ONDERHOUD WATERGANGEN HOUDT PRIORITEIT

Waterschap haakt aan bij ecologisch raamwerk

OP DE FOTO: Onder toeziend oog van vrijwilligers van de lokale natuurwerkgroepen, de ZLTO en medewerkers van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Boxtel plantten watergraaf Peter Glas (links) en burgemeester Jan van Homelen maandagmiddag een treurwilg nabij het viaduct over de rijksweg A2 onder Liempde.

Waterschap De Dommel haakt aan bij het Lokaal Ecologisch Raamwerk. De laatste jaren heeft de gemeente Boxtel met behulp van Europese subsidiegelden al op diverse percelen bomen geplant en poelen gegraven. Allemaal om de ecologische hoofdstructuur te versterken. Watergraaf Peter Glas toonde zich afgelopen maandag bereid op soortgelijke wijze te werk te gaan. ,,Mits onze onderhoudswerkzaamheden er niet door belemmerd worden", aldus Glas.

Wethouder Ger van den Oetelaar maakte de samenwerking met het waterschap maandag bekend in aanwezigheid van onder meer watergraaf Glas en burgemeester Jan van Homelen. Dat gebeurde tijdens de officiŽle starthandeling van de derde fase van het Lokaal Ecologisch Raamwerk. Nabij het viaduct over de A2 dat de Oude Rijksweg en de Barrierweg in Liempde met elkaar verbindt, plantten de burgemeester en de watergraaf afgelopen maandag een treurwilg aan het Hollands Diep.

De boom staat met zijn 'voeten' in het water van de poel die hier eerder al werd aangelegd in het kader van hetzelfde project. In de derde fase van het Lokaal Ecologisch Raamwerk worden onder meer bomen geplant bij de spoorwegovergang in de Kapelweg, aan de Hoevedreef, tegenover het waterschapshuis, bij De Oorsprong en de Ontginningsweg. Een deel van de werkzaamheden is al voltooid.

Nadat de derde fase is afgerond, zou het Lokaal Ecologisch Raamwerk eigenlijk zijn voltooid. Nu watergraaf Glas zijn medewerking heeft toegezegd, heeft wethouder Van den Oetelaar besloten een vierde fase toe te voegen. Het waterschap heeft tot uiterlijk volgend voorjaar de tijd percelen aan te wijzen waarmee het Lokaal Ecologisch Raamwerk kan worden versterkt. ,,De subsidie die door de Europese Unie beschikbaar is gesteld, loopt medio 2005 af", meldde Van den Oetelaar.

COMPENSATIE
De watergraaf zei graag te participeren in het ontsnipperingsproject dat in het kader van de plattelandsvernieuwing bijdraagt aan de vorming van het Groene Woud. Bermen en slootkanten die eigendom zijn van het waterschap kunnen benut worden voor de aanplant van streekeigen planten en bomen, zolang medewerkers niet gehinderd worden in de uitoefening van hun taak: het onderhoud van de watergangen, aldus Glas.

Samen met burgemeester Van Homelen nam Glas de schop ter hand om de kluit van de eerder al door het bedrijf Eco Groenvoorziening geplante treurwilg toe te dekken. De onderneming van Liempdenaar Eric van der Heijden bestaat vijf jaar en heeft ook de uitvoering van de eerdere werkzaamheden voor het Lokaal Ecologisch Raamwerk uitgevoerd.

,,Ik vind dit fijn om te doen. Afgelopen weekeinde woei in mijn tuin een pruimenboom om. Ik weet niet of ik die schade nog kan herstellen. Ik woon nog slechts tien dagen in Berkel en Rodenrijs en zal mij volgende week in Boxtel vestigen. Heb ik toch het gevoel dat ik iets gecompenseerd heb", lachte de watergraaf toen hij samen met de burgemeester met de schop aan de slag ging.
12 februari 2004

Print deze pagina

Terug