AKKOORD MET BEZWAARMAKERS

Boxtel voorkomt verdere stagnatie In Goede Aarde

OP DE FOTO: Nabij de voetbalvelden van RKSV Boxtel werd enkele weken geleden een begin gemaakt met 'De Kantelen', de muurwoningen die tevens als geluidswal dienen voor de nieuwbouwwijk In Goede Aarde. (Archieffoto Brabants Centrum)

De gemeente Boxtel heeft deze week opnieuw een belangrijke hindernis genomen in het plan In Goede Aarde. Het gemeentebestuur heeft een akkoord bereikt met twee bezwaarmakers in de omgeving van de nieuwbouwwijk. Het akkoord maakt de weg vrij voor het verlenen van onherroepelijke bouwvergunningen.

Boven het plan In Goede Aarde hing volgens burgemeester Jan van Homelen nog steeds 'een dreigende wolk'. Dat had alles te maken met het bezwaar dat twee bewoners van het gebied Munsel hadden aangetekend tegen de manier waarop het bouwverkeer van de nieuwbouwwijk wordt afgewikkeld. Dat het bouwverkeer gebruik moet maken van Het Klaverblad en Munsel is veel bewoners al geruime tijd een doorn in het oog.

Hoewel de bezwaren enkele weken geleden door de rechtbank in Den Bosch niet-ontvankelijk waren verklaard, hadden de indieners formeel de gelegenheid om in beroep te gaan. In dat geval zou Boxtel nog langer moeten wachten met het verlenen van bouwvergunningen. Het nieuwbouwplan zou daardoor aanzienlijke vertragingen kunnen oplopen. Onder toekomstige kopers hebben de bezwaren voor grote onrust gezorgd.

Nu Boxtel akkoord is met de bezwaarmakers en zij hun bedenkingen hebben ingetrokken, is de weg vrij voor het verlenen van onherroepelijke bouwvergunningen. ,,Dat is vooral juridisch gezien heel belangrijk, omdat kopers nu ook de financiering voor hun nieuwe huis kunnen regelen", aldus burgemeester Van Homelen. Zonder een onherroepelijke bouwvergunning kan de grond niet door een notaris overgedragen worden.

De overdracht van de grond van landbouwer Meulendijk aan aannemer Aan de Stegge speelt een cruciale rol in het akkoord. Omdat de aannemer na een lange procedure kan beschikken over het terrein nabij de rotonde Munsel, is het mogelijk om over dit terrein een tijdelijke weg voor het bouwverkeer aan te leggen. Dankzij deze verbinding hoeft het bouwverkeer naar de wijk In Goede Aarde niet meer over Het Klaverblad en Munsel.

Volgens burgemeester Van Homelen ligt het bouwrijp maken van In Goede Aarde op schema. Als eerste worden de deelplannen De Lichtbanen en De Kantelen gerealiseerd. Daarna komt het bouwplan De Hoeven aan bod, waar bouwkavels worden uitgegeven. Aan de Schijndelseweg komt het project De Slang. In afwijking van eerdere plannen wordt hier ruimte gecreŽerd voor huurwoningen.
12 februari 2004

Print deze pagina

Terug