeente te verkopen. Op initiatief van het gemeentebestuur wordt een commissie benoemd onder voorzitterschap van de onlangs overleden wethouder Hans van Hellemondt, die in februari 1971 tot de conclusie komt dat de gemeente De Ark kan kopen voor maximaal 100.000 gulden. De parochie vraagt 200.000 gulden.

De politiek komt er niet uit. De gemeenteraad voelt niets voor aankoop van De Ark, mede omdat het opknappen van de schouwburg wordt geraamd op nog eens 300.000 gulden. De politiek kijkt verder en oppert suggesties om een sociaal-culturele voorziening onder te brengen in missiehuis Stapelen of de Maria Reginakerk. Als de commissie Van Hellemondt voor de tweede keer onderzoek verricht, wordt het kopen van De Ark ontraden.

Het afwijzen van het aanbod – het parochiebestuur verlaagde de vraagprijs begin 1972 tot 125.000 gulden om Boxtel over de streep te trekken – past in een periode waarin Boxtel heeft gekozen voor een reeks grote investeringen. Naast de bouw van sporthal Den Haagakker ging het om de verbetering en uitbreiding van sportparken en de bouw van een overdekt zwembad.

Exploitant en beheerder Antoon Vlaminckx van De Ark toonde zich ongelukkig met de gang van zaken. Hij voorspelde dat Boxtel grote problemen zou krijgen. ,,Wat gaan straks de belhamels doen die nu iedere zondag een bioscoopje komen pikken. Ze gaan de straat op en kunnen dan nog veel narigheid en kattenkwaad uithalen. Want in Boxtel ontbreekt nog steeds iedere andere ontspanningsmogelijkheid.”

Intussen besluit theatermaatschappij GoFiLex (Goede Film Exploitatie) alle voorstellingen te schrappen. Het verzet tegen sluiting van De Ark wordt gebundeld. Er komt een werkgroep die De Ark wil behouden. Zangvereniging Sint-Petrus & Sint-Cecilia houdt een handtekeningenactie, de Gildenbondsharmonie smeekt de gemeente de schouwburg alsnog te kopen. Het verzoek krijgt steun van toneelclub Tot Leeringhe en Vermaeck en carnavalsclub De Durdouwers.

Tevergeefs. Op vrijdag 1 september wordt een afscheidsbijeenkomst gehouden. Ondernemer Th. Heesen van het Boxtelse bedrijf Simon-Heesen mag zich de nieuwe eigenaar noemen van De Ark. Hij vestigt er een bedrijfsruimte en een galerie. ,,Voor de bewoners van Boxtel is dat zeer te betreuren. Voor de bestuurders van Boxtel is het een veeg teken omdat het gesol met De Ark aangetoond heeft, dat men niet weet waar men naartoe wil of kan. Er is te Boxtel de laatste tijd op het culturele beleidsterrein te weinig positiefs gebeurd.” (Brabants Centrum, 28 juli 1972).

De allerlaatste film wordt in februari 1975 in De Ark vertoond. Dat was ’Gimme shelter’, de documentaire van het roemruchte concert van de Rolling Stones op de Altamont Speedway waarbij een fan door de Hell’s Angels werd vermoord.

Wat er verder gebeurde in 1972:

  • Het verbouwde Sint-Liduinaziekenhuis op Duinendaal biedt sinds 13 januari onderdak aan 130 Spaanse gastarbeiders. Ze werken bij de bedrijven Encebe, Van Geel Systems, Hebox en Bakx Beton (Liempde).

  • Liempde wil aan de Vleutstraat-Roderweg honderd recreatiebungalows bouwen. De gemeente denkt dat de huizen financiële voordelen kunnen opleveren die gunstig zijn voor het voorzieningenniveau.

  • Meubelfabriek Novum aan de Van Salmstraat wordt op vrijdag 16 juni door brand verwoest. Een zware storm verwoest in november de tijdelijke meubelshowroom van Novum aan de Mijlstraat.

  • Bas van de Oetelaar is de 20.000ste inwoner van Boxtel. 'Basje' (18 december 1972) wordt getrakteerd op tal van cadeautjes vanuit de lokale middenstand. Burgemeester Pesch gaat op kraamvisite.

  • Prinses Beatrix en prins Claus brengen een werkbezoek aan Waterschap De Dommel aan het Molenpad. Helčne van der Kruijs uit Boxtel mag de prinses een bloemetje overhandigen.
4 maart 2004

Print deze pagina

Terug