JASPER DERKS BRANDWEERCOMMANDANT IN BOXTEL

'Binding en betrokkenheid binnen korps moet blijven'

OP DE FOTO: Jasper Derks poseert in de brandweerkazerne aan de Brederodeweg. Hij is de opvolger van Frans DaniŽls als brandweercommandant in Boxtel. De gemeente Boxtel en de vrijwillige brandweer nemen vrijdag 5 maart afscheid van DaniŽls. Tijdens een officiŽle bijeenkomst voor genodigden wordt het commando overgedragen aan Jasper Derks.

Net als zijn voorganger Frans DaniŽls, die vrijdag 5 maart het commando officieel overdraagt, maakt de nieuwe Boxtelse brandweercommandant Jasper Derks (41) uit Lennisheuvel zich zorgen over het instandhouden van het vrijwilligerskorps. De toenemende regelgeving die vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd na de rampen in Volendam en Enschede zorgt ervoor dat de sfeer van 'vrijheid en blijheid', zoals Derks het omschrijft, veranderd is. ,,Nu wordt van ons verwacht dat je alles aantoonbaar kunt maken en is de naleving op de regels veel strenger geworden. Er worden meer eisen gesteld aan zowel de leiding als de vrijwilligers. Gelukkig zijn er qua bezetting nog geen problemen."

Hoewel de benoeming van Derks als brandweercommandant begin maart pas een officieel karakter krijgt, is hij inmiddels in de brandweerkazerne aan de Brederodeweg al verhuisd van het vertrek van ondercommandant naar het ruimere kantoor van de brandweercommandant. Binnen het brandweerkorps geniet de kersverse bevelvoerder veel vertrouwen. Frans DaniŽls liet vorige week in Brabants Centrum weten dat de leiding bij Derks in goede handen is en hij zijn taken met een gerust hart aan zijn opvolger overdraagt.

Zelf is Derks ook in zijn nopjes met de benoeming als brandweercommandant. ,,Natuurlijk, het maakt qua verantwoordelijkheid veel uit of je ondercommandant bent of commandant, maar ik zie het niet als een grote stap. In september 2002 heb ik Rini van Oirschot opgevolgd als ondercommandant en heb ik kennis gemaakt met de andere kant, zeg maar het organisatorische en beleidsmatige aspect van de brandweer. Sinds de herfst van 2003 is het traject voor mijn benoeming als commandant in gang gezet en heeft Frans DaniŽls mij ingewerkt en wegwijs gemaakt", zegt de Lennisheuvelnaar.

BIOCHEMICUS
Derks, die opgroeide in het Oost-Brabantse Rijkevoort bij Boxmeer, was voordat hij in 2002 brandweerofficier in vaste dienst werd jarenlang werkzaam als biochemicus bij het bedrijf BioMťrieux (het voormalige Organon Teknika) in Boxtel. De laatste jaren van zijn carriŤre aldaar was hij actief als projectleider en coach van productieteams. Eind jaren tachtig verhuisde Derks samen met zo'n 250 medewerkers van het toenmalige Organon Teknika in Oss naar Boxtel, waar hij in 1989 een huis kocht.

In 1991 reageerde hij op een advertentie en meldde zich aan bij de vrijwillige brandweer. Derks: ,,Nee, het is nooit een droom geweest van mij om brandweerman te worden, ik ben er gewoon ingerold. Al snel raakte ik verslingerd aan het werk, mede door de verbondenheid en kameraadschap binnen het korps. Het was voor mij aanvankelijk ook geen doel om ooit nog eens als leiddinggevende actief te worden binnen het korps. Dat is geleidelijk zo gegroeid, doordat ik cursussen ging volgen en me steeds verder ontwikkelde.Ē

Sinds Derks in Boxtel aan de slag ging als brandweerofficier in vaste dienst, bleef hij cursussen volgen. Hij rondde vele opleidingen af binnen het korps en treedt ook op als cursusinstructeur en examinator. Hoewel Derks nu een plaatsje opschuift in de hiŽrarchie en brandweercommandant wordt, is hij nog niet uitgeleerd. ,,In ieder geval tot 2005 ben ik bezig met opleidingen die met name met management te maken hebbenĒ, zegt Derks.

