PAROCHIE WIL OOK NA 2005 EEN DAK BOVEN HET HOOFD

Maria Regina zoekt toch nieuwe kerk

OP DE FOTO: Blik vanuit de Van Beekstraat op de kerktoren Magere Josje en de winkelgalerij aan de Baanderherenweg. Het braakliggend terrein op de voorgrond is bestemd voor het nieuwbouwcomplex De Banier. Hoewel eerder een verzoek werd afgewezen, wil de Maria Reginaparochie hier toch enkele nieuwe winkelunits gebruiken als kerkruimte.

Hoewel het bisdom Den Bosch vorig jaar al heeft besloten dat de Maria Reginaparochie op 1 januari 2006 moet zijn gefuseerd, heeft het parochiebestuur in Boxtel deze week toch haar licht opgestoken over de mogelijkheden om na deze datum een nieuwe kerkruimte in de wijk Selissenwal te betrekken. De kans dat dit zal slagen lijkt nihil.

Het parochiebestuur heeft afgelopen maandag een informatief gesprek gehad met makelaar Reinier Nuyens. Samen met zijn collega Roelof Russchen van Alfa Makelaardij heeft hij de opdracht gegadigden te vinden voor de winkelunits van het deelplan De Banier in het nieuwe centrumgebied van de wijk Selissenwal. Tijdens de vergadering van het Wijkplatform Selissenwal meldde bestuurslid Liesje de Vries van de Maria Reginaparochie vorige week donderdag dat het parochiebestuur de mogelijkheden onderzoekt om in een of twee van de winkels een vervangende gebedsruimte te vestigen.

Toen het parochiebestuur de inmiddels gesloopte Maria Reginakerk verkocht aan Woonstichting Sint-Joseph was van zo'n kleine kerk in het centrum van de wijk ook al sprake. Het bisdom stak daar vorig jaar een stokje voor. De parochie kreeg geen toestemming om te investeren in een nieuw kerkgebouw. De opdracht uit Den Bosch luidde dat op 1 januari 2006 een fusie met de Heilig Hartparochie gerealiseerd moet zijn.

ZEKERHEID
De Vries meldde deze week dat er weinig vaart zich in de fusiebesprekingen. ,,En dus blijft duidelijkheid over de toekomst van onze parochie uit. Tot en met 2005 hebben we een tijdelijk dak boven ons hoofd in het pand van de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren, maar daarna staan we op straat. We vinden dat we de plicht hebben om voor de periode daarna onze parochianen zekerheid te bieden", verklaart De Vries de stap om op zoek te gaan naar een nieuwe kerkruimte in de wijk Selissenwal.

Pastoor Harrie van den Tillaart, voorzitter van het parochiebestuur, bevestigt dat gezocht wordt naar een alternatief onderkomen als in 2006 het tijdelijke huurcontract voor het voormalige bedrijfsrestaurant van de Gezondheidsdienst voor Dieren afloopt. ,,We moeten zorgen dat we in 2006 niet op straat komen te staan. We hebben ongeveer 300 vierkante meter vloeroppervlak nodig. Mogelijk dat twee winkelunits van De Banier daarvoor aangewend kunnen worden", aldus Van den Tillaart.

'ONMOGELIJK'
Woonstichting Sint-Joseph is opdrachtgever van het nieuwe centrumplan De Heerewaerde in de wijk Selissenwal. In opdracht van Sint-Joseph is makelaar Nuyens belast met de verkoop van de appartementen en woningen en verhuur van de winkels in het deelplan De Banier, dat gesitueerd wordt rond de klokkentoren Magere Josje. Voorlichtster Diny Vrijhof van de woonstichting meldt dat een terugkeer van de kerk op de oude locatie onmogelijk is. ,,Het pakket van eisen dat is samengesteld voor De Banier laat niet toe dat enkele van de toekomstige winkelunits worden ingericht als kerk. De technische eisen zijn niet berekend op de ontvangst van enkele honderden mensen. De geluidsnormen zouden dan worden overschreden", aldus Vrijhof.

Woordvoerder Peter Broeders meldt dat het standpunt van het bisdom Den Bosch ongewijzigd is ten aanzien van de toekomst van de Maria Reginakerk. Het bisdom zal niet meewerken aan een nieuwe gebedsruimte in de wijk Selissenwal. ,,Als de parochie een huur- of koopovereenkomst wil sluiten voor een vervangend kerkgebouw is daarvoor de toestemming van het bisdom nodig." Die toestemming komt er echter niet volgens Broeders. ,,De fusie is onomkeerbaar. We hebben de Maria Reginaparochie tot 1 januari 2006 de tijd gegeven om te integreren met een andere Boxtelse parochie."

EMOTIONEEL
Bestuurslid De Vries zegt zich te bekommeren om de emotionele gevoelens die in de wijk Selissenwal leven als het gaat om het opheffen of laten fuseren van de parochie. ,,Met name de ouderen hebben het er ontzettend moeilijk mee. We kunnen hen over twee jaar niet in de kou laten staan. Er moet duidelijkheid komen." Volgens De Vries is er geen enkele reden om de parochie op te heffen. ,,We zien steeds meer jonge gezinnen naar de kerk komen. Het is een bloeiende geloofsgemeenschap."

De zoektocht naar een alternatieve gebedsruimte is ingegeven door het feit dat er alsmaar geen duidelijkheid komt, benadrukt parochiebestuurder De Vries. ,,We beseffen best dat de samenvoeging van parochies op den duur onvermijdelijk is." Binnen het bestuur van de parochie leeft echter niet de verwachting dat een fusie vr 2006 ook daadwerkelijk zal zijn afgerond.
19 februari 2004

Print deze pagina

Terug