PROVINCIE KOOPT EERSTE GRONDEN

Boxtel en provincie akkoord over Kapelweg

OP DE FOTO: De reconstructie van de Kapelweg komt een stap dichterbij door het akkoord dat de gemeente Boxtel met de provincie Noord-Brabants heeft bereikt. Noordelijk van de weg Boxtel-Haaren is ruimte voor een fietspad.

De gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant hebben een akkoord bereikt over de reconstructie van de Kapelweg en de aanleg van een fietspad. Als de Boxtelse politiek instemt met de bestuurlijke overeenkomst, is de weg vrij voor de reconstructie van de drukke provinciale weg tussen Boxtel, Haaren en Oisterwijk.

Burgemeester Jan van Homelen en wethouder Wim van Erp hebben met gedeputeerde Eric Janse de Jonge van de provincie Noord-Brabant mondeling overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke onderdelen van het plan. Het belangrijkste onderdeel van het akkoord is dat de gemeente Boxtel en de provincie een aantal hindernissen met gesloten beurzen zullen nemen.

De reconstructie van de Kapelweg moet leiden tot een weg waar een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur geldt. Aan de noordzijde van de weg komt een dubbelzijdig fietspad te liggen. De provincie had het fietspad aanvankelijk geprojecteerd op de huidige weg; in de weilanden naast de weg zou een flinke strook grond aangekocht moeten worden om de nieuwe weg aan te leggen.

Boxtel is blij dat het fietspad naast de bestaande weg komt te liggen. De bewoners van de Kapelweg hebben meermaals aangegeven dat een fietspad tussen de spoorlijn en de weg niet veilig is. ,,Een bijkomend financieel voordeel van deze keuze is dat over een lengte van vijf kilometer zeven tot acht meter minder grond aangekocht hoeft te worden", aldus wethouder Van Erp. De Willibrorduskapel op Luissel hoeft in de huidige plannen niet verplaatst te worden.

In het akkoord dat Boxtel met de provincie heeft bereikt, staat onder meer dat de gemeente geen geld hoeft te betalen voor de verplaatsing van de gasleiding die onder de huidige Kapelweg ligt. Ook hoeft Boxtel geen kosten te betalen voor de verbreding van de brug over de Kleine Aa. Hier moet een fietsbrug komen. Daar staat tegenover dat de provincie geen vergoedingen betaalt aan de gemeente Boxtel.

OPTIMISME
Wethouder Van Erp is optimistisch over de voortgang van het project. Hij verwacht dat de plannen voor de Kapelweg in een stroomversnelling kunnen komen als de Boxtelse politiek kan instemmen met het akkoord. ,,We denken dat het karwei eind 2004 kan beginnen", stelt Van Erp. De provincie is dan aan zet en zal starten met de aankoop van gronden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vorige week bekendgemaakt dat een aantal gronden is gekocht.

Een deel van de gronden is bestemd voor de reconstructie van de weg. Het andere deel komt ten goede aan de ecologische hoofdstructuur. Langs de Kapelweg zullen volgens de provincie in het kader van de reconstructie van het landelijk gebied twee stallen gesloopt worden. Tegenover de sloop van deze stallen staat een vergoeding van ruim 33.000 euro, zo laat de provincie weten. Met de aankoop heeft de provincie een belangrijke stap gezet. Vanwege een aankoopstop bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit dreigde de verwerving van gronden flink te vertragen. De provincie heeft die taak nu overgenomen.

Het is niet uitgesloten dat de reconstructie van de Kapelweg fasegewijs wordt aangepakt. In Haaren bestaan immers grote bezwaren tegen de manier waarop de provinciale weg zou worden gereconstrueerd. Er lagen bezwaren van de Brabantse Milieu Federatie, Natuurmonumenten en de Vogelkring Oisterwijk. De provincie laat weten dat momenteel gewerkt wordt aan nieuwe tekeningen voor het grondgebied van Haaren.
26 februari 2004

Print deze pagina

Terug