CDA BEZORGD OVER GEWELD IN UITGAANSLEVEN

Boxtel in beeld voor cameratoezicht

In het centrum van Boxtel worden mogelijk camera's opgehangen om het uitgaansleven te observeren. Dat heeft burgemeester Jan van Homelen donderdag bekendgemaakt in de gemeenteraad. Ook in de omgeving van het station worden mogelijk bewakingscamera's geplaatst.

Op 1 april staat het cameratoezicht in Boxtel en twee andere Brabantse gemeenten op de agenda van een regionaal overlegorgaan, waarin 21 gemeenten participeren. Volgens burgemeester Van Homelen zal het overleg uitwijzen of in het centrum van Boxtel camera's kunnen worden opgehangen. ,,Vast staat dat het gaat om een flinke investering en extra inzet aan mankracht omdat de beelden ook bestudeerd moeten worden", aldus de burgemeester.

Van Homelen reageerde tijdens de raadsvergadering op vragen van de CDA-fractie, die haar grote bezorgdheid uitsprak over de toename van het aantal geweldsdelicten en fietsendiefstallen in het centrum van Boxtel. De partij noemt het 'onacceptabel' dat in Boxtel zoveel incidenten op en rondom de Markt en bij het station plaatsvinden. ,,Eenieder moet zich, zeker in het openbaar gebied, veilig voelen", aldus CDA-fractievoorzitter Pieter Springer. Hij drong in de raadsvergadering aan op concrete stappen om de onveiligheid in het centrum van Boxtel weg te nemen. Het is de taak van de gemeente en de politie om het gevoel van veiligheid weer terug te brengen, vindt Springer.

MARKT AUTOVRIJ?
Burgemeester Van Homelen erkende dat in het uitgaansleven sprake is van een toename van het aantal geweldsmisdrijven. Opmerkelijk genoeg is dat voor een deel te wijten aan het horecatoezicht van de politie, die op vrijdag- en zaterdagavond met vier agenten patrouilleert in het centrum. ,,Een verhoogde attentie leidt tot meer aangiften", aldus Van Homelen.

De burgemeester nuanceerde de laatste cijfers over geweldsmisdrijven en fietsendiefstallen door te wijzen op een onderzoek van Intomart, dat aangeeft dat het aantal geweldsmisdrijven en diefstallen op landelijke schaal afneemt. Ook in de politieregio Brabant-Noord is die tendens volgens Van Homelen waar te nemen.

Naast cameratoezicht in het uitgaansgebied overweegt Boxtel om de openbare verlichting op de markt te intensiveren. Dat zou volgens een technische ingreep mogelijk zijn zonder extra lantaarnpalen te plaatsen. De lampen gaan dus feller branden. Ook denkt de gemeente nadrukkelijk aan het autovrij maken van de Markt op drukke uitgaansavonden. Van Homelen: ,,Mensen die kwaad in de zin hebben, verschuilen zich nogal eens tussen de auto's. De veiligheid is ermee gediend als de Markt leeg en overzichtelijk is."

STATION
De problemen bij het station, waar veel hangjeugd verkeert en grote aantallen fietsen worden gestolen, zouden ondervangen kunnen worden door camera's te plaatsen. Volgens raadslid Fons van Elderen van Boxtels Belang, die als wethouder nauw betrokken was bij de bouw van het station, hoeft dat geen probleem te zijn. ,,Tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt een camerakabel. Boxtel hoeft alleen maar aan te haken. Omdat het zo'n dure optie is, is destijds niet voor camera's gekozen", aldus Van Elderen.

Burgemeester Van Homelen zegde toe na te gaan of het plaatsen van camera's bij het station haalbaar is. Hij verwees naar het succes van het cameratoezicht in de Ossenpadtunnel, waar zich zelden incidenten voordoen. Om het aantal fietsendiefstallen te beteugelen, overweegt Boxtel de vorig jaar geplaatste fietsenstalling alweer te veranderen. Door de rekken haaks op de weg te plaatsen zou het aantal diefstallen kunnen verminderen. De verruiming van de openingstijden van de bewaakte fietsenstalling is eveneens een optie.

De discussie over cameratoezicht valt samen met de wens van de Boxtelse horecaondernemers om de sluitingstijden te verruimen. Begin maart zullen de kroegbazen tijdens de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken aandacht vragen voor dit onderwerp.
26 februari 2004

Print deze pagina

Terug