RIJKSWATERSTAAT GEEFT STARTSEIN VOOR BOUW ECODUCT

Natuurbrug wordt uithangbord van Groene Woud

OP DE FOTO: De bouw van de natuurbrug - de eerste in Noord-Brabant - op de grens van Boxtel en Best over de rijksweg A2 zal duren tot eind 2004 en gaat met de nodige verkeershinder gepaard.

De natuurbrug die dit jaar op de grens van Boxtel en Best over de rijksweg A2 wordt gebouwd, wordt hét uithangbord van Het Groene Woud. Dagelijks passeren ruim 90.000 automobilisten het ecoduct waarop met grote letters de naam van het regionale natuurpark komt te staan. De bouw van de natuurbrug - de eerste in Noord-Brabant - zal duren tot eind 2004 en gaat met de nodige verkeershinder gepaard.

Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit hebben deze week het startsein gegeven voor de bouw van de natuurbrug. Dat gebeurde tijdens een presentatie bij Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Ruim twee jaar nadat minister Tineke Netelenbos en staatssecretaris Geke Faber op symbolische wijze de komst van het ecoduct aankondigden, is deze week een echt begin gemaakt met de bouw.

In december 2004 moet de natuurbrug klaar zijn. De voorziening verbindt het Dommeldal met het dal van de Beerze en biedt flora en fauna de mogelijkheid om de belangrijkste barrière in Het Groene Woud zonder risico te passeren. Nadat tijdens de verdubbeling van de spoorbaan tussen Boxtel en Eindhoven al diverse faunatunnels werden aangelegd, is de ontsnippering compleet met de komst van een ecoduct over de A2. De natuurbrug kost ruim 9 miljoen euro.

De makers van het ecoduct verwachten dat de voorziening een belangrijke functie krijgt in de vergroting van de naamsbekendheid van Het Groene Woud. Doordat op jaarbasis 30 miljoen auto’s over de rijksweg A2 rijden, zal de natuurbrug bij velen een bekende verschijning worden. Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, sprak deze week van een ’vliegwieleffect’ dat zal leiden tot aanmerkelijk meer bezoekers aan het natuurpark. Gedeputeerde Lambert Verheijen van de provincie Noord-Brabant denkt dat het ecoduct een impuls zal geven aan de bekendheid van Het Groene Woud.

AFSLUITING
De aanleg van de natuurbrug zal volgens Rijkswaterstaat niet leiden tot grote verkeersproblemen. Niettemin wordt gesteld dat de capaciteit van de A2 ’enigszins beperkt’ zal zijn. Van structureel oponthoud zal echter geen sprake zijn, zo beloofde hoofdingenieur-directeur Jef Diris van Rijkswaterstaat Noord-Brabant. ,,Het verkeer zal vooral in twee weekeinden enige last van ons hebben”, aldus Diris. In die weekeinden - waarschijnlijk in het najaar - worden de horizontale liggers geplaatst en wordt de rijksweg in één rijrichting afgesloten.

Om de realisatie van het ecoduct mogelijk te maken, zullen de rijstroken ter hoogte van de bouwlocatie verschoven worden. In de middenberm wordt vanaf mei gewerkt aan de middenpijler van het ecoduct. De linkerrijstroken gaan dicht, verkeer rijdt in beide richtingen over de rechterrijstrook en de vluchtstrook. Het fietspad aan de westzijde van de rijksweg wordt tijdelijk verlegd om de aanleg van de natuurbrug te vereenvoudigen.

Maandag heeft Rijkswaterstaat langs de rijksweg A2 een bouwbord geplaatst. De werkzaamheden, die worden uitgevoerd door aannemer Ballast Nedam Infra, starten met het maaien en uitzetten van het werkterrein. In februari en maart worden veel bomen aan weerszijden van de snelweg gerooid. Ook worden kabels en leidingen verlegd en start het grondwerk. Dat bestaat volgens projectleider Gerard Pullens van Rijkswaterstaat onder meer uit de aanleg van terpen, aarden wallen en nieuwe sloten.

Nadat in mei de middenpijler is gebouwd, volgt in juni en juli de aanleg van de zogenaamde landhoofden. Dit zijn de bijna honderd meter lange hellingbanen, die dieren straks in staat stellen zich over de rijksweg A2 te verplaatsen. Eind september zijn de middenpijler en de landhoofden gereed en volgt het inhijsen van de horizontale liggers van het bovendek van de natuurbrug. Tijdens dit karwei wordt de A2 maximaal twee weekeinden afgesloten, telkens één richting per weekend. Volgens Rijkswaterstaat zullen de afsluiting en de omleidingsroutes tijdig bekend worden gemaakt.

In november vindt de afbouw van het dek plaats en start de ecologische inrichting van de natuurbrug. Links en rechts van de landhoofden wordt een hekwerk geplaatst, dat een hoogte heeft tot 1.80 meter. Dat is nodig om te voorkomen dat reeën alsnog op de snelweg terechtkomen. De officiële opening van het ecoduct staat gepland begin 2005.

Rijkswaterstaat streeft na voltooiing van het ecoduct naar een snelle start van de aanleg van spitsstroken op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Volgens hoofdingenieur-directeur Diris wil Rijkswaterstaat direct na afronding van het ecoduct beginnen met deze operatie. Thans is de aanleg van de spitsstroken in procedure. ,,Natuurlijk hebben we bij het ontwerp van de natuurbrug rekening gehouden met de komst van de spitsstroken”, aldus Diris.

OP DE FOTO: Impressie van de natuurbrug over de rijksweg A2 op de grens van Boxtel en Best. Rijkswaterstaat is deze week gestart met de bouw van het ecoduct. (Foto: Rijkswaterstaat).
19 februari 2004

Print deze pagina

Terug