WETHOUDER: 'BOUW START BINNEN ENKELE MAANDEN'

Geldgebrek vertraagt nieuwbouw Cello-complex

OP DE FOTO: Volgens wethouder Ger van den Oetelaar zal de bouw van de woonvoorziening van Cello aan de Molenstraat binnen een paar maanden starten.

De bouw van de nieuwe woonvoorziening van Cello aan de Molenstraat is vertraagd door een gebrek aan geld. Dat zegt wethouder Ger van den Oetelaar op vragen van de Democratische Partij Boxtel-Liempde. Volgens Van den Oetelaar zal de bouw van de woonvoorziening binnen een paar maanden starten.

Stichting Cello werkt al geruime tijd aan plannen om de woonvoorziening op de hoek Baroniestraat-Molenstraat te vervangen door nieuwbouw. De omstandigheden waarin de bewoners moeten wonen zijn al vele jaren ondermaats. Inmiddels ligt al geruime tijd een plan op tafel voor de bouw van een woonvoorziening en enkele koopappartementen, maar de bouw laat op zich wachten.

Fractievoorzitter Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel-Liempde kaartte de kwestie donderdag aan tijdens de vergadering van de Boxtelse gemeenteraad. Tijdens het vragenuurtje noemde hij de vertraging die het project heeft opgelopen 'schandelijk'. ,,Het is niet aanvaardbaar dat er telkens opnieuw problemen opduiken. Ik snap er niets van dat er nu weer problemen zijn met een stroomhuisje van Essent dat er al jaren staat."

Van de Langenberg maande wethouder Van den Oetelaar vaart te maken. ,,De mensen van Cello wonen nu op een verschrikkelijke manier. Dat moet snel vernaderen." Hij refereerde aan een brief die hij ontving van een van de leden van de verwantenraad van Cello. Daarin werd op persoonlijke titel gesteld dat het onduidelijk is waarom de bouw van de woonvoorziening niet in 2003 is gestart. Uit de brief blijkt dat de datum van 1 april 2004, waarop de bouw zou moeten starten, niet gehaald wordt omdat de gemeente de grond nog niet heeft overgedragen.

MIDDELEN
Wethouder Van den Oetelaar sprak tegen dat opnieuw sprake is van vertraging. Omdat de bezwaarmakers hun verzet tegen het bouwplan gestaakt hebben kan spoedig gestart worden met de bouw. ,,Naast de woonvoorziening moeten andere woningen gebouwd worden om het project te kunnen financieren. Zo'n traject kost tijd, ook omdat er nog een creatieve oplossing moet worden bedacht voor de sanering van de grond. Binnen een paar maanden kunnen we beginnen", aldus Van den Oetelaar.

De vertraging die het project tot dusverre heeft opgelopen, heeft volgens de wethouder alles te maken met een gebrek aan maatschappelijk geld. Het is, zo stelde van den Oetelaar tijdens de raadsvergadering, heel moeilijk om middelen te krijgen voor de bouw van bijvoorbeeld woonvoorzieningen voor gehandicapten. Een gebrek aan geld kan worden opgevangen door ook particuliere woningbouw in het project op te nemen.

Van den Oetelaar botste met Van de Langenberg over de vraag waar fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot deze vertraging. De beschuldiging dat het gemeentebestuur veel te lang heeft geaarzeld en de onderhandelingen met Woonstichting Sint-Joseph en Cello niet goed gevoerd zijn, deed Van den Oetelaar af als 'feitelijk onjuist'. ,,Het klopt dat Adesse (thans Cello Ė red.) en Sint-Joseph al langer in beeld waren, maar het is dit college geweest dat het bouwplan, de financiŽn en het budget heeft geregeld. Die deal heb ik vorig jaar zelf gesloten, niemand anders. Omdat dit college alle problemen die er lagen heeft opgelost, kan er nu spoedig gestart worden met bouwen."

ONVERMIJDBAAR
Uit een reactie van Woonstichting Sint-Joseph valt af te leiden dat er meer aan de hand is in de Molenstraat. De woonstichting laat weten dat zij net als de gemeente en Cello bezorgd zijn over de lange voorbereidingstijd. ,,De bodemsanering van het gebied in relatie tot de activiteiten van Essent (verplaatsen trafohuisje en verleggen van kabels en leidingen) vergen helaas dusdanig veel inspanning die tot onvermijdbare vertraging leidt", aldus Sint-Joseph in een schriftelijke verklaring.

De woonstichting vult aan dat bij elk bouwproces de kans bestaat dat gestuit wordt op onvoorziene problemen. ,,Dit is nu ook aan de Molenstraat gebeurd", stelt Sint-Joseph. ,,Op dit moment zijn alle betrokken partijen druk in de weer om deze onvoorziene problemen op te lossen en het project zo snel mogelijk van start te laten gaan."
26 februari 2004

Print deze pagina

Terug