,,Het leukste van het brandweerwerk is natuurlijk het blussen, maar als je beroepsmatig bezig bent met het ambt, kijk je met heel andere ogen tegen het brandweerwerk aan. Toch worden vrijwilligers ook steeds meer professionals. Vroeger werd er bijvoorbeeld veel minder en vrij subjectief geoefend in vergelijking met vandaag de dag, nu oefenen we wekelijks en zijn we verplicht een aantal onderdelen te trainen. Aangezien de controle hierop veel strenger is geworden, moet alles ook vastgelegd geworden. Het gevolg hiervan is dat de vrijwilligers minder bewegingsvrijheid hebben dan vroeger.Ē

UITDAGING
Derks ziet de alsmaar toenemende regelgeving en grotere papierwinkel niet als een probleem. ,,Ik beschouw het als een uitdaging. Er zitten ook veel goede kanten aan alle veranderingen die op ons afkomen. Ik zeg altijd dat je door veranderingen zaken kunt verbeteren in de organisatie. Daarnaast hebben we te maken met een verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de brandweer. We gaan in de toekomst van een brandweerkorps dat autonoom is in de gemeente waarschijnlijk naar een regionale brandweer", zegt Derks.

Een ander element is dat de samenwerking met de andere hulpdiensten, die zich nu alleen afspeelt op meldkamerniveau, intensiever zal worden. Ik zie de regionalisering van de brandweer en de samenwerking met hulpdiensten als de politie en ambulancedienst als positieve ontwikkelingen omdat ze ons kansen bieden. De maatschappij van vandaag stelt andere eisen, waardoor we groeien naar een ander soort organisatie dan voorheen.Ē

AUTONOMIE
Hoewel de lokale brandweerkorpsen hun autonomie dreigen kwijt te raken, vindt Derks het belangrijk dat de identiteit van zijn korps gekoesterd wordt. ,,Elk korps heeft zijn eigen cultuur. Ik vind het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de binding en betrokkenheid binnen ons korps blijft bestaan, want dat komt de motivatie en de resultaten ten goede. Ik ben zelf jarenlang vrijwilliger geweest, daarom weet ik dat de onderlinge band tussen de leden heel belangrijk isĒ, aldus Derks.

Hij vervolgt: ,,Gelukkig hebben we met 55 vrijwilligers voldoende manschappen. Vergeleken met een jaar of tien geleden is dat aantal gelijk gebleven. Maar waar de bezetting geen probleem is, vormt de beschikbaarheid van de vrijwilligers wel een bron van zorg. De werkgevers zijn niet meer zo soepel als vroeger waar het gaat om de inzet van werknemers die als brandweerman actief zijn. Steeds meer leden van het korps zijn daarnaast werkzaam in andere gemeenten; nu is het al zo dat we vaak als laatste moeten wachten op korpsleden die op bedrijventerrein Ladonk werkzaam zijn, dat is toch al een behoorlijk stuk verwijderd van de brandweerkazerne. We willen in de toekomst nog specifieker gaan werven in de omgeving van de kazerne om zo snel mogelijk in actie te kunnen komen bij een brandmelding.Ē

Derks zegt veel zin te hebben in zijn nieuwe job en straalt dat ook uit. De opvolger van DaniŽls oogt energiek en zelfverzekerd en maakt een gedreven indruk als hij over het brandweervak praat. Over zijn voorganger praat Derks in lovende woorden. ,,De afgelopen maanden, waarin Frans intensief met mij is opgetrokken en mij heeft ingewerkt, zijn heel leerzaam geweest. Frans heeft natuurlijk heel veel ervaring en onder zijn leiding zijn er voor de brandweer in Boxtel perfecte voorzieningen gekomen. Ook over het materieel en de middelen die ons ter beschikking staan, ben ik heel tevreden" aldus Derks, die niet van plan is grote veranderingen in de organisatie aan te brengen. ,,Ik zie niet tegen de verantwoordelijkheid op, integendeel. Ik beschouw het als een uitdaging om aan de slag te gaan als commandant, zeker door alle veranderingen die op ons afkomen."
19 februari 2004

Print deze pagina

Terug